Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... …sammen er JEG sterkere! Forbundet for Ledelse og Teknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... …sammen er JEG sterkere! Forbundet for Ledelse og Teknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... …sammen er JEG sterkere! Forbundet for Ledelse og Teknikk

2 2 Hvorfor skal jeg organisere meg?  Individuell nytte av organisering  Samfunnsnytte av organisering Hvem er FLT? Og hvilke tjenester betaler du for?  FLTs kjernetjenester  FLTs tilleggsytelser Presentasjonsdisposisjon

3 3 Organiserte med avtale har rett til  bestemt lønn og gode arbeidsvilkår  forhandlinger  representasjon  informasjon, samarbeid og medbestemmelse  faste ”spilleregler” ved konflikthåndtering Organiserte med avtale har god beskyttelse ved problemer Sivilrettslige saker (arbeidsrelaterte)  Minimumslovgivning (AML)  Overenskomstens bestemmelser  Forbundet kan ta saken Alle arbeidsrettslige saker:  Overenskomstens bestemmelser  Forbundet kan ta saken Forbundet kan/vil ta alle kostnader Hva er min gevinst ved å være organisert? Uorganiserte har  ingen rett til tilsvarende og lever på arbeidsgivers ”nåde” Uorganiserte har minimal beskyttelse ved problemer Sivilrettslige saker  Minimumslovgivning (AML) (Arbeidsrett bare for organiserte) Kostnader alltid individuelt ansvar

4 4 Vil det gi samfunnsnytte at jeg er organisert?  Lavt konfliktnivå! Liten grad av uro, konflikter og streik i arbeidslivet  Felles standard for minimumsvilkår! Kjøreregler for anstendig behandling av arbeidstakere  Kontrollert pris- og lønnsvekst! Samordnete forhandlinger tar hensyn til nasjonale interesser  Stabil og forutsigbar samfunnsutvikling! Kollektive avtaler gir vilkår for 3-partssamarbeid

5 5 Vi organiserer arbeidstakere…...i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjons- ledere, mellomledere, teamledere og laboranter er typiske medlemmer av FLT. Vår filosofi: ”Når flere står sammen, oppnår vi resultater for den enkelte.” Hos oss skal du kunne si: - sammen er JEG sterkere! FLT er et funksjonsorientert forbund. Det vil si at vi tilbyr overenskomster som er tilpasset den jobben du faktisk utfører.

6 6 Det grunnleggende: Trygghet for deg som arbeidstaker FLTs kjernetjenester Personlige lønns- og arbeidsvilkår Samarbeid og utvikling av arbeidsplassen Ved problemer i arbeidsforholdet

7 7 Det grunnleggende: Trygghet for deg som arbeidstaker FLTs kjernetjenester Personlige lønns- og arbeidsvilkår Samarbeid og utvikling av arbeidsplassen Ved problemer i arbeidsforholdet  Overenskomst  Lønn Definerte kriterier for lønnsfastsettelse Definerte kriterier for lønnsregulering Andre tillegg definert og spesifisert  Regulert arbeidstid, ferie, og velferdspermisjoner i avtale  Likestilling ved ansettelser, forfremmelser og kompetanseutvikling  Spesielle rettigheter ved permittering

8 8 Det grunnleggende: Trygghet for deg som arbeidstaker FLTs kjernetjenester Personlige lønns- og arbeidsvilkår Samarbeid og utvikling av arbeidsplassen Ved problemer i arbeidsforholdet  Informasjon, samarbeid og medbestemmelse ved omorganisering, effektivisering, nedleggelse eller omstilling  Rett til å velge tillitsvalgt som kan forhandle med arbeidsgiver i alle saker  Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår

9 9 Det grunnleggende: Trygghet for deg som arbeidstaker FLTs kjernetjenester Personlige lønns- og arbeidsvilkår Samarbeid og utvikling av arbeidsplassen Ved problemer i arbeidsforholdet  Juridisk hjelp ved tvister i arbeidsforholdet  Bistand i saker fra lokale tillitsvalgte eller fra sentralt hold  Økonomisk støtte ved streik

10 10 Fokus på kompetanseutvikling Med bedre kompetanse står du sterkere til å møte utfordringer.  Vil jobben min være den samme i fremtiden?  Står jeg i fare for å bli forbigått eller akterutseilt?  Finnes det utdanningsmuligheter som kan gi meg mer lønn?  Vil jeg være kompetent nok om oppgavene skal utføres på en annen måte?

11 11 Fokus på kompetanseutvikling I FLT gir vi deg økonomisk støtte til din faglige utvikling  Inntil kr ,- i stipend for heltidsstudier pr. år.  Inntil kr ,- for deltidsstudier pr. år.  Inntil kr ,- for kortkurs

12 12 Fokus på kompetanseutvikling Vårt eget utdanningsselskap Addisco  FLT har et datterselskap - Addisco - som utvikler og tilbyr utdanning.  Disse er tilpasset våre medlemmers og arbeidslivets behov.  Alle kurs er godkjent som formalkompetansegivende på høyskole og universitetsnivå

13 13 Fokus på kompetanseutvikling Tilpasset utdanning fra eget utdanningsselskap.  MBA – Technology Management  Teknologiledelse  Bedriftsøkonomisk analyse  Innføring i juridiske emner  Prosjektledelse/ledelse  Total kvalitetsledelse  Personalpsykologi

14 14 Kompetanse - stipend - tilpasset utdanning Med bedre kompetanse står du sterkere FLT gir deg økonomisk støtte til din faglige utvikling Tilpasset utdanning fra eget utdannings- selskap Utdanninger på universitet- og høyskolenivå Organisasjonsmarkedets beste ordning for kompetanseutvikling! BEST! i organisasjonsmarkedet

15 15 Vi ivaretar dine faglige interesser FLT søker politisk makt innen disse nøkkelområdene:  Arbeidsmarked og arbeidsliv  Næringspolitikk  Utdanningspolitikk Vi fremmer dine interesser ved å anlegge et helhetlig samfunnsperspektiv. Vi oppnår mer som en del av LO-systemet.

16 16 Et medlemskap i FLT er god butikk ForsikringerLO- favør Bank- & Kredittkorttjenester Strøm Salg av bolig Rabatt på flere forsikringer Ferie & fritid Bensin & rekvisita Fasttelefon, mobil, ADSL mm. Juridisk rådgivning (privatrettslig) Kollektiv hjemforsikring Fritid/ulykkesforsikring Reiseforsikring Grunnforsikring Liv

17 17 Hva får du for kr. 500,- pr. mnd.? Kompetanseutvikling Etter- og videreutdanningsstipend Utdanningsselskapet Addisco Sikkerhet Forsikringer Lønnsgaranti ved konkurs LO-favør fordeler Påvirkning Arbeidsliv og arbeidsmarked Skole- utdanning- og FoU-politikk Generell samfunnsutvikling Næringspolitikk Kjernetjenester Konfliktløsning og juridisk bistand Trygghet i arbeidsforholdet Medbestemmelse Lønn

18 18 Kontingenten - Hva går mine kr. 565,- pr. mnd. til? Kontingent LO 8% ca. kr. 45,- Forsikringer 25% kr 142,-  Kollektiv Hjem  Grunnforsikring  Fritids/ Ulykke  Reise Lokal avdelingskontingent 12% kr 70,- Varierer, men minimum kr. 40,- Forbundskassen 55% ca. kr 311,-  Driftsmidler administrasjon  Oppsøkende virksomhet  Avsetninger streikekasse  Medlemskap i int. org. Priser oppdatert pr

19 19 Et godt alternativ også for deg? FLT er et ungt, moderne og dynamisk fagforbund med nærhet til sine medlemmer  Forbundskontor i Oslo  Over 750 tillitsvalgte  Om lag 80 avdelinger  Om lag medlemmer


Laste ned ppt "1 Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... …sammen er JEG sterkere! Forbundet for Ledelse og Teknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google