Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte i avdelingene www.flt.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte i avdelingene www.flt.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte i avdelingene

2 Ledelsen i FLT Statens vegvesen
Leder og frikjøpt tillitsvalgt: Alf Edvard Masternes Nestleder: Grethe Laeskogen Styremedlem: Ronny Sleire Varamedlem: Elisabeth Bratås Varamedlem: Linda Brandskogsand Varamedlem: Gudmund Lunden

3 FLT Svv`s historie 1920 – 1933 Landsforeningen for Oppsynsmenn i Vegvesenet (LOV) 1933 Endret navn til Norsk Vegoppsynsmannsforening (NVF) 1952 Innmeldt i NFATF Endret navn til Norsk Vegtekninsk Forening (NVF) 1995 NFATF endret navn til FLT 2005 Endret fra fylkes- til regionavdelinger 2010 Endret navn til FLT Statens vegvesen 2013 Endret noe på organisasjonsstrukturen ? Se på hele organisasjonsstrukturen i FLT Svv? år og 1000 medlemmer?

4 Framtida er fortsatt i det blåblå….
Vil ha eget vegselskap Vil ha eget vegtrafikktilsyn Vil bruke OPS Endre Arbeidsmiljøloven Fører til: Oppsplitting? Omstilling? Kompetansemangel? Endret arbeidsmiljø? - Ødelegge den norske modellen?

5 …det kan bli hett…

6 Saker i det siste Lokale forhandlinger Særavtalen om beredskap Ny diettordning fra 1.januar 2015

7 Saker fremover Effektiviseringsprogrammet Prosjektorganisering av vegavdelingene – Styring av vegprosjekter Håndbok R760 VTS TK2023 Omstilling Mange ulykker i entreprisedrifta Vegselskap OPS Sosial dumping Omdømme

8 Ta opplæring Superkurshelg for FLT to ganger i året Avdelingen kan søke på spesifikke kurs LO Stat har kurs og lengre utdanning med studiepoeng AOF Addisco Etter- og videreutdanning med studiepoeng

9 Tillitsvalgtes rolle Være tilgjengelig for medlemmene og ledelsen uavhengig av fagområder Være aktiv ved å sende inn saker til Hovedavtalemøtet Forberede og delta i forhandlinger Medlemsinformasjon Medlemspleie - Fornøyde medlemmer - og rekruttere nye Holde medlemsmøter?

10 Forbundet for Ledelse og Teknikk
–mer en et fagforbund

11 Partsrett pr januar 2015 www.flt.no HA § 9 1a) HA § 9 1b) HA § 9 1c)
HA § 9 1a) HA § 9 1b) HA § 9 1c) Region øst NITO, Tekna, FLT, Parat, NTL Unio Region sør NITO, Tekna, FLT, Parat Region vest NITO, Tekna, FLT YS Region midt NITO, Tekna, NAF, FLT YS, Unio Region nord NITO, FLT, NTL, Tekna Vegdirektoratet Tekna, NTL, NITO, Parat Vegtilsynet Norges Juristforbund, Econa, Samfunnsviterne, NITO, FLT Etat NITO, Tekna, FLT, NTL

12 Rekruttering Hovedavtalen § 9 pkt 1 a: NITO: 1488 medlemmer, 20,3 %
Tekna: medlemmer, 14,8 % FLT: medlemmer, 10,9 % NTL: medlemmer, 10,2 % Hovedavtalen § 9 pkt 1 b: YS: medlemmer, 12,1 % Hovedavtalen § 9 pkt 1 c: Unio: medlemmer, 0,7 % 

13 Medlemsutvikling januar 2014 – 2.mars 2015
Avdeling Totalt antall Aktive A, B og C kontingent Innmeldinger fra 1.januar 2014 Utmeldinger fra 1.januar 2014 72 Region sør 242 137 10 9 73 Region øst 301 208 20 13 74 Region vest 265 187 14 16 76 Region nord 241 168 18 11 83 Region midt 163 96 7 Totalt i FLT Svv 1212 796 76 56

14 Lederstillinger som rapporterer direkte til vegdirektøren
Sentralt tilsettingsråd - øvrige lederstillinger Sentralt tilsettingsråd - Merkantile saksbehandlere Sentralt tilsettingsråd - Tekniske saksbehandlere Sum totalt Forbundet for Ledelse og Teknikk 23 6,4 205 10,3 575 16,3 803 Norsk Tjenestemannslag 1 8,3 12 3,3 624 31,4 108 3,1 745 Norsk Arbeidsmandsforbund 4 1,1 102 5,1 155 4,4 261 EL & IT Forbundet 0,2 5 0,1 9 Fellesorganisasjonen 0,3 Parat 26 7,2 644 32,4 42 1,2 712 STAFO 2 0,6 14 0,7 153 4,3 170 Norges Politilederlag 0,0 IT forbundet Negotia Bibliotekarforbundet Museumsansattes Forening Delta 3 Tekna 7 58,3 139 38,4 6 934 26,5 1086 Naturviterne 1,9 129 3,7 142 AFAG 32 0,9 34 Norges Juristforbund 21 5,8 119 6,0 141 Samfunnsøkonomene Econa 16,7 13 3,6 48 2,4 63 Samfunnsviterne 20 5,5 127 16 0,5 163 Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon 81 22 40 2,0 1367 38,7 1488 Norges Ergoterapeutforbud Utdanningsforbundet 11 Norsk Sykepleierforbund Akademikerforbundet 1,7 31 Forskerforbundet 8 Lederne 100 362 1989 3529 100,0 5892

15 Lokale forhandlinger - Tidslinje
November LO Stat arrangerer Tariffkonferanser Januar Forhandlingsutvalget i LO Stat møtes første gang Februar Representantskapsmøte i LO vedtar hovedprinsipper for LO Februar Utvalg for streikeuttak møtes første gang FLT Svv bruker perioden til å endre koder for de medlemmer som har fått endret arbeidsoppgaver Mars Krav fra forbundene Mars Krav sendes fra LO Stat til KMD April Forhandlinger mellom Hsène og KMD April/mai Avtale eller brudd Mekling eller streik August Møte om prinsipper om lokale forhandlinger i Statens vegvesen Preliminære forhandlinger – Hver driftsenhet forhandler Oktober Stadfestelse – eller brudd Januar Statens lønnsutvalg behandler brudd

16 Lokale forhandlinger – Oppgaver i FLT Svv
Hele året Se gjennom om våre medlemmer står i rett kode Sende inn krav til endringer jfr Hovedtariffavtalens punkt Februar/mars Sende inn krav til FLT som behandler og sender de videre til LO Stat Mars/april Forberede uttak av medlemmer dersom det blir streik April/mai Dialog med arbeidsgiver dersom det blir steik Mai/august Innspill til hvordan prioritere i forhold til midlene og protokoll fra Hsène og KMD September Forhandlingsmøte mellom arbeidsgiver med forhandlingsfullmakt og organisasjonene (med fullmakter) Utforme forståelig protokoll September/oktober Preliminære forhandlinger i hver driftsenhet Oktober Stadfestelse

17 Forbundet for Ledelse og Teknikk
–mer en et fagforbund


Laste ned ppt "Årsmøte i avdelingene www.flt.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google