Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LDO sine verktøy for bedre likestillingsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LDO sine verktøy for bedre likestillingsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 LDO sine verktøy for bedre likestillingsarbeid
Seniorrådgiver Claus Jervell

3

4

5

6 Håndbok for aktivt likestillingsarbeid
Diskrimineringsjuss med eksempler og definisjoner Sjekklister Veiledning på rapportering

7 Sjekklister for likestilling
Forankring av likestillingsarbeidet Rekruttering og forfremmelse Opplæring og kompetanseutvikling Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne Språklig tilrettelegging Graviditet, foreldrefravær og lignende. Tilrettelegging for kulturelle/religiøse minoriteter Seniorpolitikk Trakassering og diskriminering Lønnsforhold Arbeidstid

8 Hvorfor sjekklister? Gir dere: Fakta om hva dere faktisk gjør Fakta for å konkretisere og plassere ansvar Fakta for å vurdere resultatene av arbeidet En oversikt over situasjonen

9 Felles for alle sjekklister
Ikke avgrenset til plikter Omfatter alle grunnlag Ikke en fasit Må tilpasses egen virksomhet Sjekklistene bør fylles ut av de som er ansvarlige for det som sjekkes Har bedriften mål for arbeidet mot trakassering/diskriminering? ○ Ja    ○ Nei Hvis ja, definer: Har virksomheten tilretteleggingstiltak mot trakassering/diskriminering: ○  Ja    ○ Nei Hvis ja, kryss av hvis virksomheten gjør noe av det følgende? har en klar og uttalt holdning mot trakassering/diskriminering slår ned på diskriminerende språk og oppførsel har opplæring om diskriminering i HMS-opplæringen vurderer diskriminering som en mulig risikofaktor i HMS-arbeidet har rutiner for behandling av mobbing/trakassering/diskriminering har rutiner for registrering av klager på trakassering/diskriminering annet: Hvis dere har registrert trakassering/diskriminering, på hvilke grunnlag? kjønn etnisitet religion nedsatt funksjonsevne seksuell orientering alder seksuell trakassering Hvem har ansvar for gjennomføringen: daglig leder nærmeste leder personalavdeling andre:_____________________________________

10 Felles for alle sjekklister
Definer mål Liste over mulige tiltak Omfatter alle grunnlag Hvem er ansvarlig Har bedriften mål for arbeidet mot trakassering/diskriminering? ○ Ja    ○ Nei Hvis ja, definer: Har virksomheten tilretteleggingstiltak mot trakassering/diskriminering: ○  Ja    ○ Nei Hvis ja, kryss av hvis virksomheten gjør noe av det følgende? har en klar og uttalt holdning mot trakassering/diskriminering slår ned på diskriminerende språk og oppførsel har opplæring om diskriminering i HMS-opplæringen vurderer diskriminering som en mulig risikofaktor i HMS-arbeidet har rutiner for behandling av mobbing/trakassering/diskriminering har rutiner for registrering av klager på trakassering/diskriminering annet: Hvis dere har registrert trakassering/diskriminering, på hvilke grunnlag? kjønn etnisitet religion nedsatt funksjonsevne seksuell orientering alder seksuell trakassering Hvem har ansvar for gjennomføringen: daglig leder nærmeste leder personalavdeling andre:_____________________________________

11 Likestillingssirkelen – metode for arbeidet
Vurdere utfordringer Ansvarliggjøre Sette mål Gjennomføre tiltak for å fremme likestilling Systematisere fakta Evaluere tiltak Statusrapport

12 Bruk sjekklistene når du rapporterer på tiltak for likestilling
Område Definer mål Definer tiltak Resultater Ansvar

13 Rapportering på tilstand for kjønnslikestilling
Alle virksomheter bør rapportere på følgende % kvinner % menn Kjønnsdelt oversikt over ansatte Kjønnsdelt oversikt over ledere Kjønnsdelt lønn Kjønnsdelt lederlønn Kjønnsdelt oversikt over arbeidstid Fravær Personalpolitiske satsninger

14 Håndbok - brukerveiledning
Håndboka gir dere helheten Bruk nettversjonen og kopier, klipp, lim og tilpass deres virksomhet Søk veiledning i videre arbeid

15 Januar 2011 Nye veiledningssider for arbeidslivet på www.ldo.no

16 Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kontaktinformasjon Likestillings- og diskrimineringsombudet Mariboesgate 13 OSLO

17

18

19 - hindre diskriminering
LOVENS FORMÅL - hindre diskriminering - fremme likestilling Finnes det forskjellsbehandling (direkte eller indirekte)? Årsakssammenheng? Saklig?

20 - hindre diskriminering
LOVENS FORMÅL - hindre diskriminering - fremme likestilling Klar og uttalt holdning mot trakassering? Opplæring om trakassering i HMS? Etablering av rutiner for registrering og behandling av klager på trakassering?

21 - hindre diskriminering
LOVENS FORMÅL - hindre diskriminering - fremme likestilling Analysere tilstand Definere mål for arbeidet Utarbeide og følge en bevisst strategi Iverksette konkrete tiltak Angi hvem som er ansvarlig for å nå målet Evaluere

22 Look to… Lørenskog kommune Scandic Hotel Politiet i Oslo Lebara

23


Laste ned ppt "LDO sine verktøy for bedre likestillingsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google