Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og ABC-satsning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og ABC-satsning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og ABC-satsning
Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark Tema: Pasient- og brukerrettighetsloven Helsehjelp etter kapittel 4 Tvungen helsehjelp etter kapittel 4A (Gammelt og nytt) Yngve Holmern, ass.fylkeslege Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark

2 Pasient- og brukerrettighetsloven
Hovedregel for helsehjelp er frivillighet og samtykke Unntak § 4-3, annet ledd ”Samtykkekompetansen kan falle bort helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter” Den som yter helsehjelp avgjør samtykkekompetanse. Avgjørelsen skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges fram for pasient og nærmeste pårørende Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark

3 Pasient- og brukerrettighetsloven
Ved manglende samtykkekompetanse på et område: 2 veger videre for å kunne gi nødvendig helsehjelp Pas. aksepterer/ avfinner seg med (§ 4-6) Pas. motsetter seg (Kap4A) Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark

4 Pasient- og brukerrettighetsloven
§ 4-6 (Pas. mangler samtykkekompetanse, men motsetter seg ikke helsehjelpen) Helsehjelp av lite inngripende karakter: Den som yter helsehjelp tar avgjørelse Helsehjelp som innebærer alvorlig inngrep: Innhente informasjon fra pårørende om hva pasient ville ha ønsket Helsehjelp besluttes av den ansvarlige for helsehjelpen, i samråd med annet kvalifisert helsepersonell Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark

5 NYTT Nytt fra : Regler for bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Ved manglende samtykkekompetanse, og pasienten ikke motsetter seg, kan Helse- og omsorgstjenesten fatte vedtak etter ny § 4-6 a. (Ved motstand, - vedtak etter Kap. 4A) Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark

6 Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6a
Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6a. Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Pasient uten samtykkekompetanse, motsetter seg ikke tiltaket, 18 år +. Vedtaksfatter: Helse- og omsorgstjenesten Vilkår: Tiltaket må være nødvendig for å hindre/begrense risiko for skade. Skal være i pasientens interesse Legges vekt på: Tiltaket rimelig i forhold til risiko. Minst inngripende alternativ. Om pas./bruker ville gitt tillatelse dersom de hadde forstått (info fra nærmeste pårørende) Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark

7 Pasient- og brukerrettighetsloven Kap 4A
Aktuelt når pasienter over 16 år ikke har samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen Tillitskapende tiltak skal forsøkes først Tvangsvedtak må begrunnes i : vesentlig helseskade nødvendig behandling forholdsmessighet helhetsvurdering Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark

8 UTFORDRINGER Hvordan motstand mot helsehjelp fanges opp Hvordan samtykkekompetanse vurderes Hvordan tillitsskapende arbeid gjennomføres før tvang vurderes brukt Når kan behandling utelates, og når er den så nødvendig at en må ta stilling til tvang Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark

9 Behov for avklaringer Ansvar for samtykkekompetanse-avgjørelser: «den som yter helsehjelp» (§ 4-3, tredje ledd) Ansvar for tvangsbehandlingsvedtak: « det helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen» (§ 4A-5, første ledd) Kopi av underretning om tvangsvedtak bl.a. til «den som har det overordnede faglige ansvaret for helsehjelpen» (§ 4A-6, tredje ledd) Ansvar for å fatte vedtak etter ny § 4-6a om varsling- og lokaliseringsteknologi «Helse- og omsorgstjenesten» (§ 4-6a, første ledd) Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark


Laste ned ppt "Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og ABC-satsning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google