Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vox_high.wmv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vox_high.wmv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vox_high.wmv

2

3 Realkompetanse – Hva er det?
Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som en person har fått gjennom arbeid (lønnet/ulønnet), utdanning, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på annen måte

4 En realkompetansevurdering vil kunne si noe om hvilken kunnskap du har i forhold:
til den utdanningen du har tenkt deg, og hvilke fag du eventuelt må ha opplæring i.

5 Hvem kan bli realkompetansevurdert?
Opplæringslova gir voksne som ikke har fullført videregående opplæring, ”lovfesta rett til gratis realkompetansevurdering og videregående Opplæring”.§4-A Opplæringslova Må være 25 år eller eldre Ha fullført grunnskole eller tilsvarende Ikke ha fullført videregående opplæring (bosatt i Hordaland)

6 Voksne uten rett kan også bli realkompetansevurdert dersom de har henvisning fra andre instanser (Nav- Kommune – Arbeidsgiver eller andre) Disse må da dekke kostnadene ved vurderingen.

7 Realkompetansevurdering
passer for dem som har yrkespraksis, men ingen formell utdannelse har yrkespraksis og/eller utdannelse, men ingen dokumentasjon har deltatt i ulike fritidsaktiviteter og tilegnet seg kompetanse som kan vurderes mot læreplaner i videregående skole ønsker dokumentasjon for å søke jobb eller mer utdanning

8 Målgruppe Alle som ikke har fullført videregående skole, men som har opparbeidet seg uformell og/eller ikke formell kompetanse. Alle som pga helsesituasjon må bytte yrke og har praksis som kan gi grunnlag for nytt yrkesvalg Ordinære arbeidssøkere Sykemeldte Yrkeshemmede Uførepensjonerte Personer med tidsbegrenset uførepensjon Enslige forsørgere Minoritetsspråklige Sosialhjelpsmottakere

9 Hvordan går en frem ved realkompetanse vurdering?
Den voksne tar kontakt med realkompetansesenter som har det fagområde vedkommende er interessert i. Informasjon Vurdering av dokumenter Kompetanse fra arbeidsliv, organisasjonsarbeid, familieliv og andre aktiviteter vurderes opp mot læreplanene på videregående skoles nivå. Samtale/vurdering med fagkonsulent Godkjenning av fag –Kompetansebevis: Godkjent Skissere opplæringsbehovet. Legge til rette for opplæringsløp tilpasset den voksne sitt behov

10 Hvor blir en realkompetansevurdert?
Årstad videregående skole tlf YrkesfagBergen sentrum, Bergen sør, Bergen vest, Askøy, Os, Fjell, Sund, Øygarden, Lønborg videregående skole tlf /02 Helsearbeidserfag,Hjelpepleie Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden Bergen katedralskole tlf Allmenne fagBergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy Åsane videregående skole tlf   YrkesfagBergen Nord, Samnanger, Osterøy Knarvik vidaregåande skule        tlf Alle fagAustrheim, Radøy, Meland, Lindås, Masfjorden, Modalen, Fedje Stord vidaregåande skule tlf Alle fagFitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Austevoll Kvinnherad vidaregåande skule tlf Alle fagKvinnherad, Tysnes, Fusa, Etne Odda vidaregåande skule tlf Alle fag Odda, Ullensvang, Jondal, Kvam Voss vidaregåande skule tlf Alle fagVoss, Ulvik, Granvin, Eidfjord, Vaksdal, Kvam Hordaland fylkeskommune Vaksenopplæring

11 Litt statistikk www.vox.no Vox-speilet 2007:
Realkompetansevurdering kan gi hele 80 % kortere opplæringstid Vurdert realkompetanse har medført at resterende opplæring ble vesentlig kortere enn om vedkommende skulle tatt full opplæring Størst andel på helse- og sosialfag Nær halvparten av alle voksne i videregående opplæring går på helse- og sosialfag. 62 prosent er realkompetansevurdert

12 Realkompetansevurdering - nytteverdi
Brukeren får formell dokumentasjon på kompetanse, sett i forhold til videregående utdanning får verdsatt kompetanse som ikke tidligere har vært synliggjort økt tro på egne muligheter et bedre utgangspunkt for jobbsøking kan få avkortet skole-/ studietilbud tilpasset opplæring Det betyr økt treffsikkerhet i virkemiddelbruk

13 Eksempel; Kvinne 43 år – Ønske om fagbrev helsearbeider
Tidligere opplæring: Grunnkurs helse og miljø fra 1992. Kurs 3 mnd omsorgsfaget Kurs førstehjelp Kurs data Kurs i engelsk

14 Arbeiderfaring: Hjemme med barn 10 år
23% stilling på sykehjem, 3 år + ekstravakter 2år nattevakt i bofellesskap, 33% stilling Hjemmehjelp 40% stilling i 2 år Etter samtale og gjennomgang av læreplanmål tilbud om realkompetansevurdering på VgII nivå helsefagarbeider. Resultat: Godkjent ett programfag – opplæring i de to resterende (en dag i uken ca ½ år) Godkjent VgI helse- og sosialfag pga likeverdig tidligere opplæring


Laste ned ppt "Vox_high.wmv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google