Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologer i kommunene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologer i kommunene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologer i kommunene
Regional nettverkssamling Stavanger 23. – 24. april 2015

2 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen
Denne dagen starter med… Inntrykk fra samlingene i 2014 Plan for samlinger i 2015 – regionale og nasjonal Tema for denne samlingen – hvorfor har vi valgt som vi har gjort? NAPHAs «touch»: recovery og brukerperspektivet Samarbeidet med KoRus Psykologrollen - Hdir Prosjektorganisasjonen – NAPHA, ressursgruppa, arbeidsgruppa (kompetansesentrene) Innspill fra ressursgruppa/arbeidsgruppa 10. mars Kartleggingsundersøkelsen Hva har vi gjort? Hva har vi funnet (det må jo da ses opp mot deres presentasjon) Nettsidene – facebook Veien videre

3 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA -
Tilskuddsordningen for psykologer i kommunenes helse- og omsorgstjenester

4 Helsedirektoratet ber NAPHA bistå med å:
Styrke forankring og videreutvikling av tilskuddsordningen Videreutvikle psykologenes kompetanse, rolle og oppgaver Innenfor kommunenes helhetlige, flerfaglige og tverrsektorielle arbeid på psykisk helse- og rusfeltet.

5 NAPHAs fokus: Psykologen i en (mer eller mindre) ny rolle
som del av en kommunal kontekst

6 NAPHAs rolle i 2015 er knyttet til at:
Dere skal få samles Dere skal få tilgang til relevant fagstoff Vi vil vite mer om dere

7 Prosjektorganisasjonen
NAPHA: Ellen, Kjetil, Kristin og Lisbeth Ressursgruppa (inkl. nettverkskontaktene) Region Vest: Eldrid Robberstad (Sandnes), Bibi Schjødt (Bergen) Møtes årlig Arbeidsgruppa (kompetansesentrene) KoRus, RKBU, RVTS, NAKU Møtes 3 – 4 ganger pr. år Møte i ressurs- og arbeidsgruppa 10. mars

8 1. Dere skal samles Regionalt Nasjonalt

9 Hvorfor samles dere på denne måten?
Sammenlignet med andre psykologspesifikke kurs/samlinger: fokus på betydningen av den kommunale konteksten Sammenlignet med andre tverrfaglige (kommunale) kurs/samlinger: fokus på det spesielle ved psykologens rolle Sammenlignet med andre metode- og fagspesifikke kurs/samlinger: det generelle bildet, bidra til refleksjon

10 Samlinger i 2014 Fem regionale nettverkssamlinger
Tønsberg, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim Flyktninger og asylsøkere En nasjonale nettverkssamling Trondheim i november Forebygging Fra samlingene 2014: Sett inn noe om utfordringer – kommunikasjonen med Hdir

11 Samlinger i 2015 Fem regionale samlinger
Trondheim 17. – 18. mars Sandefjord 14. – 15. april Stavanger 22. – 23. april Lørenskog 6. – 7. mai Tromsø 9. – 10. juni Nasjonal nettverkssamling, Oslo 18. – En dag sammen med Rask psykisk helsehjelp – fagtema - flere paralleller En dag der ledere i tjenestene dere er ansatt i også er invitert

12 2. Dere skal få relevant fagstoff
Så langt: Nettside Facebook Psykologer i kommunene Samarbeid med kompetansesentrene Arbeidsgruppe Innlegg på samlinger

13 3. Vi vil vite mer om dere Høsten 2014:
Tilbakemeldinger fra dere på samlingene Våren 2015: Kvantitativ kartlegging Kvalitativ kartlegging («dypdykk»)

14 Tilbakemeldinger fra dere på samlingene i 2014 – gitt som innspill til Hdir i notat høsten 2014:
1. Nasjonal nettverkssamling høsten 2015 Ledelsesforankring og kommunenes ansvar Veiledning Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 2. Samlinger fremover 4. Brukerinvolvering 5. Rolleutforming av psykologrollen 6. Samarbeid med kompetansesentrene 3. Tema som Hdir og NAPHA besvarer på nettsiden og/eller i ny brosjyre, eller tar videre 7. Politiske tema 8. Reglementet i tilskuddsordningen 9. Rekruttering av psykologer til kommunene 10. Journalføring Alt dette er spilt inn til Hdir: generelle svar

15 Antall psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene pr
Antall psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene pr. januar Region Vest Sammenstilling av innrapporterte årsverk fra Rambøll (IS-8), Sintef (IS-24), Napha og Hdirs tilskuddsliste fra samtlige norske kommuner/bydeler.

16 Rogaland (13 av 26) Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Gjesdal Forsand
Hjelmeland Suldal Sauda Kvitsøy Bokn Utsira Vindafjord Stavanger Sandnes Haugesund Klepp Time Sola Randaberg Strand Finnøy Rennesøy Tysvær Karmøy

17 Hordaland (15 av 33) Etne Sveio Stord Fitjar Tysnes Jondal Bergen
Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Fusa Samnanger Vaksdal Modalen Meland Radøy Fedje Masfjorden Hordaland (15 av 33) Bergen Bømlo Kvinnherad Odda Voss Kvam Os Austevoll Sund Fjell Askøy Osterøy Øygarden Lindås Austrheim

18 Sogn og Fjordane (7 av 26) Flora Sogndal Gaular Førde Vågsøy Eid
Gloppen  Gulen Stryn Solund Hyllestad Luster Høyanger Askvoll Vik Fjaler Balestrand Jølster Leikanger Naustdal Aurland Bremanger Lærdal Selje Årdal Hornindal

19 Kvalitativ kartlegging «Dypdykk»
Suksess og utfordring knyttet til tilskuddsordningen Fokusgruppeintervjuer i åtte kommuner Psykolog, leder, samarbeidspartner To kommuner i hver av fire grupper av kommunestørrelser (små, mellomstore, småbyer, større byer) Rapport til Hdir levert før påske Brosjyre og saker til nettsiden under arbeid Artikkel

20 Åtte suksesskriterier
Arbeidsoppgaver og målgruppe er avgrenset Avgrensning gjøres i samarbeid mellom ledelse, samarbeidspartnere og psykolog Kommunen har startet forberedelsen av plassering, arbeidsoppgaver og målgruppe for psykologen før utlysning Det er tydelig hvem psykologen rapporterer til

21 Åtte suksesskriterier
Psykologen ser seg som en aktiv del av et tverrfaglig team Psykologen er fysisk del av sterkt faglig fellesskap Psykologen og samarbeidspartnere kjenner til hverandres kompetanse og hvordan de kan bruke hverandre Psykologen er løsningsorientert og fleksibel

22 Syv utfordringer Det finnes ulike forståelser i kommunen om hvordan psykologrollen skal utformes Mange har behov for psykologens kompetanse Spesialisthelsetjenesten og fastlegene har manglende forståelse for rollen til psykologen i kommunene Barnevernet har ingen tilskuddsordning knyttet til seg

23 Utfordringer Det gjøres lite forebyggende arbeid på folkehelsenivå
Mangel på kompetanse på ledernivå i kommunene gjør at planlegging blir vanskelig og at systemarbeid nedprioriteres Dekking av utgiftene til å ansette psykolog, ut over tilskuddsmidlene må håndteres

24 Flere vil vite mer om deres erfaringer

25 Henvendelse fra NPF NPF skriver på en rapport til Helsedirektoratet om hvordan psykologer i kommunen kan bidra med sin kompetanse på folkehelsearbeid. De trenger gode eksempler på psykologer i kommunen som jobber med helsefremming og forebygging- i tjenester/sektorer (for eksempel i barnehager og skoler) eller på systemnivå (f.eks. som rådgiver/deltager inn i kommunal planlegging for å fremme psykisk helse/forebygge - folkehelsearbeid ) Snakk med Anders Skuterud / send til

26 Denne samlingen 43 psykologer og to psykologistudenter (hovedpraksis) er påmeldt, i tillegg til 7 arrangører/Hdir/foredragsholdere, til sammen 52 påmeldte. Minst 13 av psykologene er spesialister. Over halvparten (25 av 45) ble ansatt i 2013 eller senere. 15 kommuner er representert, to av disse ligger ikke i Midt-Norge. 22 deltagere jobber i Trondheim kommune og to jobber i fylkeskommunen (PPT for videregående opplæring). Kun en jobber på systemnivå. Ellers har så mange krysset av at de jobber med følgende på målgruppe (flere jobber med flere målgrupper): Eldre: 4 Voksne: 17 Ungdom 13 – 18 år: 29 Barn 4 – 12 år: 31 Spe- og småbarn: 20 Rissa kommune (psykolog på tilskudd) Surnadal kommune (ikke på tilskudd) Sykkylven kommune (psykolog på tilskudd)

27 Nytt og spesielt vektlagt våren 2015
Brukererfaringer Recovery Praksiseksempel Samarbeid med KoRus Deling av erfaringer Egenaktivitet

28 Program onsdag 22. april Velkommen Ellen Hoxmark, NAPHA
Satsningen på psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester Jannicke Berg Leknes, Helsedirektoratet Verdenskafé NAPHA Behandlingens rolle og betydning i tilfriskningsprosesser; hva sier brukerne? Inger Eide Robertson, KoRus Veilederen «Sammen om mestring» i et recoveryperspektiv Kristin Trane, NAPHA Praksiseksempel, recoveryorientert arbeid Christel Dahl, Aasa Kvia og Kristian Nyborg Johansen, Sandnes kommune Gruppebasert jobbing vedrørende recovery 19.00 Middag

29 Program onsdag 15. april En fortelling om å være barn av en rusmisbruker Elisabeth Nordhus Lied Rus i et livsløpsperspektiv – trender, ulike utfordringer i ulike livsfaser Sven Gustafsson, KoRus Grupper KoRus og NAPHA Tidlig intervensjon Bernt Netland, KoRus Hva forventer jeg meg av en psykolog som jobber i kommunen? Pål Berger, RIO Avslutning Ellen Hoxmark, NAPHA

30 Veien videre

31 Politiske Satsninger i 2015 - 2016
Folkehelse-meldingen Primærhelse-meldingen Opptrappingsplan for rusfeltet Lovfesting av psykologer i kommunene? Konsekvenser for dette arbeidet? Årsverk nå Barn og unge: 3000, 300 psykologer? = 10 % Voksne: 9500, 85 psykologer? = 1 %

32 2015 - 2016 Dere skal samles Vi vil vite hvem dere er
Nasjonal nettverkssamling 18. – 19. november En dag med ledere Regionale samlinger våren 2016 Dere skal få fagstoff Brosjyre Facebook Nettside FAQ Vi vil vite hvem dere er Kvantitativ kartlegging Kvalitativt dypdykk Tilbakemeldinger fra samlingene

33 Kontakt oss gjerne: Pr. e-post: På telefon: 73 59 00 60
På telefon: Via nettsidene:


Laste ned ppt "Psykologer i kommunene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google