Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Norges største organisasjon for de som jobber!  22 forbund med 890 000 medlemmer  LO kjemper frem rettferdig lønn, bedre rettigheter, og står sammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Norges største organisasjon for de som jobber!  22 forbund med 890 000 medlemmer  LO kjemper frem rettferdig lønn, bedre rettigheter, og står sammen."— Utskrift av presentasjonen:

1  Norges største organisasjon for de som jobber!  22 forbund med 890 000 medlemmer  LO kjemper frem rettferdig lønn, bedre rettigheter, og står sammen med vanlige folk i kampen for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv, - og en rettferdig økonomisk fordeling Hvem / hva er ?

2 Forbundene..

3

4 Partene i arbeidslivet har som oppgave å blant annet forhandle frem hovedavtaler og lønn. Partene i arbeidslivet består av:  Arbeidsgiversiden  Arbeidstakersiden  Staten Dette samarbeidet kaller vi trepartssamarbeid eller den nordiske modellen – unikt for Norge Partene i arbeidslivet

5 Arbeidstakerorganisasjoner o Landsorganisasjonen i Norge (LO) o Unio o YS o Akademikerne o Tekna o NITO o Og mange mindre aktører Arbeidsgiverorganisasjoner o Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) o Kommunenes Sentralforbund (KS) o HSH o Arbeidsgiverforeningen Spekter o Staten o Og mange mindre aktører

6 Ideologisk utgangspunkt Å arbeide er å selge arbeidskraften sin Arbeideren er i utgangspunktet avhengig av arbeidskraften sin for å klare seg Den som selger arbeid eier bare arbeidskraften sin; ikke det som produseres (varen/tjenesten) Lønna tilsvarer som regel ikke verdien av det som produseres. Arbeidsgiveren tar ut det overskytende i profitt Maktforholdet mellom arbeideren og den som kjøper arbeidskraft er derfor skjevt

7 Ideologisk utgangspunkt Omkring år 1900 var arbeidernes utgangspunkt at den private eiendomsretten i samfunnet måtte oppheves for at det skulle oppnås rettferdighet mellom folk Klassekompromisset (1930-tallet) kom etter store streiker/arbeiderkamper. Arbeiderklassen aksepterte at arbeidsgiverne fikk fortsette å eie produksjonsmidlene, mot at arbeiderne fikk skikkelige arbeidsvilkår og velferdsgoder. Dette banet vei for den første hovedavtalen mellom LO og NHO (tidligere NAF), og trepartssamarbeidet (mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten)

8 Veien til velferdsstaten 1887Det norske Arbeiderparti (DnA) stiftet 1899Landsorganisasjonen i Norge (LO) stiftet 1907Første landsomfattende tariffavtale 1913Kvinnene får alminnelig stemmerett 1919Åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn 1928Første arbeiderregjering 1935Hovedavtalen. Arbeiderpartiet dannet regjering 1936Ny arbeidervernlov. Loven bestemmer at kvinnene kan kreve jobben tilbake etter fødselspermisjonen 1938Arbeidervernlov og arbeidsledighetstrygd 1940 - 1945 Faglig motstandsarbeid. 2600 LO-medlemmer mistet livet under krigen 1945 - 1973 En rekke sosiale reformer » Lov om fagopplæring (ungdom) » sykelønn, diverse trygder, den 4. Ferieuka » pensjon ved 67 år

9 Veien til velferdsstaten II 1977Arbeidsmiljøloven 1978Sykelønnsordning med full lønn under sykdom 1979Lov om likestilling mellom kjønnene 1981Den 5. ferieuka skal innføres etappevis 1982Likestillingsavtaler inn i Hovedavtalen 198637,5 timers arbeidsuke ble oppnådd etter at 102 000 medlemmer ble tatt ut i lockout 1993Lønnet fødselpermisjon utvides til 3 pluss 39 uker med 100 prosent lønn, eller 3 pluss 49 uker med 80 prosent lønn. Fire uker fødselspermisjon forbeholdes fedre 1995Bedring av kvinnelønn 1996Avtalefestet pensjon ved 62 år, kom på plass etter en lengre streik 1998Gjennomslag for arbeidstakernes rett til etter- og videreutdanning 2000Gjennomslag i forhandlingene med NHO for den 5. ferieuka 2001Avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA)


Laste ned ppt " Norges største organisasjon for de som jobber!  22 forbund med 890 000 medlemmer  LO kjemper frem rettferdig lønn, bedre rettigheter, og står sammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google