Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Arve Strandheim, BUP-Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Arve Strandheim, BUP-Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Arve Strandheim, BUP-Levanger

2 2 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Unge under 18 år skal behandlast på BUP poliklinikk familiearbeid tilsyn Innlegging Det vanlege er at pasienten og foreldra samtykker til helsehjelp Særreglar for innlegging mot pasienten sin vilje

3 3 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Innlegging: –All innlegging av unge er friviljug (100:2) –Vaktlegen må vurdere om pasienten treng innlegging og vil bli i avdelinga –BUP vakt og BUP sengeavdeling er adressat –Vaktvurdering på BUP avgjer innlegging, poliklinisk tilbod eller oppfølging heime/førstelina –Overføring til tvang er ulovleg

4 4 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Vaktlegen må ha tid til sjølv å vurdere innlegging og evt tvang Kjem så å seie alltid til målet utan tvang 7 senger på BUP behandlar vel 100 ungdomar i året -alle friviljuge 1-3 pasientar vert behandla etter tvangsparagraf, vvs nokre døgn på Post 2 psykiatrisk avdeling

5 5 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Samtykke til helsehjelp: Sjølvstendig: –Myndige personar - over 18 år –Ungdom mellom 16-18 Unntak: fysisk og psykiske forstyrringar som gjer personen ute av stand til å forstå kva samtykket omfattar Foreldresamtykke –Unge under 16 år Ein forelder (med dagleg omsorg) er nok for å samtykke til naudsynleg helsehjelp

6 6 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Når pasienten er over 16 og ikkje vil: –vaktlege vurderer at tvang er naudsynleg §3-2, tvungen observasjon §3-3, sikker sinnsliding (psykose) –Innlegging på Psykiatrisk avdeling, etter avtale med vaktlege på Psykiatrisk avdeling –Overlege Psykiatrisk avdeling vurderer om kriteria er oppfylt, evt flytter over til BUP sengeavdeling

7 7 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Når pasienten er under 16 og ikkje vil: –Vaktlege vurderer at tvang er nødvendig, konferer med vakt BUP evt også Psyk-avd: Foreldreautoritet –Yngre barn: (BUP sengepost, familieeining, barnevernsinstitusjonar) Barnevernloven, tvangsparagraf (Atferdsparagraf) –Atferdsinstitusjon/BUP-sengepost -Akutten Psykisk helsevernloven (gjeld også under 16) –Psyk-avd Post 2 med personalstøtte frå BUP

8 8 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen AKUTTVURDERING PÅ LEGEVAKT –Behov for øyeblikkeleg hjelp? Friviljug: kontakt BUP-vakt –Vurdering evt innlegging i BUP sengepost Tvang, over 16 år: kontakt vakt Psyk-avd –Evt innlegging Post 2 Tvang, under 16 år; kontakt BUP-vakt eller barnevernvakta –Foreldreautoritet –Barnevernloven tvangsheimel –Psykisk helsevernlov: samarbeid BUP-Psyk

9 9 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Spesialreglar: Konvertering frå friviljug til tvang. Etter loven ikkje tillate. Ved særleg sterke grunnar kan det skje etter avtale mellom overlegane på avdelingane og med melding til formann i kontrollkommisjon straks Akutten i Nord-Trøndelag. Observasjon etter barnevernloven på Ungdomsposten (førebels: Levanger, Steinkjer, Midtre Namdal) –Behov for akutt omsorgsplassering –Behov for helsehjelp –Ungdomen må sjølv ønske å vera på U-posten

10 10 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen –http://eqshnt.helsemn.no/?pid=hnt&DocumentI D=21148http://eqshnt.helsemn.no/?pid=hnt&DocumentI D=21148

11 11 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen I praksis får vi til det meste i forståing med pasient og familie Foreldra må involverast anten det blir innlegging eller ikkje Innlegging vert ofte avverja ved grundig samtale – oftast på dagtid I nokre høve er innlegging ei god løysing – får nesten til ei friviljug løysing

12 12

13 13


Laste ned ppt "1 Lise 16 år akuttinnlegging i overgangen ungdom - vaksen Arve Strandheim, BUP-Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google