Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bakgrunn 6 Andre forbedringstiltak (mer langsiktige) 3 Mål/målsetting/avgrensing 7 Måling, oppfølging, sikre effekt /BC Prosjektbeskrivelse (A3). Tjeneste:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bakgrunn 6 Andre forbedringstiltak (mer langsiktige) 3 Mål/målsetting/avgrensing 7 Måling, oppfølging, sikre effekt /BC Prosjektbeskrivelse (A3). Tjeneste:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bakgrunn 6 Andre forbedringstiltak (mer langsiktige) 3 Mål/målsetting/avgrensing 7 Måling, oppfølging, sikre effekt /BC Prosjektbeskrivelse (A3). Tjeneste: Rekruttering/Personalforvaltning 2 Nå-situasjon 4 Analyse Prosjektleder: Monica K. De Figueroa, dato: 08.09.14 -Utarbeide brukerundersøkelse av nytilsatte, form/innhold og dato er ikke satt. -Utarbeide velkomstpakker klare til oppstarts dagen -Introdager på engelsk -BIT opplæring satt i gang hver tirsdag -HiOA skole kurs tilrettelagt eks. kurs i norsk språk, kultur, arbeidsliv, skatt og pensjon osv. 5 Handlingsplan (kvikk-fiks, kort sikt ) Nr.HvaHvemNårStatus 1Sjekklister alle grupper ferdigstilt.MFK 28.03. 2014 2Ekspertpanel for internasjonale tilsettinger er definertMFK 04.03. 2014 3 Publisering av karrieresider internasjonalt tilsatte på engelsk- prosjektet har levert sin leveranse. MFK 01.08. 2014 4Få utarbeidet velkomstpakker, malverk ol iht sjekklister.HR FA 01.09. 2014 5Løpende pilotering av sjekklisterHR FA/FAKFerdig 6Implementering av sjekklister på Intranett HR, lønn, drift IKT 01.10. 2014 7 Utarbeide brukerundersøkelse nytilsatte, gjennomføres ifbm introdag nytilsatte 23.09.2014 HR FA 23.09. 2014 I forbindelse med universitetssatsning og Strategi 2020 vil rekrutteringen på HiOA øke i de kommende årene. HiOA er avhengige av å ha en god prosess på mottak av nyansatte for å sikre god ressursutnyttelse og for å beholde den kunnskapen som det er brukt store ressurser på å tiltrekke seg. Mangler klare retningslinjer og prosesser for hvordan oppstarten skal være på HiOA. Praksis på fakultetene og FA. Det er per nå heller ingen differensiering mellom de ulike målgrupper. Ifht internasjonale kandidater er det inngått en avtale med Oslo Handelskammer, denne er kostbar, men benyttes. Ønsket om å bygge opp egen kompetanse for å imøtekomme innrykk av internasjonale søkere. Manglende retningslinjer for oppstart, ingen struktur som er lik på HiOA. Vi har ingen mal eller sjekkliste som benyttes av alle. Uklare ansvarsroller og personavhengige rutiner. Må avholde workshop for å identifisere oppfølgingstiltak. Planlagt oppstart i løpet av oktober. Gevinstmål for arbeidsprosess: Nullpunkts måling: -Vurdere å gjennomføre brukerundersøkelse av nyansatte som har vært her mellom 4-6 mnd. etter ansettelse En standardisert oppstartsprosess for HiOA for å beholde nyrekrutterte medarbeidere. Utarbeide sjekklister som differensieres ifht 4 målgrupper: TA-ansatte, UF ansatte, Internasjonalt ansatte og ledere. Prosjektet skal også utarbeide ulike måleindikatorer som skal være på plass i løpet av prosessen: XX % skal være tilfreds/svært tilfreds med mottakelsen på HiOA innen 6 måneder Rett lønn til rett tid PC/IKT- utstyr på plass fra dag 1 Permanent arbeidsplass innen 2 uker En komplett stillingsbeskrivelse må lages innen den først mnd., Alle nytilsatte skal bli tilbudt riktig og relevant opplæring, i løpet av første 6 måneder. Alle nytilsatte skal ha gjennomført X antall samtaler med leder i løpet av første 6 måneder. Klar over tilbud nytilsatte (HMS-opplæring og HiOA-skolen) Oppstartsfasen som prosess er avgrenset til perioden fra arbeidskontrakt blir underskrevet til endt prøvetid (første 6 mnd.) Mål barhet: - via questback undersøkelser -Medarbeidersamtaler -Økt kjennskap internt og eksternt -Økt bruk av standard lister -Effektivitet ved oppstart -Brukerundersøkelser ved å måle tilfredshet, eks etter 2 mnd, 6 mnd Gjennomføring – settes opp konkrete tiltak for hver deltakergruppe Oppfølging – skal følges opp fra HR sentralt og kvalitetssikres med avd. drift, lønn og internasjonal avd. Prosjektet avsluttes som et OU-prosjekt ifbm Introdagen for nytilsatte 23.september. Dato for mal: 19.09.13


Laste ned ppt "1 Bakgrunn 6 Andre forbedringstiltak (mer langsiktige) 3 Mål/målsetting/avgrensing 7 Måling, oppfølging, sikre effekt /BC Prosjektbeskrivelse (A3). Tjeneste:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google