Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Trond Ingebrigtsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Trond Ingebrigtsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Trond Ingebrigtsen
Muséer og MVA Presentert av Advokat Trond Ingebrigtsen

2 Situasjonen i dag Historisk sett er kultursektoren utenfor momslovens område. Dog glidning mot momsplikt (kino fra 05). Utgangspunkt: Museumsvirksomhet er ikke momspliktig (ikke ta moms på inngangspenger). Men: en rekke aktiviteter hos muséene er momspliktige bla, annonse- og sponsorinntekter, enkelte souvenir-artikler Restaurant, kafè, kiosk Utleie av varer (herunder kostymer og utstyr) Utleie av lokaler til momspliktig leietaker

3 Hva er MVA- utfordringen i dag?
En rekke muséer har hatt momspliktige aktiviteter tilbake i tid uten å få momsfradrag for sine kostnader Dette fordi myndighetene tidligere ikke aksepterte momsfradrag for muséets kostnader Myndighetene aksepterte kun MVA-fradrag for kostnader som knyttet seg direkte til momspliktige inntekter: kiosk, servering, salg av varer.

4 Hva er MVA- utfordringen i dag?
Hunsbedt Racing dommen i 2003 Høyesterett ga Ludvig Hunsbedt MVA-fradrag for vedlikehold og drift av rallybilen pga. reklameinntekter. Høyesterett aksepterte ikke at fradrag var avskåret fordi bilen ble bruk til ikke-momspliktig rallyløp (idrett). Prinsippet i dommen kan også benyttes for kulturinstitusjoner som muséer ref sammenligning ikke-momspl rallypremier og inngangspenger

5 Hva er MVA- utfordringen i dag?
I følge Finansdepartementet er krav mer enn 3 år tilbake foreldet. Krav på MVA-refusjon tilbake i tid foreldes fortløpende…! Dvs krav fra 3 termin (mai/juni) 2003 ble foreldet 10 august 2006. Derfor viktig for muséer som har hatt momspliktige inntekter å kartlegge momskostnader tilbake i tid og sende inn krav så snart som mulig

6 Hva er MVA- utfordringen i dag?
Eksempel: Kunstmuséet har i tillegg til inngangspenger hatt inntekter (momspl) fra salg av souvenirer, plakater, mat og drikke og noe annonse/sponsing. Men! muséet har hittil kun tatt momsfradrag på innkjøp av plakater,souvenirer samt mat og drikke. Kartlegging av kostnadene tilbake i tid viser at muséet har hatt til sammen kr 5 millioner i kostnader knyttet til påkostning over de siste 3 årene. Videre har muséet hatt årlige driftsutgifter på kr Muséet har ikke tatt noe momsfradrag for kostnadene

7 Hva er MVA- utfordringen i dag?
Eksempel forts: Momsrefusjon tilbake i tid: MVA betalt for oppuss. siste 3 år: 1, MVA betalt for driftskostnader siste 3 år: Totale momskostnader: 1, Momsfradrag basert på 20% fordeling

8 Hva er MVA- utfordringen i dag?
Hvilken fordelingsnøkkel kan benyttes? Avgiftsmyndighetene aksepterer fordeling etter salgsinntekter. I eksempelet ovenfor: utgjør inntekter fra souvenirer, plakater, mat og drikke og noe reklame/sponsing 20% av muséets totalinntekter. I prinsippet kan annen fordelingsnøkkel benyttes: eks tid anvendt i hhv momspl. og ikke momspliktig aktivitet eller areal.

9 MVA-refusjon tilbake i tid
Hva bør gjøres? Avgiftsmyndighetene vil ikke selv aktivt oppsøke de momsrefusjonsberettigede Kartlegge virksomheten Sende krav (tilleggsoppgave med følgebrev) Ta med krav om renter pga sen tilbakebetaling av kravet.

10 Foreldelse – hvor langt kan vi gå tilbake?
Foreldelse - hvor mange år tilbake? Alminnelig frist er 3 år fra anskaffelsen ble foretatt. Finansdepartementet har uttalt at fristen i disse refusjons- sakene er 3 år. Vi mener ytterligere 10 år fordi det er myndighetenes uriktige tolkning av regelverket som har hindret fradraget (forutsetter at vedtak er påklagd eller stevning sendt. Vil sannsynligvis avgjøres ved domstolene

11 Organisering av virksomheten fremover
MVA- fradrag

12 Organisering av virksomheten fremover - MVA- fradrag
MVA-registrering (registreringsgrensen 50´) Momspliktig + ikke-momspliktig virksomhet gir adgang til momsfradrag for felleskostnader Hvilke kommersielle muligheter foreligger (servering/salg av artikler)?

13 Organisering av virksomheten fremover - MVA- fradrag
Kostnader til oppføring eller vedlikehold hos utleier – vurdere frivillig MVA-registrering for utleie. Dog moms på husleie som kun gir delvis fradrag hos leietaker. Derfor regne på totaleffekten

14 Organisering av virksomheten fremover - MVA- fradrag
Bygging av nytt museum - vurdere å legge eiendommen i et eget eiendomsselskap. Fordel: Oppnå 100% MVA fradrag for oppføringskostnadene dersom det genereres momspliktige inntekter inne i muséet Kan avregisteres 3 år etter fullføring (dog usikkert om 10 års registreringsperiode blir innført. Regne på effekten av moms på husleien i hhv 3 eller 10 år.

15 Typetilfeller – Delvis MVA- fradrag for felleskostnader
Når er det mulig å kreve refusjon? Forutsetninger: Muséet/kulturinstitusjonen er MVA-registrert Momspliktige inntekter overstiger 5% av totalinntektene Spørsmålet er om anskaffelsene har en naturlig og nær tilknytning til det momspliktige salget Momspliktige kostnader og inntekter tilhørende samme organisasjon

16 Hva sier Skattedirektoratet?
Innenfor kultursektoren har SKD uttalt seg om fornøyelsesparker, gallerier og muséer. I utgangspunktet anser SKD at en kunstutstilling ikke har naturlig og nær tilknytning til momspliktig servering eller varesalg som skjer i lokalet! Dette er SKD’s fortolkning. Etter vårt syn vil prinsippet om delvis fradragsrett gjelde dersom muséet også har momspliktige inntekter i lokalene (servering/reklame, utleie av kostymer mm).

17 Hva kan PricewaterhouseCoopers
tilby ?

18 Hva kan PricewaterhouseCoopers tilby:
Bistå med å kartlegge virksomheten – foreligger det mulighet for refusjon tilbake i tid? Bistå i dialog med avgiftsmyndighetene – tilleggsoppgaver og følgebrev Vurdere fremtidig organisering mht reduksjon av MVA kostnader Kontakt: PricewaterhouseCoopers v/ Advokat Trond Ingebrigtsen Telefon m PricewaterhouseCoopers

19 pwc


Laste ned ppt "Advokat Trond Ingebrigtsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google