Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestilling mellom kjønnene En tilrettelegging av teksten på

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestilling mellom kjønnene En tilrettelegging av teksten på"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Likestilling mellom kjønnene En tilrettelegging av teksten på http://introbokmal.cappelendamm.no/

3 • Likestilling handler om at kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og pliktene, og at alle skal ha samme muligheter i samfunnet. • Likestilling handler også om rettferdighet og om deling av ansvaret, både i familien og i samfunnet

4

5 • Dersom kjønn hindrer oss i å se det enkelte individets styrker og svakheter, kan det føre til diskriminering og begrense mulighetene til den enkelte.

6 • I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978. Den skal sikre at menn og kvinner behandles likt. • Loven er viktig for begge kjønn, men det er særlig kvinnenes stilling som er i fokus.

7

8 • Kvinner kjempet for likestilling i mange år før likestillingsloven ble vedtatt. Kvinner fikk arverett på lik linje med menn i 1854, og ugifte kvinner ble gjort myndige i 1864. • Gifte kvinner ble ikke gjort myndige før i 1888. De hadde da rett til å disponere sin egen formue.

9

10 • Norsk kvinnesaksforening ble stiftet i 1884. Både kvinner og menn var medlemmer. • Mot slutten av 1800-tallet fikk kvinnene nye muligheter til utdanning og yrkesvalg. Kvinner fikk rett til å jobbe som lærere fra 1870.

11 • Samfunnet forandret seg fort på denne tiden, og det var stort behov for ny arbeidskraft. • Mange kvinner begynte å jobbe på telegrafen eller telefonsentralen. Begge deler var arbeidsplasser basert på ny teknologi. • Mange av de nye kvinneyrkene krevde utdanning.

12

13 • De nye mulighetene hadde først og fremst betydning for kvinner fra middelklassen. • Kvinnene fra arbeiderklassen hadde lenge vært i arbeid på fabrikkene. Rundt 1/3 av alle kvinner i yrkesaktiv alder var i lønnet arbeid på slutten av 1800-tallet. De fleste var unge og ugifte.

14

15

16

17

18 • Bilder hentet fra Internet • Tilrettelagt av U. Skauli


Laste ned ppt "Likestilling mellom kjønnene En tilrettelegging av teksten på"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google