Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Homofile og lesbiske arbeidstakere Landsorganisasjonen i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Homofile og lesbiske arbeidstakere Landsorganisasjonen i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Homofile og lesbiske arbeidstakere Landsorganisasjonen i Norge

2 Introduksjon n Homofile og lesbiske opplever i større grad enn andre å bli diskriminert og/eller trakassert på arbeidsplassen. n 60% av homofile arbeidstakere er åpne om sin legning/orientering på arbeidsplassen.

3 Definisjon diskriminering n Direkte: usaklig forskjellsbehandling på basis av et ulovlig grunnlag, f.eks kjønn/etnisitet. Kan være bevisst eller ubevisst. n Indirekte: forskjellsbehandling på et isolert sett legitimt grunnlag, men som resulterer i skjeve og usaklige virkninger for bestemte grupper. n Trakassering: kan være en særlig form for diskriminering. Begrepet favner en rekke forhold som har det til felles at handlemåten er sjikanøs/plagsom og er uønsket fra fornærmedes side, samt at den gjentar seg eller har en vedvarende karakter.

4 Tall og fakta - generelt n 46% av de spurte i en svensk undersøkelse sier at homofile arbeidstakere behandles i varierende grad urettferdig i arbeidslivet. n 15% av homofile arbeidstakere har en eller flere ganger følt seg trakassert av arbeidskolleger. n Nær tre av ti har opplevd, en eller flere ganger, at en homo- eller bifil kollega har blitt utsatt for diskriminering og/eller trakassert. n En av åtte homofile arbeidstakere oppgir at de flere ganger har blitt diskriminert av arbeidsgiver.

5 Tall og fakta - Norge Andel som har opplevd ulike typer diskriminering på grunn av seksuell legning. Nova-rapporten 1999 n 9% føler at folk snakker stygt om dem bak deres rygg. n 7% føler seg holdt utenfor fellesskapet. n 7% har blitt trakassert/mobbet av kolleger eller sjefer. n 5% har blitt mobbet/trakassert av klienter, elever eller lignende. n 3% har ikke blitt ansatt. n 3% har ikke blitt forfremmet n 3% har blitt tvunget til å slutte på en arbeids- eller studieplass.

6 Forskjell mellom kvinner og menn? Andel som har opplevd ulike typer diskriminering på grunnlag av seksuell legning/orientering og kjønn. n Kvinner som har opplevd: –trakassering, mobbing, baksnakking; 16% –direkte diskriminering; 7% –en av, eller begge deler; 19% –81% ikke diskriminert n Menn som har opplevd : –trakassering, mobbing, baksnakking; 20% –direkte diskriminering; 9% –en av, eller begge deler; 24% –76% ikke diskriminert

7 Skjult eller åpen? Spiller det en rolle om kolleger og sjefer vet? n Åpen overfor arbeids- kolleger, menn: –20% har opplevd trakassering. –10% har opplevd direkte diskriminering. –24% har opplevd en av, eller begge deler. n Åpen overfor arbeids- kolleger, kvinner: –17% har opplevd trakassering. –8% har opplevd direkte diskriminering. –21% har opplevd en av, eller begge deler.

8 Skjult eller åpen? n Menn som lever skjult: –17% har opplevd trakassering. –5% har opplevd direkte diskriminering. –19% har opplevd en av, eller begge deler. n Kvinner som lever skjult: –9% har opplevd trakassering. –1% har opplevd direkte diskriminering. –10% har opplevd en av, eller begge deler.

9 Spiller alder en rolle? n Unge (16-24 år) homofile og lesbiske har opplevd mer diskriminering enn andre grupper. Dette gjelder både direkte og indirekte diskriminering. n Unge voksne (25-34 år) homofile og lesbiske er den gruppen som har opplevd minst diskriminering. n Unge homofile og lesbiske er mest utsatt for vold, og trusler om vold ellers i livet også.

10 Hvilke holdninger møter homofile og lesbiske? Svensk undersøkelse TCO 2001 n En majoritet av de spurte anser det som verken positivt eller negativt å ha en homofil arbeidskollega. n Kvinner har, generelt, en mer tolerant holdning til homofile og lesbiske arbeidskollegaer enn menn har. n Hele 30% av mennene i undersøkelsen stiller seg negative til en homofil arbeidskollega. Tilsvarende for kvinner er 6%.

11 LOs engasjement n LOs prinsipielle handlingsprogram for 2001 - 2004 sier: ”Homofile må kunne leve i full åpenhet uten frykt for diskriminering eller trakassering og sikres et godt psykososialt arbeidsmiljø i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.” n LO vedtok i 1999 et strategidokument om homofile i arbeidslivet.

12 Konkrete saker i strategidokumentet n Konkrete saker LO skal arbeide med/for er: –at det skal være mulig for homofile å leve i full åpenhet, –bedre vilkårene i arbeidslivet for homofile, f.eks sikre trygghet gjennom arbeidsmiljøloven og motarbeide trakassering, –at homofile kan inneha alle typer stillinger innen kirken/ trossamfunn, –at det skal være like naturlig for homofile som heterofile å tjenestegjøre i forsvaret, og at det positive arbeidet i forsvaret fortsetter, –at forsikringsordninger og pensjons- og arverettigheter blir like for homofile og heterofile.

13 Forslag til hva som kan gjøres n På arbeidsplassen: –Tenk over dine egne holdninger. –Kontakt tillitsvalgt og/eller verneombud. –Ta i bruk arbeidsmiljøloven! § 55 A forbyr diskriminering av homofile og lesbiske ved ansettelser. n I fagbevegelsen: –Jobb med holdningsskapende arbeid! Ta opp temaet på kurs og seminarer. Oppdater medlemmene på problematikken slik at de kan bli bevisste på sine egne holdninger. Kontakt LOs Likestillings- avdeling eller arbeids- gruppen for homofile og lesbiske arbeidstakere for mer informasjon eller spørsmål.

14 LOs organisering Likestillingsavdelingen, LO Familie- og likestillings- politisk utvalg Arbeidsgruppe for homofile og lesbiske arbeidstakere

15 Vite mer? n Litteratur: –Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. Nova rapport 1/99. –Stortingsmelding nr. 25 (2000-2001). Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg. –Marianne C. Brantsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær og Knut Olav Åmås (red.) 2001: Norsk homoforskning. Universitetsforlaget. –Strategidokument om homofile i arbeidslivet. LO 1999. –Håndbok - Seksuell trakassering. LO og AOF.

16 Nettressurser n http://www.lo.no/ n http://www.jus.uio.no/ifk/nettverket/ n http://www.llh.no/ n http://www.homo.se/ n http://www.fhi.se/homodoc/ n http://www.ilga.org/ n http://www.ilga-europe.org/ n http://www.rfsl.se/

17 Likestillingsavdelingen Kontakt: Tlf: 23 06 20 02 e-post: likestilling.lo@loit.no

18 Gruppearbeid, forslag til diskusjonstema n Tror du det er mer diskriminering på noen arbeidsplasser fremfor andre? Hvilke i så tilfelle? n Diskuter eventuell likhet med seksuell trakassering. n Kan det være en sammenheng mellom det at kvinner tenderer til å være mer tolerante enn menn, og at lesbiske opplever mindre diskriminering? Tror du det er slik, og eventuelt hvorfor? n Hva er/bør være den tillitsvalgets og verneombudets rolle i diskrimineringssituasjoner? n Hva kan fagbevegelsen gjøre? n Hva kan du gjøre?


Laste ned ppt "Homofile og lesbiske arbeidstakere Landsorganisasjonen i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google