Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestilling mellom kjønnene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestilling mellom kjønnene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestilling mellom kjønnene
En tilrettelegging av teksten på

2 Likestilling handler om at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og pliktene, og at alle skal ha samme muligheter i samfunnet. Likestilling handler også om rettferdighet og om deling av ansvaret, både i familien og i samfunnet

3

4 Dersom kjønn hindrer oss i å se det enkelte individets styrker og svakheter, kan det føre til diskriminering og begrense mulighetene til den enkelte.

5 I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978
I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i Den skal sikre at menn og kvinner behandles likt. Loven er viktig for begge kjønn, men det er særlig kvinnenes stilling som er i fokus.

6

7 Kvinner kjempet for likestilling i mange år før likestillingsloven ble vedtatt. Kvinner fikk arverett på lik linje med menn i 1854, og ugifte kvinner ble gjort myndige i 1864. Gifte kvinner ble ikke gjort myndige før i De hadde da rett til å disponere sin egen formue.

8

9 Norsk kvinnesaksforening ble stiftet i 1884
Norsk kvinnesaksforening ble stiftet i Både kvinner og menn var medlemmer. Mot slutten av 1800-tallet fikk kvinnene nye muligheter til utdanning og yrkesvalg. Kvinner fikk rett til å jobbe som lærere fra 1870.

10 Samfunnet forandret seg fort på denne tiden, og det var stort behov for ny arbeidskraft.
Mange kvinner begynte å jobbe på telegrafen eller telefonsentralen. Begge deler var arbeidsplasser basert på ny teknologi. Mange av de nye kvinneyrkene krevde utdanning.

11

12 De nye mulighetene hadde først og fremst betydning for kvinner fra middelklassen.
Kvinnene fra arbeiderklassen hadde lenge vært i arbeid på fabrikkene. Rundt 1/3 av alle kvinner i yrkesaktiv alder var i lønnet arbeid på slutten av 1800-tallet. De fleste var unge og ugifte.

13

14

15

16

17 Bilder hentet fra Internet
Tilrettelagt av U. Skauli


Laste ned ppt "Likestilling mellom kjønnene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google