Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Stavanger 23. – 24. april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Stavanger 23. – 24. april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Stavanger 23. – 24. april 2015

2 2 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen

3 3 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer i kommunenes helse- og omsorgstjenester

4 4 Helsedirektoratet ber NAPHA bistå med å: Styrke forankring og videreutvikling av tilskuddsordningen Videreutvikle psykologenes kompetanse, rolle og oppgaver –Innenfor kommunenes helhetlige, flerfaglige og tverrsektorielle arbeid på psykisk helse- og rusfeltet.

5 5 Psykologen i en (mer eller mindre) ny rolle –som del av en kommunal kontekst NAPHAs fokus:

6 6 NAPHAs rolle i 2015 er knyttet til at: 1.Dere skal få samles 2.Dere skal få tilgang til relevant fagstoff 3.Vi vil vite mer om dere

7 7 Prosjektorganisasjonen NAPHA: Ellen, Kjetil, Kristin og Lisbeth Ressursgruppa (inkl. nettverkskontaktene) –Region Vest: Eldrid Robberstad (Sandnes), Bibi Schjødt (Bergen) –Møtes årlig Arbeidsgruppa (kompetansesentrene) –KoRus, RKBU, RVTS, NAKU –Møtes 3 – 4 ganger pr. år Møte i ressurs- og arbeidsgruppa 10. mars

8 8 1. Dere skal samles Regionalt Nasjonalt

9 9 Hvorfor samles dere på denne måten? Sammenlignet med andre psykologspesifikke kurs/samlinger: fokus på betydningen av den kommunale konteksten Sammenlignet med andre tverrfaglige (kommunale) kurs/samlinger: fokus på det spesielle ved psykologens rolle Sammenlignet med andre metode- og fagspesifikke kurs/samlinger: det generelle bildet, bidra til refleksjon

10 10 Samlinger i 2014 Fem regionale nettverkssamlinger –Tønsberg, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim –Flyktninger og asylsøkere En nasjonale nettverkssamling –Trondheim i november –Forebygging

11 11 Samlinger i 2015 Fem regionale samlinger –Trondheim17. – 18. mars –Sandefjord14. – 15. april –Stavanger22. – 23. april –Lørenskog6. – 7. mai –Tromsø9. – 10. juni Nasjonal nettverkssamling, Oslo 18. – 19. 11. –En dag sammen med Rask psykisk helsehjelp – fagtema - flere paralleller –En dag der ledere i tjenestene dere er ansatt i også er invitert

12 12 2. Dere skal få relevant fagstoff Så langt: –Nettside www.psykiskhelsearbeid.no/psykologer_i_kommunene/ –Facebook Psykologer i kommunene –Samarbeid med kompetansesentrene Arbeidsgruppe Innlegg på samlinger

13 13 3. Vi vil vite mer om dere Høsten 2014: Tilbakemeldinger fra dere på samlingene Våren 2015: Kvantitativ kartlegging Kvalitativ kartlegging («dypdykk»)

14 14 Tilbakemeldinger fra dere på samlingene i 2014 – gitt som innspill til Hdir i notat høsten 2014: 1. Nasjonal nettverkssamling høsten 2015 1.Ledelsesforankring og kommunenes ansvar 2.Veiledning 3.Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 2. Samlinger fremover 4. Brukerinvolvering 5. Rolleutforming av psykologrollen 6. Samarbeid med kompetansesentrene 3. Tema som Hdir og NAPHA besvarer på nettsiden og/eller i ny brosjyre, eller tar videre 7. Politiske tema 8. Reglementet i tilskuddsordningen 9. Rekruttering av psykologer til kommunene 10. Journalføring

15 Antall psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene pr. januar 2015 Region Vest Sammenstilling av innrapporterte årsverk fra Rambøll (IS-8), Sintef (IS-24), Napha og Hdirs tilskuddsliste fra samtlige norske kommuner/bydeler.

16 16 Rogaland (13 av 26) Stavanger Sandnes Haugesund Hå Klepp Time Sola Randaberg Strand Finnøy Rennesøy Tysvær Karmøy Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Gjesdal Forsand Hjelmeland Suldal Sauda Kvitsøy Bokn Utsira Vindafjord

17 17 Hordaland (15 av 33) Bergen Bømlo Kvinnherad Odda Voss Kvam Os Austevoll Sund Fjell Askøy Osterøy Øygarden Lindås Austrheim Etne Sveio Stord Fitjar Tysnes Jondal Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Fusa Samnanger Vaksdal Modalen Meland Radøy Fedje Masfjorden

18 18 Sogn og Fjordane (7 av 26) Flora Sogndal Gaular Førde Vågsøy Eid Gloppen Gulen Solund Luster Askvoll Fjaler Jølster Naustdal Bremanger Selje Hornindal Stryn Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Aurland Lærdal Årdal

19 19 Kvalitativ kartlegging «Dypdykk» Suksess og utfordring knyttet til tilskuddsordningen Fokusgruppeintervjuer i åtte kommuner –Psykolog, leder, samarbeidspartner To kommuner i hver av fire grupper av kommunestørrelser (små, mellomstore, småbyer, større byer) Rapport til Hdir levert før påske Brosjyre og saker til nettsiden under arbeid Artikkel

20 20 Åtte suksesskriterier 1.Arbeidsoppgaver og målgruppe er avgrenset 2.Avgrensning gjøres i samarbeid mellom ledelse, samarbeidspartnere og psykolog 3.Kommunen har startet forberedelsen av plassering, arbeidsoppgaver og målgruppe for psykologen før utlysning 4.Det er tydelig hvem psykologen rapporterer til

21 21 Åtte suksesskriterier 5.Psykologen ser seg som en aktiv del av et tverrfaglig team 6.Psykologen er fysisk del av sterkt faglig fellesskap 7.Psykologen og samarbeidspartnere kjenner til hverandres kompetanse og hvordan de kan bruke hverandre 8.Psykologen er løsningsorientert og fleksibel

22 22 Syv utfordringer 1.Det finnes ulike forståelser i kommunen om hvordan psykologrollen skal utformes 2.Mange har behov for psykologens kompetanse 3.Spesialisthelsetjenesten og fastlegene har manglende forståelse for rollen til psykologen i kommunene 4.Barnevernet har ingen tilskuddsordning knyttet til seg

23 23 Utfordringer 5.Det gjøres lite forebyggende arbeid på folkehelsenivå 6.Mangel på kompetanse på ledernivå i kommunene gjør at planlegging blir vanskelig og at systemarbeid nedprioriteres 5.Dekking av utgiftene til å ansette psykolog, ut over tilskuddsmidlene må håndteres

24 24 Flere vil vite mer om deres erfaringer

25 25 Henvendelse fra NPF NPF skriver på en rapport til Helsedirektoratet om hvordan psykologer i kommunen kan bidra med sin kompetanse på folkehelsearbeid. De trenger gode eksempler på psykologer i kommunen som jobber med –helsefremming og forebygging- i tjenester/sektorer (for eksempel i barnehager og skoler) eller på –systemnivå (f.eks. som rådgiver/deltager inn i kommunal planlegging for å fremme psykisk helse/forebygge - folkehelsearbeid ) Snakk med Anders Skuterud / send til Anette@psykologforeningen.no Anette@psykologforeningen.no

26 26 DENNE SAMLINGEN

27 27 Nytt og spesielt vektlagt våren 2015 Brukererfaringer Recovery –Praksiseksempel Samarbeid med KoRus Deling av erfaringer Egenaktivitet

28 28 Program onsdag 22. april VelkommenEllen Hoxmark, NAPHA Satsningen på psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester Jannicke Berg Leknes, Helsedirektoratet VerdenskaféNAPHA Behandlingens rolle og betydning i tilfriskningsprosesser; hva sier brukerne? Inger Eide Robertson, KoRus Veilederen «Sammen om mestring» i et recoveryperspektiv Kristin Trane, NAPHA Praksiseksempel, recoveryorientert arbeidChristel Dahl, Aasa Kvia og Kristian Nyborg Johansen, Sandnes kommune Gruppebasert jobbing vedrørende recoveryNAPHA 19.00 Middag

29 29 Program onsdag 15. april En fortelling om å være barn av en rusmisbrukerElisabeth Nordhus Lied Rus i et livsløpsperspektiv – trender, ulike utfordringer i ulike livsfaser Sven Gustafsson, KoRus GrupperKoRus og NAPHA Tidlig intervensjonBernt Netland, KoRus Hva forventer jeg meg av en psykolog som jobber i kommunen? Pål Berger, RIO Grupper AvslutningEllen Hoxmark, NAPHA

30 30 VEIEN VIDERE

31 31 Politiske Satsninger i 2015 - 2016 Folkehelse- meldingen Primærhelse- meldingen Opptrappingsplan for rusfeltet Lovfesting av psykologer i kommunene? Konsekvenser for dette arbeidet?

32 32 2015 - 2016 Dere skal samles Nasjonal nettverkssamling 18. – 19. november En dag med ledere Regionale samlinger våren 2016 Dere skal få fagstoff Brosjyre Facebook Nettside FAQ Vi vil vite hvem dere er Kvantitativ kartlegging Kvalitativt dypdykk Tilbakemeldinger fra samlingene

33 33 Kontakt oss gjerne: Pr. e-post: –psykologer@napha.no; –ellen.hoxmark@napha.no, –kjetil.orrem@napha.no På telefon: 73 59 00 60 Via nettsidene: –www.napha.no –www.psykiskhelsearbeid.no


Laste ned ppt "Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Stavanger 23. – 24. april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google