Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte i avdelingene www.flt.no Ledelsen i FLT Statens vegvesen Leder og frikjøpt tillitsvalgt:Alf Edvard Masternes Nestleder: Grethe Laeskogen Styremedlem:Ronny.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte i avdelingene www.flt.no Ledelsen i FLT Statens vegvesen Leder og frikjøpt tillitsvalgt:Alf Edvard Masternes Nestleder: Grethe Laeskogen Styremedlem:Ronny."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Årsmøte i avdelingene

3 Ledelsen i FLT Statens vegvesen Leder og frikjøpt tillitsvalgt:Alf Edvard Masternes Nestleder: Grethe Laeskogen Styremedlem:Ronny Sleire Varamedlem: Elisabeth Bratås Varamedlem: Linda Brandskogsand Varamedlem: Gudmund Lunden

4 FLT Svv`s historie 1920 – 1933Landsforeningen for Oppsynsmenn i Vegvesenet (LOV) 1933Endret navn til Norsk Vegoppsynsmannsforening (NVF) 1952Innmeldt i NFATF Endret navn til Norsk Vegtekninsk Forening (NVF) 1995NFATF endret navn til FLT 2005Endret fra fylkes- til regionavdelinger 2010Endret navn til FLT Statens vegvesen 2013Endret noe på organisasjonsstrukturen ?Se på hele organisasjonsstrukturen i FLT Svv? år og 1000 medlemmer?

5 Framtida er fortsatt i det blåblå…. Vil ha eget vegselskap Vil ha eget vegtrafikktilsyn Vil bruke OPS Endre Arbeidsmiljøloven Fører til: Oppsplitting? Omstilling? Kompetansemangel? Endret arbeidsmiljø? - Ødelegge den norske modellen?

6 …det kan bli hett…

7 Saker i det siste Lokale forhandlinger Særavtalen om beredskap Ny diettordning fra 1.januar 2015

8 Saker fremover Effektiviseringsprogrammet Prosjektorganisering av vegavdelingene – Styring av vegprosjekter Håndbok R760 VTS TK2023 Omstilling Mange ulykker i entreprisedrifta Vegselskap OPS Sosial dumping Omdømme

9 Ta opplæring Superkurshelg for FLT to ganger i året Avdelingen kan søke på spesifikke kurs LO Stat har kurs og lengre utdanning med studiepoeng AOF Addisco Etter- og videreutdanning med studiepoeng

10 Tillitsvalgtes rolle Være tilgjengelig for medlemmene og ledelsen uavhengig av fagområder Være aktiv ved å sende inn saker til Hovedavtalemøtet Forberede og delta i forhandlinger Medlemsinformasjon Medlemspleie - Fornøyde medlemmer - og rekruttere nye Holde medlemsmøter?

11 –mer en et fagforbund Forbundet for Ledelse og Teknikk

12 Partsrett pr januar 2015 HA § 9 1a)HA § 9 1b)HA § 9 1c) Region østNITO, Tekna, FLT, Parat, NTL Unio Region sørNITO, Tekna, FLT, Parat Unio Region vestNITO, Tekna, FLTYSUnio Region midtNITO, Tekna, NAF, FLT YS, Unio Region nordNITO, FLT, NTL, Tekna YS, Unio VegdirektoratetTekna, NTL, NITO, Parat Unio Vegtilsynet Norges Juristforbund, Econa, Samfunnsviterne, NITO, FLT EtatNITO, Tekna, FLT, NTLYSUnio

13 Rekruttering Hovedavtalen § 9 pkt 1 a: NITO:1488 medlemmer, 20,3 % Tekna:1086 medlemmer, 14,8 % FLT: 803 medlemmer, 10,9 % NTL: 745 medlemmer, 10,2 % Hovedavtalen § 9 pkt 1 b: YS: 890 medlemmer, 12,1 % Hovedavtalen § 9 pkt 1 c: Unio: 55 medlemmer, 0,7 %

14 Medlemsutvikling januar 2014 – 2.mars 2015 AvdelingTotalt antallAktive A, B og C kontingent Innmeldinger fra 1.januar 2014 Utmeldinger fra 1.januar Region sør Region øst Region vest Region nord Region midt Totalt i FLT Svv

15 Lederstillinger som rapporterer direkte til vegdirektøren Sentralt tilsettingsråd - øvrige lederstillinger Sentralt tilsettingsråd - Merkantile saksbehandlere Sentralt tilsettingsråd - Tekniske saksbehandlere Sum totalt Forbundet for Ledelse og Teknikk00236,420510,357516,3803 Norsk Tjenestemannslag18,3123,362431,41083,1745 Norsk Arbeidsmandsforbund0041,11025,11554,4261 EL & IT Forbundet000040,250,19 Fellesorganisasjonen0 10, Parat00267,264432,4421,2712 STAFO18,320,6140,71534,3170 Norges Politilederlag0010,300,00 1 IT forbundet0 0010,10 1 Negotia0 0010,10 1 Bibliotekarforbundet0 0010,10 1 Museumsansattes Forening0 0010,10 1 Delta0 10,310,11 3 Tekna758,313938,460,393426,51086 Naturviterne0071,960,31293,7142 AFAG0020,600,0320,934 Norges Juristforbund00215,81196,010,0141 Samfunnsøkonomene0010,35 00,06 Econa216,7133,6482,400,063 Samfunnsviterne00205,51276,4160,5163 Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon , ,71488 Norges Ergoterapeutforbud000000,01 1 Utdanningsforbundet0010,35 50,111 Norsk Sykepleierforbund000040,200,04 Akademikerforbundet0061,7231,220,131 Forskerforbundet000060,320,18 Lederne18,310,320,110, ,05892

16 Lokale forhandlinger - Tidslinje NovemberLO Stat arrangerer Tariffkonferanser Januar Forhandlingsutvalget i LO Stat møtes første gang Februar Representantskapsmøte i LO vedtar hovedprinsipper for LO FebruarUtvalg for streikeuttak møtes første gang FLT Svv bruker perioden til å endre koder for de medlemmer som har fått endret arbeidsoppgaver MarsKrav fra forbundene MarsKrav sendes fra LO Stat til KMD AprilForhandlinger mellom Hsène og KMD April/maiAvtale eller brudd Mekling eller streik AugustMøte om prinsipper om lokale forhandlinger i Statens vegvesen Preliminære forhandlinger – Hver driftsenhet forhandler OktoberStadfestelse – eller brudd JanuarStatens lønnsutvalg behandler brudd

17 Lokale forhandlinger – Oppgaver i FLT Svv Hele åretSe gjennom om våre medlemmer står i rett kode Sende inn krav til endringer jfr Hovedtariffavtalens punkt Februar/marsSende inn krav til FLT som behandler og sender de videre til LO Stat Mars/aprilForberede uttak av medlemmer dersom det blir streik April/maiDialog med arbeidsgiver dersom det blir steik Mai/augustInnspill til hvordan prioritere i forhold til midlene og protokoll fra Hsène og KMD SeptemberForhandlingsmøte mellom arbeidsgiver med forhandlingsfullmakt og organisasjonene (med fullmakter) Utforme forståelig protokoll September/oktober Preliminære forhandlinger i hver driftsenhet OktoberStadfestelse

18 –mer en et fagforbund Forbundet for Ledelse og Teknikk


Laste ned ppt "Årsmøte i avdelingene www.flt.no Ledelsen i FLT Statens vegvesen Leder og frikjøpt tillitsvalgt:Alf Edvard Masternes Nestleder: Grethe Laeskogen Styremedlem:Ronny."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google