Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra modellkommuneforsøket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra modellkommuneforsøket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra modellkommuneforsøket
Barn av psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre Småbarnsdagane Førde 27.oktober 2010 Regional koordinator Eva Mikkelsen /

2 Hva er modellkommuneforsøket?
Prosjekt med 26 kommuner i Norge Målgruppe: Barn av psykisk syke og/ eller rusmisbrukende foreldre 0-6 år Kommunene har forpliktet seg til å: - identifisere målgruppen gjennom systematisk bruk av kartleggingsverktøy - gi tilbud om helhetlig, systematisk, differensiert og langsiktig hjelp - integrere arbeidet som del av eksisterende tjenestestruktur i kommunen Modellkommuner i region vest: Førde, Bergen, Askøy, Fjell, Bømlo, Haugesund, Sandnes og Time Regional koordinator Eva Mikkelsen /

3 Vi vet nok! Regional koordinator Eva Mikkelsen /

4 Ansvar i fellessonen For at barna og familiene skal få best mulig hjelp og støtte der flere aktører er involvert, er det en forutsetning at de som inngår i samarbeidet kjenner de andre aktørenes kunnskap, handlingsmuligheter og hva de gjør i praksis at partene arbeider etter en felles målsetting for hjelpen og støtten til barnet og familien at det er klart for alle involverte parter hvem som har ansvar for hva som skjer og når Regional koordinator Eva Mikkelsen /

5 Ansvar på og mellom flere nivåer
I ca. 2/3 av rapportene til Helsetilsynet i 2009 beskrives forhold som samlet i hver enkelt kommune utgjør en alvorlig risiko for at barn og unge ikke fanges opp i rett tid Det som kjennetegner flere av kommunene eller bydelene hvor samarbeidet ikke er funnet å stride mot lovkravene, er aktiv ledelse som både bidrar til at det planlegges og som følger opp at det samarbeides Ledere som etterspør samhandling og ikke minst som etterspør effekten av samhandlingen, bidrar til at barn fanges opp på rett måte Helsetilsynets rapport 5/2009 Regional koordinator Eva Mikkelsen /

6 Hva innebærer å sikre at det samarbeides om å fange opp barn som har hjelpebehov?
Riktig kompetanse Rett ansatt på rett sted til rett tid Kunnskap om og kjennskap til aktuelle samarbeidstjenester Kjennskap til regelverket rundt taushetsplikt Fagpersoner som primært arbeider med voksne har tilstrekkelige rutiner for å fange opp barn Fagpersoner som arbeider primært med voksne deltar i tverrfaglige fora Regional koordinator Eva Mikkelsen /

7 Hva kartlegger vi til? ”Jeg er ikke redd for å stille spørsmål om psykisk helse, rus eller vold til de mødrene jeg møter som helsesøster. Men jeg er livredd for svaret, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det” Hvem, hva, hvor og når? Mål med iverksetting av tiltak må være at de skal utløse og utvikle foreldrenes omsorgskompetanse, innenfor rammer som sikrer det enkelte barnets behov Regional koordinator Eva Mikkelsen /

8 For å skape institusjoner kreves et redskap som
kan sette oss i stand til å samhandle ut over stedets og tidens begrensninger. For at institusjoner skal være institusjoner, må de være uavhengig av enkeltpersoner. De må kunne framkalles hvor som helst, når som helst. ”Kaos og kosmos” -Bjartveit/Kjærstad- Regional koordinator Eva Mikkelsen /


Laste ned ppt "Erfaringer fra modellkommuneforsøket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google