Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL
Forslag til nye forhandlingsbestemmelser

2 NTLs arbeidsgruppe

3 Mandat for utvalget Utvalget skal i tariffperioden utarbeide et forslag til varig løsning mht. gjennomføringen av den lokale lønnsdannelsen. Utvalget skal legge vekt på bedriftens behov for lønnsdannelse for funksjonærer i privat sektor og NTLs behov for rettferdig lønnspolitikk for sine medlemmer. Finner ikke partene en slik løsning har utvalget mandat til å foreslå endring/avvikling av partenes avtaleforhold.

4 Strykninger: Merknad:
De lokale forhandlingene settes i gang når det sentrale/forbundsvise oppgjøret er vedtatt

5 I Bedriftsviser forhandlinger
Forhandlingene starter på bedriften etter at LO-NHO oppgjøret er sluttført Tidsfrist for gjennomføring av de lokale forhandlinger er 15. September Resultatet (både enighets- og utenighetsprotokoller) av del lokale forhandlinger sendes innen fristens utløp til de sentrale parter.

6 Føringer for lokale forhandlinger(uendret)
En gang hvert å skal de lokale partene forhandle om rammen og profilen for oppgjøret innen virksomheten. Det skal føres reelle forhandlinger. Før forhandlingene skal NTLs forhandlere har tilgang til alle lønnsdata for egne medlemmer. Forhandlingene skal føres med bakgrunn i den enkelte virksomhets økonomiske stilling, produktivitetsmessige utvikling, framtidsutsikter og konkurranseevne. Forhandlinger mellom virksomheten og NTLs lokale tillitsvalgte føres i henhold til de lokale parters lønnssystem, stillings- og lønnsvurderinger, fastsatt i særavtale.

7 Ved lokal uenighet(uendret)
Ved lokal uenighet om gjennomføringen av forhandlingsprosessen, rammen og/eller profilen på oppgjøret kan hver av partene kreve organisasjonsmessig behandling.

8 II Revisjon av overenskomsten
Revisjon av overenskomsten starter etter at fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger er utløpt. Dersom de sentrale parter ikke oppnår enighet om tekst i overenskomsten og eventuelt gjenstående lokale uenigheter i de sentrale forhandlinger, kan NTL og Abelia si opp plassene etter reglene i HA § 3-1.

9 Fordeler og ulemper Forhandlings-resultatet er kjent når avstemning foretas Kan forhandle samtidig med andre forbund lokalt Streike-/meklings-grunnlag blir satt på spissen Kan tape mye lønn uten etterbetaling av lønn ved streik. Vurdering av streik/mekling foretas når mange bedrifter er i havn Vanskeligere å få drahjelp av virksomheter som er i havn.

10 Uendrede forhold Særavtalenes status er den samme
Sosiale reformer forhandlet fram mellom LO/NHO eller frontfaget vil bli tatt inn i overenskomsten

11 Etterbetaling ved streik
NHO har som prinsipp at lønnsendringer ikke skal gjøres gjeldende før etter at streiken er avblåst. Virkningstidspunkt for ny lønn uten streik er 1. juli Virkningstidspunkt for ny lønn etter streik er tidligst 1. oktober


Laste ned ppt "Overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/NTL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google