Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 MVA 2011 1 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 MVA 2011 1 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 MVA 2011 1 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen

2 PwC Page 2 Agenda Introduksjon Siste oppdatering vedrørende innstramming av MVA justeringsreglene Merverdiavgiftssystemet Hovedreglene om fast eiendom Frivillig registrering for utleie av fast eiendom Nærmere om justeringsreglene Utvikling av fast eiendom

3 PwC SKD har samlet opp en del spørsmål knyttet til justeringsreglene og publisert sin oppfatning av svarene i denne meldingen Aktuell nyhet: Instramming av MVA justeringsreglene: SKD Melding 7/11, 24. juni 2011 3

4 PwC Adgang til å frivillig MVA registrere utleiebygg (og anlegg) som leies ut (helt eller delvis til avgiftspliktige/kompensasjonsberettigede leietakere) Gjeldende fra 1. januar 2008 : Inngående MVA på aktiverbare kostnader har minimum 10 års ”opptjeningstid” Eier/utleier må justere fradragsført inngående MVA i henhold til bruk av eiendommen Utgangspunkt 4

5 PwC Dvs dersom avgiftspliktig bruk reduseres, må fradragsført MVA reduseres tilsvarende Dersom avgiftspliktig bruk øker i forhold til da fradraget ble tatt, øker fradraget tilsvarende Justeringsregler for eiendom - Justering til gunst og ugunst 5

6 PwC Justeringsplikten for fast eiendom omfatter om-/påbygging der påkostningene utgjør min kr. 400.000 (10 års justeringsperiode) Gjelder påkostninger – ikke vedlikehold 10 års bindingstid for MVA påkostninger MVA 2011 6

7 PwC Justeringsgrensen på 400.000 knyttes opp mot byggetiltak, ikke det enkelte bygg Det betyr at samme bygget kan ha flere atskilte byggetiltak i løpet av året, og beløpsgrensen på 400` må vurderes isolert ift hvert av byggetiltakene Eks: Oppussing av kjeller: 300.000 Oppussing av fasade: 300.000 = 2 ulike byggetiltak hver under 400.000 Hva er byggetiltak ? MVA 2011 7

8 PwC Hva er byggetiltak ? Prosjekt som fremstår som en naturlig enhet Lag egen prosjektbeskrivelse med budsjett og regnskap

9 PwC SKD presiserer at et nybygg anses som et samlet byggetiltak med èn brukstid for hele bygget Hvis bygget er delvis tatt i bruk/midlertidig brukstillatelse anses dette som igangsetting av brukstiden for hele bygget …….. Byggherren kan ikke utsette fullføringstidspunktet ved å la visse arbeider gjenstå Hva betyr dette for byggherren? Hvilken justeringsperiode løper ved nybygg- delvis innflytting ? MVA 2011 9

10 PwC Frist på 6 måneder på å få leid ut hele bygget fra tidspunktet for midlertidig brukstillatelse. For de lokaler som ikke er leid ut innen fristen må utleier fordele MVA fradraget over 10 år Det løper mao ikke nye justeringsperioder for ev senere brukstillatelser Hvilken justeringsperiode løper ved nybygg/totalrehab. - delvis innflytting ? MVA 2011 10

11 PwC 1/1 2011: Kirkegata 3 AS starter oppføring av 5 etasjes bygg 1/1 2012: Byggherren inngår avtale med Arkitekthuset AS i juni 2011 om leie av 1 etasje (disposisjon + betaling). 1/12 2012: ferdigstillelse og utleie av øvrige 4 etasjer Justeringsperioden løper fra 1/1 2012 for hele bygget…. Hvilken justeringsperiode løper ved nybygg- delvis innflytting ? MVA 2011 11

12 PwC Total oppføringskostnad er MNOK 100 og MVA MNOK 25 som fordeler seg likt over bygget Konsekvens: MVA fradag med MNOK 5 i 2011. Øvrige MNOK 20 må tas over 10 år…… Hvilken justeringsperiode løper ved nybygg- delvis innflytting ? MVA 2011 12

13 PwC Når kan man dele nybygg inn i flere byggetiltak? Leietakertilpasninger aksepteres som egne byggetiltak Kan man i større grad definere deler av bygget som leietakertilpasninger? Vanskelig med fasade, tak og skrog. Men bør være mulig for innvendige tilpasninger Hvilken justeringsperiode løper ved nybygg/rehab.- delvis innflytting ? MVA 2011 13

14 PwC Hva gjelder ved nyoppføring/rehabilitering av kjøpesentre? SKD tar ikke forbehold Dette er prosjekter som kan ta flere år. Jeg mener man kan utfordre skattemyndighetene ved å forsøke å dele inn bygg/seksjoner i egne byggetiltak. Dette er prosjekter som typisk deles inn i egne byggefaser med ulike tiltredelsestidspunkter Hvilken justeringsperiode løper ved nybygg/rehab.- delvis innflytting ? MVA 2011 14

15 PwC 1/1 2011: Kirkegata 3 AS starter rehabilitering av råbygg på 5 etasjer (kostnad MNOK 100 med MNOK 25 i MVA) 1/1 2013Avtale med Arkitekthuset AS om leie av 1 etasje (disposisjon + betaling) 1/7 2013: Ferdig med fasade og tak 1/12 2013: Ferdigstillelse og utleie av øvrige 4 etasjer Justeringsperioden løper fra 1/1 2013 for hele bygget…. Hvilken justeringsperiode løper ved rehabilitering av råbygg? MVA 2011 15

16 PwC Konsekvens: MVA fradrag med MNOK 5 i 2013, MNOK 20 over 10 år Hvilken justeringsperiode løper ved rehabilitering av råbygg forts? MVA 2011 16

17 PwC Klar risiko for at Skattetaten etterberegner MVA der utbygger tilbake i tid har delt opp nybygget i flere byggetiltak… Rettssaker? SKD melding 7/11: Kun èn justeringsperiode per nybygg - Tilbakevirkende kraft? MVA 2011 17

18 PwC Hittil har det vært tilstrekkelig at utleier har inngått skriftlig leieavtale med avgiftspliktig leietaker for oppnå tilbakegående MVA refusjon Nå er det blitt krav om at det foreligger en juridisk rett for leietaker til å benytte lokalene og plikt til å betale leie for å få fradraget Kravet om effektuert leiekontrakt for å sikre samlet MVA fradrag MVA 2011 18

19 PwC 1/1 2011: Kirkegata 3 AS starter oppføring av 5 etasjes bygg 1/7 2011: Byggherren er MVA registrert og inngår leieavtale med Arkitekthuset AS i juni 2011 1/7 2012: Arkitekthuset får disposisjonsrett og betaler leie Total oppføringskostnad er MNOK 100 og MVA MNOK 25 som fordeler seg likt over bygget Konsekvens: Kirkegata 3 AS må vente til 4 termin 2012 med å få MVA fradraget på MNOK 25 …… SKD melding 7/11: Når får utbygger fradrag via tilbakegående avgiftsoppgjør? MVA 2011 19

20 PwC 1/1 2011: Kirkegata 3 AS starter oppføring av bygg 1/1 2012: Bygget ferdigstilles 1/5 2012Byggherren inngår effektiv leieavtale med Arkitekthuset AS Kirkegata 3 AS oppnår fullt MVA fradrag, og må ikke avkorte for perioden hvor lokalene stod tomme Når får utbygger fradrag via tilbakegående avgiftsoppgjør – tomme lokaler i innledende fase? MVA 2011 20

21 PwC Konklusjon: Der utbygger ikke skal inngå trinnvise leieavtaler bør han av likviditetshensyn vurdere å forhandle med leietaker om tiltredelse og leiebetaling så tidlig som mulig Før utbygger vurderer å inngå trinnvise leieavtaler bør han vurdere effekten av ”tidlig” leiebetaling opp mot tapt likviditet på øvrige arealer SKD melding 7/11: Når får utbygger fradrag via tilbakegående avgiftsoppgjør? MVA 2011 21

22 PwC Skatteetaten aksepterer at kravet om effektuert leiekontrakt mht tilbakegående er en innskjerpelse av tidligere praksis. Kravet bør derfor ikke ha tilbakevirkende kraft SKD melding 7/11: Kravet om effektuert leiekontrakt - Tilbakevirkende kraft? MVA 2011 22

23 PwC Merverdiavgiftssystemet 23

24 PwC Moms er gøy ! 24 1 MVA 2011

25 PwC Momsvett! 25 1 MVA 2011 forstå systemet kjenn begreper og uttrykk kartlegg virksomheten still de rette spørsmålene spør om hjelp i tide

26 PwC Regelverket Merverdiavgiftsloven – Ny lov i kraft 1.1. 2010 - Loven pålegger enheten å beregne, oppkreve og betale merverdiavgift - Selvdeklareringsprinsipp - Loven definerer avgiftspliktens omfang - Loven regulerer den næringsdrivendes plikter/rettigheter - Viktig endring i 2001: Momsreformen Supplerende regelverk: - Forskrift til merverdiavgiftsloven (ny fellesforskrift fra 2010) - Stortingets årlige avgiftsvedtak - Bokføringsloven (i kraft fra 1. januar 2005) - Bokføringsforskriften (i kraft fra 1. januar 2005) 26 MVA 2011

27 PwC Viktige begreper 27 MVA 2011 N Inngående MVA: MVA på inngående fakturaer ? Utgående MVA: MVA på utgående fakturaer ? Utgående MVA Inngående MVA Innenfor loven Utenfor loven Unntak - definisjon i § 1-3 (g) Fritak - definisjon i § 1-3 (h)

28 PwC Innenfor eller utenfor loven.. ? Unntak Omsetning innenfor loven Fritak (nullsats) Omsetning utenfor loven Avgiftspliktig omsetning MVA 2011 28

29 PwC Lovens system Page 29 Omsetning innenfor loven Generell sats: 25 % Middel sats: 14 % Lav sats: 8 % Hovedregel: Salg av varer og tjenester er avgiftspliktig Utgående MVA Fradrag for inn- gående MVA Omsetning innenfor loven Fritak: kap. 6 (Nullsats) F.eks.: Eksport 0 % utgående MVA Fradrag for inn- gående MVA Omsetning utenfor loven Unntak: kap. 3 F.eks.: Undervisning Finansielle tjenester Ingen utgående MVA Ingen fradrag MVA 2011

30 PwC MVA 2011 Utgangspunktet: Omsetning av alle varer og alle tjenester er avgiftspliktig med mindre det finnes fritak eller unntak fra avgiftsplikten Fritak kap. 6 Unntak kap. 3 Hovedregel om avgiftsplikt 30

31 PwC Fritak Mval. kap. 6 31 (omsetning innenfor loven) MVA 2011

32 PwC § 6-1Aviser § 6-2Tidsskrifter § 6-3Bøker § 6-4Andre publikasjoner § 6-5Elektrisk kraft i Nord-Norge § 6-6Kjøretøy (el-bil og bruktbiler) § 6-7Tjenester som gjelder offentlig vei § 6-8 Tjenester som gjelder baneanlegg § 6-9Fartøy (skip) § 6-10Luftfartøy § 6-11Plattformer mv. § 6-12Oppføring av ambassadebygg § 6-13Int. militære styrker og kommandoenheter § 6-14Overdragelse av virksomhet § 6-15Biologisk materiale § 6-16Begravelsestjenester – transport av avdøde Fritak 32 MVA 2011

33 PwC § 6-21Utførsel av varer § 6-22Utførsel av tjenester § 6-23Varer som legges inn på tollager § 6-24Varer som videreselges ut av merverdiavgiftsområdet § 6-25Varer til turister § 6-26Utsalg (”tax free”) på lufthavn ved utreise § 6-27Utsalg (”tax free”) på lufthavn ved ankomst § 6-28Transporttjenester (til/fra utlandet) § 6-29Formidlingstjenester § 6-30Varer og tjenester til fartøy (skip) § 6-31Varer og tjenester til luftfartøy § 6-32Varer og tjenester til petroleumsvirksomhet § 6-33Reklamepublikasjon er på fremmed språk Fritak – forts. 33 MVA 2011

34 PwC Unntak Mval. kap. 3 34 (omsetning innenfor loven) (omsetning utenfor loven) MVA 2011

35 PwC § 3-2Helsetjenester § 3-3Alternativ behandling § 3-4Sosiale tjenester § 3-5Undervisningstjenester § 3-6Finansielle tjenester § 3-7Kunst og kultur § 3-8Idrett § 3-9Offentlig myndighetsutøvelse § 3-10Tjenester innen Staten § 3-11Fast eiendom § 3-12Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner § 3-13Ideelle organisasjoner og foreninger Unntak 35 MVA 2011

36 PwC § 3-14Lotteritjenester § 3-15Seremonielle tjenester (begravelser) § 3-16Forvaltningstjenester fra boligbyggelag til borettslag § 3-17Tjenester som medlem av styre § 3-18Frimerker, sedler og mynter (samleobjekter) § 3-19Varer brukt privat § 3-20Sletting av klimakvoter Unntak – forts. 36 MVA 2011

37 PwC Registrering for MVA 37 MVA 2011

38 PwC MVA 2011 Merverdiavgiftsregisteret - er et såkalt tilknyttet register til Enhetsregisteret Det er det enkelte skattekontor som håndterer MVA registreringen Alle henvendelser som gjelder MVA registrering skal rettes til skattekontorene Registreringsplikt fra og med den fakturaen som gjør at den avgiftspliktige omsetningen overstiger kr 50 000 innenfor en 12 måneders periode. Hva er MVA registrering 38

39 PwC MVA 2011 Ordinær MVA registrering Registrering via MVA-representant Fellesregistrering Særskilt registrering Forhåndsregistrering Frivillig registrering Ulike typer MVA registrering 39

40 Hvordan finne ut om et selskap er MVA-registrert ? www.brreg.no

41 PwC MVA 2011 - Plikt til å beregne utgående MVA på avgiftspliktig omsetning - Plikt til å utstede salgsfaktura (bokføringsforskriften) - Rett til fradrag for inngående MVA ved anskaffelser - Plikt til å levere omsetningsoppgaver (papir eller Altinn) Virkninger av registreringen 41

42 PwC Fradrag for inngående MVA 42 MVA 2011

43 PwC MVA 2011 -”Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten” - Anskaffelsen skal være relevant for den avgiftspliktige virksomheten -Det må foreligge en naturlig og nær tilknytning mellom anskaffelsen og den avgiftspliktige virksomheten. -Dette er et vanskelig spørsmål, har vært opp i Høyesterett flere ganger -Sira Kvina Rt 1985-93, NC Rt 2001-1497, Hunsbedt Rt 2003-1821, Porthuset Rt 2005-951, Bowling 1 Rt 2008-932, Tønsberg Bolig Rt 2008- 983, Kristiansand Dyrepark (Lgm)10.10.2008. Hovedregelen – mval § 8-1 43

44 PwC MVA 2011 Fradragsrettens omfang Avgiftspliktig omsetning Nullsatset omsetning Omsetning utenfor loven Fullt fradrag Ingen fradrag Fellesanskaffelser ? Illustrasjon 44

45 PwC Avskåret fradragsrett for MVA MVA 2011 Følgende kostnader gir aldri fradragsrett : - Kostnader til representasjon - Kost til ansatte, ledere, pensjonister - Servering av ansatte mv. (julebord, jubiléer etc.) - Leie av selskapslokaler (julebord, jubiléer etc.) - Kjøp av kunst og antikviteter - Naturalavlønning til ansatte, ledere, pensjonister - Kostnader knyttet til personkjøretøyer (herunder varebil kl. 1) - Kostnader knyttet til varer/tjenester som skal utdeles som gave eller i reklameøyemed - Kostnader ved drift av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritidsbehov eller andre velferdsbehov (bedriftshytte etc.) - Kostnader til privat bruk 45

46 PwC Fast eiendoms plass i avgiftssystemet - Hovedreglene om fast eiendom 46 MVA 2011

47 PwC Salg og utleie av fast eiendom Hovedregel - Salg og utleie av fast eiendom er unntatt fra avgiftsplikt (omsetning utenfor loven), mval. § 3-11 (1) Unntaket er generelt og gjelder for: * Ubebygd og bebygd eiendom * Næringseiendom, fritidseiendom, landbrukseiendom, privatboliger, idrettsanlegg mv. Hva er den nedre grensen for utleie av fast eiendom? MVA 2011 47

48 PwC Avgiftspliktige tjenester knyttet til fast eiendom Mval. § 3-11 (2): - Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet - Utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering - Omsetning av retten til å disponere plass for reklame - Utleie av oppbevaringsbokser - Omsetning av trær og avling på rot når omsetningen ikke skjer sammen med grunnen - Omsetning av rett til å ta ut jord, stein og andre naturalier av grunnen - Omsetning av rett til jakt og fiske - Omsetning av rett til å disponere lufthavn for luftfartøy - Omsetning av rett til å disponere jernbanenettet til transport - Omsetning av rett til å disponere kommunal havn mot havneavgifter - Romutleie i hotellvirksomhet og lignende (8%, 1. september 2006) - Utleie av fast eiendom til camping + utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (8%, 1. januar 2008) MVA 2011 48

49 PwC Illustrasjon av bygg MVA 2011 Regnskapsfører AS Lege AS Sportsbutikk AS Advokat AS Konsulent AS Bank 1 etg 2 etg 3 etg 4 etg Direktorat Revisor AS 49

50 PwC Frivillig registrering Vilkår og virkning Fradragsrett Fremutleie Leiekontrakten Dokumentasjonskrav Page 50

51 PwC MVA 2011 Mval. § 2-3 (1) - Utleier kan søke om frivillig registrering ved utleie av fast eiendom til følgende leietakere: * Avgiftspliktige leietakere * Fylkeskommune/kommune * Fylkeskommunale/kommunale enheter - Utleier skal beregne utgående MVA på husleien - Utleier får rett til fradrag for inngående MVA knyttet til de aktuelle lokalene Frivillig registrering ved utleie av fast eiendom 51

52 PwC MVA 2011 En frivillig registrering omfatter alle arealer som til enhver tid oppfyller vilkårene for å være omfattet av den frivillige registreringen Dersom arealer ønskes hold utenfor, må dette meldes fra særskilt til skattekontoret Det kan ikke søkes om frivillig registrering tilbake i tid, omfattende rettspraksis Tilbakegående avgiftsoppgjør gis ikke dersom lokalene har vært tatt i bruk utenfor avgiftsområdet Frivillig registrering ved utleie av fast eiendom 52

53 PwC Illustrasjon 1 – Frivillig registrering Mval. § 2-3 (1) Page 53 Utleiers fradragsrett: 100 % Avgiftspliktig leietaker Utleier Utleier kan fradragsføre inngående MVA fullt ut på kostnader til oppføring, drift, vedlikehold mv. Leietaker kan fradragsføre MVA på husleien fullt ut Utleier skal fakturere husleien med MVA MVA 2011

54 PwC Illustrasjon 2 – Frivillig registrering Mval. § 2-3 (1) Page 54 Utleiers fradragsrett: 1. Kostnader til A = 100 % fradrag 2. Kostnader til B = Ingen fradrag 3. Felleskostnader = Fordelingsnøkkel Lokale A: Avgiftspliktig leietaker Utleier Utleiers fradragsrett? Utleier skal fakturere husleien med MVA Lokale B: Ikke-avgiftspliktig leietaker Utleier skal fakturere husleien uten MVA MVA 2011

55 PwC Illustrasjon 3 – Frivillig registrering Mval. § 2-3 (1) Page 55 MVA 2011 ”Kombinert” leietaker Utleier Utleier kan fradragsføre inngående MVA fullt ut på kostnader til oppføring, drift, vedlikehold mv. Leietaker kan delvis fradragsføre MVA på husleien Utleier skal fakturere husleien med MVA

56 PwC Eksempel -Utleieren AS har et bygg med tre leietakere. Butikken - 100 % avgiftpliktig virksomhet – fullt fradrag for utleier Banken - ikke avgiftspliktig virksomhet – ikke fradrag for utleier Treningssenteret – delvis avgiftspliktig virksomhet – fullt fradrag for utleier Fellesareal– brukes av både avgiftspliktige og ikke avgiftspliktige leietakere– forholdsmessig fradrag for utleier Butikk Bank Treningssenter 56 Felles areal

57 PwC Fellesareal og myldreareal Hvordan få fullt fradrag for oppføring og drift av fellesarealet? Svar: Et ledd til i utleie kjeden 57 Holding AS Eiendom AS Bank Treningssenter Butikk Fellesareal

58 PwC Case 1 Page 58 MVA 2011 - Utleier NN eier et treetasjes bygg og har inngått leiekontrakt med tre leietakere: * 1 etg: Oslo kommune * 2 etg: Frisør AS * 3 etg: Konsulent AS - Spm 1: Hvilke leietakere omfattes av frivillig registrering ? - Spm 2: Konsulent AS har 30 % unntatt virksomhet (kurs), skal NN beregne MVA på hele husleien ?

59 PwC Case 2 Page 59 MVA 2011 - Utleier NN har inngått leiekontrakt med to leietakere: * Direktorat * Konsulent AS - Spm 1: Hvilke leietakere omfattes av frivillig registrering ? - Spm 2: Konsulent AS har 30 % unntatt virksomhet (kurs) og lokalet er delt i to der kursavdelingen har en separat del av lokalet. Hvordan skal husleien faktureres, og hva er status for utleiers fradragsrett ?

60 PwC Case 3 Page 60 MVA 2011 - Utleier NN har inngått leiekontrakt med et teaterselskap som hovedsakelig driver virksomhet utenfor loven. - I hele lokalet settes det imidlertid opp reklame: I teatersalen, på stolryggene, i garderobene, i foajeen etc. - Den avgiftspliktige reklameomsetningen i teaterselskapet utgjør ca. 15% av totalomsetningen. - Spm: Kan NN søke om frivillig registrering her?

61 PwC Ubetydelighetsregelen ”5%-regelen” Page 61 MVA 2011 - Mval. § 8-2 (3): ”For varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, er det ingen fradragsrett dersom omsetningen fra den registrerte virksomheten normalt ikke overstiger fem prosent av virksomhetens samlede omsetning i løpet av et regnskapsår.” - Hvilken betydning har denne regelen for retten til frivillig registrering?

62 PwC Fremutleie 62 MVA 2011

63 PricewaterhouseCoopers Page 63 MVA 2011 Fremutleie – illustrasjon 1 Leietaker A Utleier Leietaker B Det må foreligge en ubrutt kjede med frivillig registrering: - Utleier må være frivillig registrert - Leietaker A må være frivillig registrert

64 PricewaterhouseCoopers Page 64 MVA 2011 Fremutleie – illustrasjon 2 Leietaker A Utleier Leietaker B Hvordan blir utleiers avgiftsmessige status når fremleietaker (leietaker B) driver virksomhet utenfor loven ?

65 PwC Vær obs ved fremutleie! Page 65 MVA 2011 - Sluttbrukers faktiske bruk av lokalet er avgjørende for utleiers fradragsrett - Leiekontrakt bør ha klare retningslinjer for fremutleie og leietakers informasjonsplikt - Viktig å ha dokumentasjon på sluttbrukers status - Sørg for å ha dokumentasjon på at leietaker er frivillig registrert

66 PwC Case 1 Page 66 MVA 2011 - Utleier NN leier ut et bygg med to etasjer til Revisor AS. - Revisor AS ønsker å fremutleie første etasje til Regnskapsfører AS. - Spm: Har denne fremutleien betydning for utleiers fradragsrett ? - Hva må utleier passe på her ?

67 PwC Case 2 Page 67 MVA 2011 - Utleier NN leier ut et treetasjes bygg til Revisor AS - Revisor AS ønsker å fremutleie 1. etasje til Staten - Spm: Har denne fremutleien betydning for utleiers fradragsrett ?

68 PwC Dokumentasjonsregler 68

69 PwC Hvilken dokumentasjon skal utleier oppbevare? Page 69 MVA 2011 - Bekreftelse fra skattekontoret på frivillig registrering - Leiekontrakter - Evt. tilleggskontrakter og endringskontrakter - Utgående fakturaer - Inngående fakturaer knyttet til utleien - Bekreftelse fra leietaker, evt. fremleietaker på den faktiske bruken av lokalet - Oppføringskostnader/påkostninger mv. pr. utleier

70 PwC Dokumentasjonskrav på faktisk bruk Page 70 MVA 2011 Mval/forskrift § 2-3 - Registrert utleier av bygg eller anlegg skal dokumentere hvordan bygget eller anlegget er disponert med målsatte tegninger eller lignende av bygget eller anlegget samt utleiekontrakter. - Det må angis klart hvilke areal som skal leies ut til fradragsberettiget formål.

71 PwC Dokumentasjonskrav forts. Page 71 MVA 2011 Ved utgangen av hvert år skal det foreligge en oversikt over bruken av lokalene gjennom året. - Dersom utleien har skjedd gjennom flere ledd, skal det foreligge en oversikt fra nærmeste leietaker om dennes bruk av lokalene. - Nærmeste leietaker skal også bekrefte at han er frivillig registrert for utleien.

72 PwC Dokumentasjonskrav forts. Page 72 MVA 2011 - Hvert bygg eller anlegg skal registreres slik at oppføringskostnadene kan spesifiseres for hver enkelt bruker. - Det samme gjelder senere ombygginger, påkostninger mv. av arealer i bygget eller anlegget.

73 PwC Den gylne regel … Page 73 MVA 2011 - Leiekontraktene bør ha klare pålegg om leietakers opplysningsplikt i hht. faktisk bruk - Utarbeid et standarddokument som sendes ut til leietaker ved utgangen av hvert år hvor leietaker fyller ut opplysninger om bruken av lokalene. - Ved fremutleie, sørg for å ha kopi av dokumentasjon på at det foreligger en ubrutt kjede med frivillige registreringer - Finn ut hva sluttbruker faktisk benytter lokalet til

74 PwC Hva inngår i husleien? MVA 2011 74

75 PwC Hva inngår i husleien? Unntaket for fast eiendom gjelder husleie og: ”varer og tjenester som omsettes som ledd i utleien” Skattedirektoratet har i en ikke publisert bindende forhåndsuttalelse sagt at ytelser dekket av en serviceavgift som var pålagt alle leietakere måtte anses levert som ledd i utleien. Dette omfattet resepsjonstjenester, felles oppholdsrom, elektronisk servicesystem for bestilling/formidling av en rekke tjenester mot særskilt vederlag samt 24 timers servicetelefon. 75

76 PwC Hva inngår i husleien? Klagenemndssak: KMVA 7019 Vidt omfang, bla vektertjenester, møteromservice, kopiering m.m levert som ledd i utleien selv om det var inngått særskilt avtale om levering disse tjenestene. Konsekvens, mva behandlingen skal følge husleien, ikke fradrag når utleier omsetter slike tjenester til leietaker ikke omfattet av utleiers frivillige registrering. 76

77 PwC Hva inngår i husleien? Dom fra Oslo tingrett avsagt 12.08.2011 - Regus kontorhotel KMVA 6615 Utleie av møbler, resepsjonstjenester m.m. som i utgangspunktet er avgiftspliktig ”smitter” ikke over på husleien. Åpnes i denne saken for at dersom det er særskilt avtale om levering av tilleggstjenestene er disse mva pliktige uavhengig av leietakers status. Etter vår mening ikke samsvar mellom skatteetatens syn i disse sakene. Konklusjon, ha et bevisst forhold til husleie, avtaler og tilleggsytelser 77

78 PwC Frivillig registrering - risikoforhold Det må søkes særskilt om frivillig registrering. Søknadstidspunkt er viktig Utleier har risikoen for at lokaler oppfyller vilkårene for å omfattes av frivillig registrering Ved fremleie stilles det krav om ”ubrutt kjede” av frivillig registrerte utleiere En frivillig registrering omfatter alle lokaler som oppfyller vilkårene for dette – med mindre lokaler eksplisitt meldes ut Strenge dokumentasjonskrav Viktig med gode avgiftsklausuler i leiekontrakter 78

79 PwC Utleiers fradragsrett Page 79

80 PwC Utgangspunktet Page 80 MVA 2011 Avgiftspliktig omsetning Nullsatset omsetning Omsetning utenfor loven Fullt fradrag Ingen fradrag Fellesarealer ? Fradragsrettens omfang

81 PwC Fellesarealer - eksempler Page 81 MVA 2011 Fasade Tak Inngangsparti, resepsjon etc. Korridorer Trapper, nødutganger Heis Ventilasjonsanlegg, rom for elektrisk anlegg Øvrige fellesrom

82 PwC Hjelpestørrelser Page 82 MVA 2011 Forskjellige hjelpestørrelser kan brukes for å finne antatt bruk - Areal - Omsetning - Tidsbruk? Det er uansett en forutsetning for å fordele etter sjablonreglene, eller etter andre hjelpestørrelser, at en slik fordeling i rimelig grad gjenspeiler bruken.

83 PwC Nyoppføring av bygg - eksklusiv bruk Page 83 MVA 2011 - Finansdepartementet har uttalt at bygg som oppføres ikke kan anses anskaffet til bruk under ett når arealene er til eksklusiv bruk i de respektive virksomheter. - Byggekostnadene skal i slike tilfeller henføres direkte til de forskjellige formål eller fordeles etter areal - Valgfrihet for utleier (?)

84 PwC 5%-regelen Page 84 MVA 2011 Fra Avgiftshåndboken 2011: Det forhold at merverdiavgiftsloven § 8 ‑ 2 første ledd ikke kommer til anvendelse ved oppføring av bygg, innebærer også at heller ikke ubetydelighetsregelen i merverdiavgiftsloven § 8 ‑ 2 tredje og fjerde ledd er anvendelig. Et avgiftssubjekt som oppfører et bygg dels til bruk i egen produksjonsvirksomhet og dels for utleie til f.eks. en bank, kan således ikke kreve fradrag for den del av byggekostnadene som relaterer seg til utleiedelen, selv om leieinntektene utgjør mindre enn 5 % av samlet omsetning.

85 PwC 5%-regelen - forts Page 85 MVA 2011 Fra Avgiftshåndboken 2011: Når det derimot gjelder omkostninger knyttet til fellesareal som nevnt og hvor fordeling skal skje etter antatt bruk, kommer ubetydelighetsregelen til anvendelse. I eksempelet foran vil derfor den næringsdrivende få fullt fradrag for omkostningene vedrørende oppføring av fellesrommene.

86 PwC Fellesrom Page 86 MVA 2011 - For fellesrom i slike bygninger hvor det ikke er mulig å fastslå nøyaktig hvor meget gulvflate som faktisk brukes i de forskjellige deler av virksomheten, har Finansdepartementet uttalt at fordeling må baseres på et skjønn over den antatte bruk - Hvordan skal en slik skjønnsmessig nøkkel fastsettes ? - Hva ligger i ”antatt bruk” ? - Hvordan skal man dokumentere skjønnet ?

87 PwC Fellesrom - forts Page 87 MVA 2011 -I NOU 1990:11 er det uttalt at for arealer som gjenstår etter at rom mv. er henført direkte til virksomhet utenfor/innenfor merverdiavgiftsloven, skal fordeling ikke skje på grunnlag av arealfordelingen i bygget forøvrig, da dette ikke nødvendigvis gjenspeiler bruken. -Eks. fellesareal i 5. etg brukes antakelig lite av leietakerne 1. etg. - Avgift på slike fellesarealer skal fordeles forholdsmessig etter en konkret vurdering av forventet bruk. - Hva gjenspeiler bruken ? Hvilke hjelpestørrelser kan benyttes ?

88 PwC Ubetydelighetsregelen Page 88 MVA 2011 Skattedirektoratets fellesskriv 10. november 2005: - Direktoratet la til grunn at ubetydelighetsregelen ikke kom til anvendelse for fellesanskaffelser til hotellrom når den totale avgiftspliktige omsetningen på hotellet var over 5 % - Dette selv om avgiftspliktig omsetning på rommene isolert sett var under 5 %. - Dvs. at det ved evt. avskjæring etter ubetydelighetsregelen skal legges til grunn total omsetning som omfattes av loven sett i forhold til virksomhetens totale omsetning (jf. også klagesak 5986A)

89 PwC Eksempler Page 89 MVA 2011 -Det er for eksempel vanskelig å fastsette hvor omfattende den faktiske bruken av en idrettshall er i reklamevirksomhet, når det er festet reklameplakater på veggene inne i hallen. - Antall kvadratmeter som er dekket av reklame sammenliknet med hallens samlede antall kvadratmeter gir neppe et korrekt uttrykk for bruken av hallen i reklamevirksomheten.

90 PwC Eksempler - forts Page 90 MVA 2011 - Hvor man ikke har klare holdepunkter for hvordan bruken faktisk fordeler seg, vil det være anledning til, og også hensiktsmessig, å foreta en fordeling basert på omsetningstallene - Det vil si at fradragets størrelse framkommer som forholdet mellom avgiftspliktig omsetning i prosent av samlet omsetning.

91 PwC Avgiftsplanlegging Slide 91 1

92 PwC Leiekontrakter er på plass Page 92 MVA 2011 - Søke om forhåndsregistrering (frivillig registrering) - Inngående MVA fradragsføres fortløpende - Viktig at fakturaer for inngående MVA stiles til riktig enhet

93 PwC Leiekontrakter er ikke på plass Page 93 MVA 2011 - 6-måneders frist etter fullføring, effektuerte leiekontrakter. - Søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. Dersom 6-mnd fristen overholdes gis det samlet avgiftsoppgjør etter søknad - Hovedregelen er 3 års foreldelse, men for fullføring etter den 1. januar 2008 er det mulig å få tilbakegående avgiftsoppgjør inntil 10 år tilbake i tid - Dersom du ikke får inn avgiftspliktige leietakere – har du mulighet til å utsette ferdigstillelsen (?)

94 PwC Salg før fullføring Page 94 MVA 2011 - Du beholder samlet MVA fradrag på oppføring dersom selger er frivillig MVA registrert og bygget benyttes som tidligere - Justeringsforpliktelsen overføres til ny eier på samme vilkår som ved salg/overdragelse etter fullføring.

95 PwC Salg før fullføring Page 95 MVA 2011 - Selger du før leieavtale er på plass mister du anledning til samlet MVA fradrag på oppføringskostnadene. - Kjøper må ta fradraget over 10 år - Derfor; selg aldri prosjektet før du har avgiftspliktig leieavtale på plass!

96 PwCSlide 96 Nærmere om justeringsreglene for eiendom

97 PwC Hva er justering? -En korrigering (justering) av fradragsført inngående MVA i forhold til faktisk bruk -Fradragsretten skal gjenspeile den faktiske bruken av anskaffelsen -Justering kan skje både til gunst og ugunst for den næringsdrivende -Reglene finnes i mval. kap. 9, samt mvaforskriften kap. 9. MVA 2011 97

98 PwC Kapitalvarer Justeringsreglene gjelder for ”kapitalvarer”: 1.Maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående MVA av kostpris utgjør minst 50.000 kroner 2. Fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående MVA på kostnadene ved dette utgjør minst 100.000 kroner MVA 2011 NB! Vedlikehold av fast eiendom omfattes ikke av justeringsreglene 98

99 PricewaterhouseCoopers Påkostning vs vedlikehold MVA 2011 99

100 PwC Justeringsplikten for fast eiendom omfatter om-/påbygging der påkostningene utgjør min kr. 400.000 Gjelder påkostninger – ikke vedlikehold! Bindingstiden for MVA gjelder kun påkostninger MVA 2011 100

101 PwC Hva hvis total kostnad utgjør 500.000 hvorav de første 300`anses som vedlikehold skattemessig? -MVA tilbake med en gang Hva med faste tekniske installasjoner som nå saldoavskrives skattemessig på egen saldogruppe, men i mange tilfeller kunne fradragsføres direkte tidligere? (Ikke krav til nivåhevning for aktivering – enhetsvurdering) Konkret vurdering Tekniske installasjoner MVA 2011 101

102 PwC Hva hvis utleiers MVA på ombyggingskostnader utgjør 300.000 og leietakers MVA-påkostninger utgjør 150.000 (samme byggetiltak)? Svar: Utleier må summere opp leietakers MVA på påkostninger sammen med sine egne og måle mot 400.000 grensen. Derfor; Justering! -Anbefaling: ikke del byggetiltak med leietaker! Leietakers påkostninger regnes med i felles byggetiltak MVA 2011 102

103 PwC Justeringsperiode MVA 2011 Maskiner, inventar mv. 5 år..fra anskaffelse el. fremstilling Fast eiendom 10 år..fra fullføring 103

104 PwC ”Enkel løsning”? utelukkende avgiftspliktige leietakere med min. 10 års leieavtaler uten anledning til fremutleie MVA justeringer – 10 års bindingstid MVA 2011 104

105 PwC Det sentrale: Bruksendring Justering (til gunst eller ugunst) skal skje når bruken av en kapitalvare etter anskaffelsen, fremstillingen eller fullføringen endres i forhold til fradragsberettigede formål Hva er en bruksendring (?) MVA 2011 Ved overdragelse av fast eiendom kan justeringsrett eller justeringsforpliktelse overføres til ny eier 105

106 PwC Når skal justering foretas ? 1

107 PwC Hva utløser justering ? - Egen bruk -Endret virksomhet -Utleie til ikke-avgiftspliktig leietaker (husk: kommune/fylkeskommune likestilles med avgiftspliktige) -Overdragelse (salg, fisjon, fusjon, arv, gave) MVA 2011 107

108 PwC Hva utløser justering ? - Utleiebygg -Bytte av leietaker -Overdragelse (salg, fisjon, fusjon, arv, gave) MVA 2011 108

109 PwC Salg, fusjon og fisjon -Salg, fusjon eller fisjon mv. av eiendom medfører at eiendommen går fra ett rettssubjekt til et annet -Dette utløses justeringsplikt -For å unngå justeringsplikt kan justeringsforpliktelsen overføres til ny eier -Overføring skje ved skriftlig avtale -Det er fastsatt i forskrift hva en slik avtale skal inneholde MVA 2011 109

110 PwC Inngåelse av justeringsavtale Ikke tilstrekkelig med passus i fusjons- eller fisjonsplan om at det overdragende selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført til det overtakende selskapet Når justering unnlates: MVA 2011 110

111 PwC Bagatellgrensen Det er satt en nedre grense for når det skal justeres Det skal ikke justeres dersom endringen i fradragsprosenten er mindre enn 10 % i forhold til fradragsprosenten ved justeringsperiodens begynnelse. MVA 2011 111

112 PwC SKD presiserer at justeringsavtale ikke er nødvendig ved inn- og uttreden av fellesregistrering NB! justeringsavtale nødvendig ved flytting av eiendom innenfor fellesregistrering… Når justering unnlates - fellesregistrering: MVA 2011 112

113 PwC Eksempel på justering Fast eiendom Page 113 Mat ASSport AS Advokat ASRevisor AS Lege AS 2008: Ombygging av hele bygget der inngående MVA utgjør 200.000 kroner. 2009: Ingen endring 2010: Mat AS flytter ut og ny leietaker er Lege AS som driver virksomhet utenfor loven. MVA 2011

114 PwC Løsning Page 114 2008200.000 2009 2010-5.000 2011-5.000 2012-5.000 2013-5.000 2014-5.000 2015-5.000 2016-5.000 2017-5.000 Sum fradrag160.000 Selskapet har allerede fradragsført MVA-beløpet fullt ut Justeringsbeløpet utgjør 8/10 av 25% av MVA-beløpet: 25% av 200.000 = 50.000 8/10 av 50.000 = 40.000 40000 :8 år = 5.000 i året MVA 2011

115 PwC Case -Selskapet NN eier et bygg som de benytter i sin avgiftspliktige virksomhet. -I 2008 fullføres et større oppussingsprosjekt der inngående MVA utgjør 2 MNOK. -Fra 2010 leies ut halve bygget (50% av arealet) til ikke-avgiftspliktig leietaker (staten) -Skal justering skje ? MVA 2011 115

116 Løsning Skal justering skje ? Ja, inngående MVA overskrider 100.000 kroner og endringen skjer innenfor justeringsperioden på 10 år: 20082.000.000 2009 2010-100.000 2011-100.000 2012-100.000 2013-100.000 2014-100.000 2015-100.000 2016-100.000 2017-100.000 Sum fradrag1.200.000 MVA 2011 Selskapet har allerede fradragsført MVA-beløpet fullt ut Justeringsbeløpet utgjør 8/10 av 50% av MVA-beløpet: 50% av 2.000.000 = 1.000.000 8/10 av 1.000.000 = : 800.000 Endring: 100% til 50% Redusert MVA fradrag m/ 800.000 MVA 2011 116

117 PwC Case -Utleier NN leier ut et nyoppført toetasjes bygg til Revisor AS og Advokat AS -I 2012 byttes Revisor AS ut med Sport AS -Skal det skje justering her ? - Nei, ingen endring i bruken av bygget ! MVA 2011 117

118 PwC Dokumentasjonskrav Påkostning som gjelder fast eiendom skal registreres på særskilt konto eller ved annen oppstilling. Oppstillingen skal for hver kapitalvare (dvs. hvert byggetiltak) vise følgende opplysninger: a) hvilken kapitalvare det gjelder, b) anskaffelsestidspunkt/fullføringstidspunkt, c) anskaffelseskostnad uten merverdiavgift, d) total merverdiavgift, e) fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen, f) fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent, g) de justeringer som virksomheten skal gjøre etter bestemmelsene MVA 2011 118

119 PwC Avtale om overføring av justeringsforpliktelse En overføring av justeringsplikten skal dokumenteres med en skriftlig, underskrevet avtale med opplysninger om: a) overdragerens og mottakerens navn, adresse og organisasjonsnummer b) opplysninger som nevnt i § 9-1-2 første ledd bokstav a til f c) overdragerens og mottakerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent d) resterende justeringsbeløp for overdrageren e) angivelse av beløp for den justeringsplikten som overføres f) hvordan inngående merverdiavgift fordeler seg på de ulike delene av kapitalvaren ved overdragelse som gjelder kapitalvare som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b, jf. § 9-1-2 annet ledd. MVA 2011 119

120 PwC Avtale - tidspunkt Når må avtalen være på plass ? - Signert avtale må være på plass innen oppgavefristen for den termin overdragelsen finner sted - Eksempel: Salg av eiendom skjer i mars (2. termin), da må avtalen være på plass innen 10. juni. MVA 2011 120

121 PwC Overføring av justeringsrett Forskrift § 9-3-4 og 9-3-5 Vilkårene som oppstilles er at mottakeren er næringsdrivende og at kapitalvaren anskaffes til bruk i dennes næringsvirksomhet. Signert oppstilling MVA 2011 121

122 PwC Omsetningsoppgaven -Justeringsbeløp, enten det skjer en årlig justering eller en samlet justering, skal tas med i oppgaven som en økning eller reduksjon av inngående merverdiavgift. -Det er ikke en egen post i omsetningsoppgaven til innberetting av justeringsbeløp. MVA 2011 122

123 PwC Justeringsverktøy -Hvordan skal man holde orden på alle utleieforhold og justeringsforpliktelser ? -Et justeringsverktøy vil være tilpasset reglene og gjør det enkelt å holde oversikten MVA 2011 123

124 PwC Utvikling av fast eiendom MVA 2011 Egenregi Fremmedregi MVA 2011 124

125 PwC Fremmedregi Byggemester/entreprenør inngår kontrakt om levering av byggetjenester og bygningsmaterialer Avgiftspliktig virksomhet Registreringspliktig etter mval § 11-1 (1), jf. § 3-26 MVA 2011 125

126 PwC Egenregi Byggherrevirksomhet med sikte på salg eller utleie av fast eiendom Slik virksomhet kan innebære avgiftspliktig uttak etter 2 bestemmelser i merverdiavgiftsloven: -Mval § 3-21: Retter seg mot virksomheter som både omsetter eksterne byggetjenester, samt utvikler eiendom i egenregi. -Mval § § 11-1 (1), jf. § 3-26 : Retter seg mot virksomheter som kun utvikler eiendom i egenregi. ◦Hensyn: Sikre avgiftsmessig nøytralitet. MVA 2011 126

127 PwC Fremmed eller egen regi Utgangspunkt: Den nærmere avgrensningen må bero på en avgiftsmessig helhetsvurdering. Det reelle forhold er avgjørende I praksis er det formulert enkelte momenter som anses relevante ved denne grensedragningen. MVA 2011 127

128 PwC Momenter Momenter som drar i retning at det drives virksomhet med oppføring av bygg i egen regi: -Entreprenøren har selv initiert utbyggingen og foretatt prosjektering og planlegging av prosjektet -Entreprenøren har ansvar for infrastruktur -Entreprenør styrer all bygging -Entreprenøren har pris/markedsrisiko MVA 2011 128

129 PwC Momenter Momenter som drar i retning at det drives virksomhet med oppføring av bygg i fremmed regi: -Særskilte avtaler om overføring av hhv tomt og hus -Byggearbeider starter etter at tomt er overført til kjøper -Finansiering ved kjøper MVA 2011 129

130 PwC Registrering for MVA Virksomhet som kun driver med egenregibygging har ingen ekstern avgiftspliktig omsetning. Slike virksomheter skal likevel registreres i merverdiavgiftsregisteret jf mval. § 11-1 (1), jf. § 3-26 MVA 2011 130

131 PwC Egenregi: Fradragsrett for inngående MVA Virksomheter som kun utvikler eiendommer i egenregi har fradragsrett for inngående avgift i den grad denne er knyttet til anskaffelser til utførelse av eget arbeid. Eks: Selskap A utfører kun bygningssnekkerarbeid på bygg ved egne ansatte. Alle andre slags byggearbeider får selskapet utført av andre næringsdrivende. Selskap A kan kun føre inngående avgift til fradrag i den grad denne knytter seg til anskaffelser til bruk i byggesnekkervirksomheten. MVA 2011 131

132 PwC Avgiftsgrunnlaget ved beregning av uttaksmerverdiavgift Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved uttak er ”alminnelig omsetningsverdi” Grunnleggende spørsmål: Hva ville bedriften forlangt dersom tjenestene var utført for en vanlig oppdragsgiver? Etter praksis er det naturlige utgangspunkt foreliggende kalkyle for prosjektet og dessuten sammenlignbare prosjekter i fremmed- og egenregi. Etter praksis godtas normalt ikke avgiftsgrunnlag som er lavere enn timelønn pluss et påslag på 75 %. MVA 2011 132

133 PwC Tidligere fritak Bransjen har tidligere praktisert fritak for å beregne MVA på egenoppføring av boliger når selskapet samtidig har vært registrert for eksternt salg av entreprenørtjenester. Fritaket var basert på en 20/80 vurdering der fritaket slår inn når utvikleren leverer mindre enn 20 % av tjenesteproduksjonen til andre. Dette fritaket ble opphevet 1. januar 2008. Mao. vil eiendomsutvikleren måtte betale 25 % moms på egenoppføring uansett hvor mye entreprenørtjenester han utfører for andre. MVA 2011 133

134 PwC Informasjon om MVA Lover og forskrifter: www.lovdata.no Brosjyrer, generell info, MVA håndboken, uttalelser mv. www.skatteetaten.no Brønnøysund www.brreg.no STICOS og DIB MVA 2011 134

135 Spørsmål ? www.pwc.com

136 PricewaterhouseCoopers Page 136 MVA 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Oppgaver

137 PwC Oppgave 1 Page 137 Eiendomsselskapet A leier ut en todelt bygning til en veldedig organisasjon L som driver et sykehus. L er registrert for MVA for salg fra en kiosk på 20 kvm. L ønsker å starte hotell for pårørende i den ene fløyen. A tar kostnaden for å pusse opp fasaden på den delen av bygget som skal bli hotell. L tar selv kostnaden for innredning av rommene. L regner ut at den avgiftspliktige omsetningen i form av hotellvirksomhet vil utgjøre 2 % av den samlede omsetningen. Som utleier, hva kan du gjøre for å oppnå en gunstig avgiftsposisjon ?

138 PwC Oppgave 2 Page 138 Eiendomsselskapet A skal leie ut et lokale til treningskjeden Trim. A får opplyst at Trim har en avgiftspliktig omsetning på 6 % på landsbasis. Denne avdelingen av Trim selger vann/energidrikk i resepsjonen og har et par reklameplakater for en sportsbutikk ved inngangen. Som utleier, hvilke tiltak vil du foreslå for å oppnå en gunstig avgiftsposisjon ?

139 PwC Oppgave 3 Page 139 Selskapet C inngår leiekontrakt med en kommune for leie av to nyoppussede etasjer i bygget som C eier. Etter et års tid tar kommunen kontakt for å avklare fremutleie. Kommunen ønsker å fremutleie 20 kontorplasser til et statlig organ. Disse 20 kontorplassene er ikke faste, men de statlig ansatte må belage seg på å flytte litt rundt etter hva som er ledig. Dette betyr at både små og store kontor benyttes etter behov og plasstilgang. Som regnskapssjef i C får du spørsmål om hvordan dette skal håndteres avgiftsmessig.

140 PwC Oppgave 4 Page 140 Selskapet NN eier en tomt og pådrar seg kostnader i 2008 til opparbeidelse av tomten med tanke på at det skal oppføres en byggvarehandel. I juni 2009 overdrar NN opparbeidet tomt til Y. Y starter i juli 2009 oppføringen av butikken og inngår samtidig leiekontrakt med Bygg AS som skal drive utsalget. Du er regnskapssjef i Y, hvordan vurderer du den avgiftsmessige situasjonen ?

141 PwC Oppgave 5 Page 141 Selskapet D utfører både vedlikeholdsarbeid og påkostninger på et bygg. Arbeidene fullføres i 2008. Bygget står tomt til 2010. I 2010 blir utleier frivillig registrert for utleie av bygget til avgiftspliktig leietaker. Inngående MVA på vedlikehold utgjør MNOK 1. Inngående MVA på påkostningene utgjør MNOK 5. Som regnskapsmedarbeider i D får du spørsmål fra økonomidirektøren hvordan dette skal håndteres i forhold til fradrag.

142 PwC Oppgave 6 Page 142 Selskap A eier en eiendom som leies ut til avgiftspliktig leietaker. A fisjonerer ut eiendommen via hjelpeselskapet B. Hjelpeselskapet B har ingen virksomhet og er ikke registrert for MVA. B overfører umiddelbart etter fisjonen eiendommen til selskapet C som viderefører leieforholdet. B blir deretter oppløst. Du får spørsmål om eventuell risiko.

143 PwC Oppgave 7 Page 143 Selskapet B eier et butikk-/kontorbygg som står tomt og de har problemer med å finne leietakere. De bestemmer seg for å pusse opp bygget for å gjøre det mer attraktivt. B tar løpende fradrag for den inngående avgiften. Etter noen måneder inngår B leiekontrakt med Mat AS, Apotek AS, Reisebyrå AS og Avis AS. Som nyansatt økonomileder i B får du spørsmål fra en regnskapsmedarbeider om dette er riktig. Hva er ditt svar ?

144 PwC Oppgave 8 Page 144 Selskapet A ble pålagt å oppgradere et anlegg som var til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Denne oppgraderingen gjorde det nødvendig å legge om offentlig infrastruktur som ble berørt av oppgraderingen. Du er regnskapsmedarbeider i A og får spørsmål om det foreligger plikt til å justere fradragsført inngående avgift når infrastrukturen etter fullføring skal overføres til henholdsvis stat, fylkeskommune og kommune.

145 PwC Oppgave 9 Page 145 Eiendomsselskapet B skal fisjonere ut eiendommer i egne single purpose selskaper (SP-selskaper). Hvert av selskapene vil være byggherre/oppdragsgiver for sine lokaler. De utfisjonerte SP-selskapene vil umiddelbart, og i samme termin som fisjonen skjer, søke om fellesregistrering med B Du får spørsmål om håndtering av justeringsreglene. Hva vil ditt svar være ?


Laste ned ppt "Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 MVA 2011 1 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google