Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Erfaringer fra modellkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre Småbarnsdagane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Erfaringer fra modellkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre Småbarnsdagane."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Erfaringer fra modellkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre Småbarnsdagane Førde 27.oktober 2010

2 Side 2Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Hva er modellkommuneforsøket? Prosjekt med 26 kommuner i Norge 2007 - 2014 Målgruppe: Barn av psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre 0-6 år Kommunene har forpliktet seg til å: - identifisere målgruppen gjennom systematisk bruk av kartleggingsverktøy - gi tilbud om helhetlig, systematisk, differensiert og langsiktig hjelp - integrere arbeidet som del av eksisterende tjenestestruktur i kommunen Modellkommuner i region vest: Førde, Bergen, Askøy, Fjell, Bømlo, Haugesund, Sandnes og Time

3 Side 3Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Vi vet nok!

4 Side 4Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Ansvar i fellessonen For at barna og familiene skal få best mulig hjelp og støtte der flere aktører er involvert, er det en forutsetning at de som inngår i samarbeidet kjenner de andre aktørenes kunnskap, handlingsmuligheter og hva de gjør i praksis at partene arbeider etter en felles målsetting for hjelpen og støtten til barnet og familien at det er klart for alle involverte parter hvem som har ansvar for hva som skjer og når

5 Side 5Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Ansvar på og mellom flere nivåer  I ca. 2/3 av rapportene til Helsetilsynet i 2009 beskrives forhold som samlet i hver enkelt kommune utgjør en alvorlig risiko for at barn og unge ikke fanges opp i rett tid  Det som kjennetegner flere av kommunene eller bydelene hvor samarbeidet ikke er funnet å stride mot lovkravene, er aktiv ledelse som både bidrar til at det planlegges og som følger opp at det samarbeides  Ledere som etterspør samhandling og ikke minst som etterspør effekten av samhandlingen, bidrar til at barn fanges opp på rett måte Helsetilsynets rapport 5/2009

6 Side 6Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Hva innebærer å sikre at det samarbeides om å fange opp barn som har hjelpebehov? Riktig kompetanse Rett ansatt på rett sted til rett tid Kunnskap om og kjennskap til aktuelle samarbeidstjenester Kjennskap til regelverket rundt taushetsplikt Fagpersoner som primært arbeider med voksne har tilstrekkelige rutiner for å fange opp barn Fagpersoner som arbeider primært med voksne deltar i tverrfaglige fora

7 Side 7Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Hva kartlegger vi til? ”Jeg er ikke redd for å stille spørsmål om psykisk helse, rus eller vold til de mødrene jeg møter som helsesøster. Men jeg er livredd for svaret, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det” Hvem, hva, hvor og når? Mål med iverksetting av tiltak må være at de skal utløse og utvikle foreldrenes omsorgskompetanse, innenfor rammer som sikrer det enkelte barnets behov

8 Side 8Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 For å skape institusjoner kreves et redskap som kan sette oss i stand til å samhandle ut over stedets og tidens begrensninger. For at institusjoner skal være institusjoner, må de være uavhengig av enkeltpersoner. De må kunne framkalles hvor som helst, når som helst. ”Kaos og kosmos” -Bjartveit/Kjærstad-


Laste ned ppt "Side 1Regional koordinator Eva Mikkelsen / 16.07.2014 Erfaringer fra modellkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre Småbarnsdagane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google