Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SSB laget tidligere hvert år levekårsindeks – siste år 2008 (data 1-2 år forut). Kristiansand var hvert år blant kommunene med høyest indeks.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SSB laget tidligere hvert år levekårsindeks – siste år 2008 (data 1-2 år forut). Kristiansand var hvert år blant kommunene med høyest indeks."— Utskrift av presentasjonen:

1 SSB laget tidligere hvert år levekårsindeks – siste år 2008 (data 1-2 år forut). Kristiansand var hvert år blant kommunene med høyest indeks

2 KRS har nest høyest rate anmeldte lovbrudd blant de større byene – Snitt 2009-10 (kilde SSB)

3 Vi ser en mindre nedgang i KRS for alle typer lovbuddsanmeldelser fra 2008/9 til 2009/10, men fortsatt en klar andreplass etter Oslo.

4 KRS har hatt en positiv utvikling vedr. unge ledige. Hadde før høyest ledighet, nå – i 2010 – skårer vi best sammen med Sandnes og Stavanger. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

5 Også for hele gruppen ledige har KRS har hatt en positiv utvikling: Fra blant de med høyest prosent, til omkring gjennomsnitt i utvalget (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

6 KRS har hatt en pen utvikling når det gjelder sosialhjelpmottakere (alle aldre) siden 2003-4. Vi har gått noe opp 2009-10 til omtrent et snitt av de valgte kommuner vi sammenligner oss med.

7 Vi ser en lignende utvikling hos gruppen 18-24 år, som for hele mottakergruppen. Krs. hadde størst hyppighet fra 2002-6, og gikk fra 2009-10 opp noe over ”snittet” for sammenligninskommunene.

8 KRS har fra 2000 hatt relativt mange unge mottakere av uførestrygd. På landsplan er det en generell nedgang, og særlig for KRS fra 2007-8. Fra 2009-10 er det en økning for KRS og flere byer. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

9 KRS ligger fra 2003-2007 noe over landssnitt på mottakere av attføring. Pga. endring av definisjoner er tidsserien ikke videreført. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

10 KRS har i hele perioden 2000-2007 (-01 sammen med Trondheim, -03 sammen med Fr.stad) størst hyppighet av mottakere av rehabiliteringspenger. Tidsserien er ikke videreført. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

11 KRS har fra 1995 hatt en økende tendens til kreftdødelighet blant kvinner, mot en synkende tendens for de fleste andre kom. i utvalget. Intet spesielt avvik for menn. Tidsserien er sålangt ikke videreført. (kilde: helsedir./kommunehelseprofiler)

12 Konklusjon KRS har hatt en meget positiv utvikling for unge ledige, - fra ”verst” til ”best” på 8 år. Også positive tegn for hele gruppen ledige. Positiv utvikling for sosialhjelp, men noe opp for både unge (18-24 år) og hele gruppen fra 2009- 10. Fortsatt utfordringer vedrørende Kriminalitet Unge (16-49 år) uføre Kreftdødelighet kvinner.


Laste ned ppt "SSB laget tidligere hvert år levekårsindeks – siste år 2008 (data 1-2 år forut). Kristiansand var hvert år blant kommunene med høyest indeks."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google