Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tax & Legal Services Høgskolesektorens økonomisjefssamling - juni 2011 Utvidet fradragsrett - Særskilt registrering etter mval § 2-2 annet ledd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tax & Legal Services Høgskolesektorens økonomisjefssamling - juni 2011 Utvidet fradragsrett - Særskilt registrering etter mval § 2-2 annet ledd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tax & Legal Services Høgskolesektorens økonomisjefssamling - juni 2011 Utvidet fradragsrett - Særskilt registrering etter mval § 2-2 annet ledd.

2 Slide 2 Hovedregelen for registrering – Særskilt registrering Merverdiavgiftsloven § 2-1, jf mval § 8-2, annet ledd jf § 3-28 -Unntak fra plikten til å svare avgift ved uttak av varer og tjenester -Begrenset fradragsrett (bare for varer og tjenester som omsettes til andre) Merverdiavgiftsloven § 2-2 annet ledd (gml § 12, annet ledd) -Vilkår og momenter: - Særskilt regnskap - Fysisk og formelt er skilt ut - Særskilte varekjøp og varelagre - Egne ansatte - - Utvidet fradragsrett - Jf Finansdepartementets fortolkningsuttalelse vedrørende fradragsretten for forskningsinstitusjoner - Jf avgjørelse fra avgiftsmyndighetene for andre universitet

3 Slide 3 Avgiftsmyndigheten har dette regelverket nå oppe til særskilt vurdering NTNU: -Særskilt registrering etter mval § 2,2 for både oppdrag og bidragsfinansiert virksomhet -Avgjørelse fra Skatt Midt (konferert Skd) UiO: - Innvilget særskilt registrering - I implementeringsfasen UiB: - Avslag på søknad om registrering - Skatt Vest uenig hva angår forståelse av regelverket - Klage ennå ikke avgjort Time will show hvor dette ender…..

4 Slide 4 Nærmere om selve prosessen •Analyse av høgskolens avgiftsmessige status •Vurdere muligheter for særskilt registrering av deler av virksomheten •Utredning av avgiftsmessige konsekvenser -Økonomiske -Praktiske -Systemmessige •Søknad om særskilt registrering •Gjennomføre endring i avgiftsregime

5 Slide 5 Nærmere om endring i avgiftsregime •Definering og avgrensninger ift hva som faller inn under § 2-2, annet ledd registreringen -Hva er forskning? -Avgrensning mellom BOA og ramme -Delte prosjekter (eksternt/internfinansierte) •Kravet til særskilt regnskap •Rutinebeskrivelser/retningslinjer •Informasjon/undervisning •Forholdet til annet regelverk/instanser

6 © 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). PwC


Laste ned ppt "Tax & Legal Services Høgskolesektorens økonomisjefssamling - juni 2011 Utvidet fradragsrett - Særskilt registrering etter mval § 2-2 annet ledd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google