Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforeningsbevissthet, mobilisering og Unio i konflikt Tariff 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforeningsbevissthet, mobilisering og Unio i konflikt Tariff 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforeningsbevissthet, mobilisering og Unio i konflikt Tariff 2012
Kirsten Tone Flom og Dagrun Lundsvoll

2 Tariff 2012 Tariff 2012

3 Hvorfor konflikt Streik for å ville bli tatt på alvor
Streik for egen troverdighet Streik for kommende oppgjør Regionale tariffkonferanser 2010

4 Hva er konfliktarbeid? Politisk arbeid: Fagforeningsbevissthet - Makt og kraft Praktisk arbeid: Formaliteter Tariff 2012

5 Konflikt er organisasjonsmessig unntakstilstand.
Konflikt ledelse Konflikt er organisasjonsmessig unntakstilstand. Kommandolinjen som gjelder ! Tariff 2012

6 Det er et grunnleggende prinsipp at dersom vi er i en konflikt, er hele organisasjonen i konflikt selv om det bare er noen som er i streik

7 Konfliktberedskap - er du riktig registrert?
Dine opplysninger kan du sjekke ved å logge deg inn på ’Min side’. Vi ber deg sjekke opplysninger om: Arbeidsplass Kontingenten. Betaler du det du skal? Sjekk lønnsslippen. Stillingstittel/-kode og lønnsopplysninger Privatadresse og e-postadresse Du kan eventuelt sende utfylt skjema for medlemsmelding som du finner på Skjemaet sendes: , Utdanningsforbundet, Pb 9191 Grønland, 0134 OSLO på faks Har du spørsmål, kan du ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller medlemsregisteret på e-post, eller telefon – tastevalg 3. Tariff 2012

8 Meklingsfasen og plassoppsigelse før streik
TARIFFOMRÅDE KS, KA, PBL-A, Trygge Barnehager, Spekter-Helse og Oslo kommune: Frister etter Arbeidstvistloven (Arbtvl) Plassfratredelsens endelige omfang 4 dager før. Dessuten: Riksmeglingsmannen kan samordne fristene i offentlig sektor. Tariff 2012

9 I konflikt – mekling fører ikke fram
Hvordan berøres medlemmer som er i konflikt ,men som ikke er i streik i forhold til arbeidsgiver? Medlemmer som er i konflikt, men som ikke er i streik sitt forhold til arbeidsgiver: All kontakt med arbeidsgiver skal brytes Unntak: Stillingsvernsaker Andre organisasjons tillitsvalgte plikter å møte på møter Tariff 2012

10 Medlemsplikter § 7 Medlemsplikter punkt 7.2:
…”Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør.” § 5 Inn- og utmelding – punkt 5.3: … ”Medlemmer kan heller ikke ved utmelding unndra seg sine medlemsplikter i situasjoner der streik eller annen arbeidskamp er varslet eller pågår.” Regionale tariffkonferanser 2010

11 Summeoppgave Hva må til for at det enkelte medlem skal få et eierforhold til kravene? Er medlemmene beredt på konflikt – på streik ? Hvordan varsles medlemmene i lokallaget om konflikt ? Hva kan vi kreve av medlemmene under en konflikt? Hva gjøres i lokallagsstyret når tariffområdet er i konflikt? Tariff 2012

12 Streik er et faktum – hva skjer?
Arbeidskamp eller anbefalt resultat? anbefalt resultat? Tariff 2012

13 En streik er Krevende for medlemmene Det ultimate fellesskap
En opplevelse for livet Bygger fagforeningsbevissthet for mange år Gir en følelse av at det du gjør er viktig Tariff 2012

14 Hvordan gi uttrykk for uenighet?
Fagforeningsbevissthet i en Facebook-tid! Regionale tariffkonferanser 2010

15 Konfliktid er dugnadstid:
Under en konflikt: - har plenklipping lav prioritet, og man stryker ikke bunadsskjorta hver kveld i mai - sender man støtteerklæring. Det betyr så mye !! - uttaler man seg ikke mot streikegrunnlaget, eller mot lederne i organisasjonene - har man alltid tid til å samle ATV i lokallagene Tariff 2012

16 Streikebryteri Tariff 2012

17 Unntak fra streik Jfr. Hovedavtalen del A § 5-1-2 (KS)
Ingen formelt unntatt Unntak: øverste leder Partene lokalt forhandle om unntak av: Personer Grupper

18 Unntak fra streik Arbeidsgiver innkaller etter at plassoppsigelse er meldt. Her er medlemsorganisasjonene part Restriktiv linje (ikke unnta enhetsledere) Forberedende møte med andre Unio-organisasjoner før møte med arbeidsgiver

19

20 Regler for godkjenning av oppgjør
Staten uravstemning innen hovedsammenslutningen KS opp til den enkelte organisasjon. Tilsvarende andre områder Utdanningsforbundet gjennomfører uravstemning på alle større områder. Tariff 2012

21 Tariff 2012 - informasjonskanaler
Internett Websider: Facebook Twitter Info-sidene i Utdanning Tariffinfo Tariff 2012

22 Regionale tariffkonferanser 2010

23 Summeoppgave 2 Hva kan jeg som tillitsvalgt på mitt nivå gjøre for at en konflikt fører til resultater? Tariff 2012

24 Oppsummering Sentralt i enhver konflikt i offentlig sektor er å vinne opinionen Å være medlem i en fagorganisasjon forplikter medlemmene Alle deltar i kampen etter nærmere beskjed fra ledelsen i Unio Alle medlemmer på området skal være kjent med streikegrunnlaget Kan da delta lojalt og konstrukutivt i en debatt med andre om konflikten Det forventes at alle medlemmer i tariffområdet i konflikt deltar i demonstrasjonstog og andre markeringer som iverksettes Medlemmer fra andre tariffområder er også sterkt ønsket som deltagere Tariff 2012


Laste ned ppt "Fagforeningsbevissthet, mobilisering og Unio i konflikt Tariff 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google