Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De usynlige Hva vet vi om situasjonen i Oslo i dag? Noen inntrykk fra Kirkens Bymisjons virksomheter Sturla J. Stålsett Generalsekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De usynlige Hva vet vi om situasjonen i Oslo i dag? Noen inntrykk fra Kirkens Bymisjons virksomheter Sturla J. Stålsett Generalsekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 De usynlige Hva vet vi om situasjonen i Oslo i dag? Noen inntrykk fra Kirkens Bymisjons virksomheter Sturla J. Stålsett Generalsekretær

2 Utgangspunkt: ’Det kunne vært meg’ Ethvert menneskes grunnleggende verdi – med eller uten papirer Medmennesker i vanskelige livssituasjoner: Moralsk ansvar og politisk forpliktelse

3 Kirkens Bymisjon vil …arbeide for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter og velferdsrettigheter i Norge. Strategidokumentet Kompasset Derfor vil vi i tiden framover styrke vårt engasjement på dette feltet.

4 Møter Kirkens Bymisjon ’de usynlige’? JA, men vanskelig å si hvor mange. Ingen tall, fører ikke statistikk Noen virksomheter møter mange, mens andre snakker om enkeltsaker. Vi møter flere enn vi vet om fordi mange ikke vil si noe om sitt oppholdsgrunnlag eller hvilke ”papirer de har”.

5 Møter vi de usynlige? Møter antagelig flere med tvilsomme oppholdsgrunnlag. Lavterskeltilbud spør ikke om papirer for å hjelpe folk Virksomhetene oppdager ofte først at folk er uten lovlig opphold når de eventuelt følger dem opp Dette er en viktig målgruppe i vårt arbeid for og med mennesker berørt av HIV / Aids

6 Hvem er de? Flest?: Tidligere asylsøkere som har fått endelig avslag på asylsøknad –noen stikker av fra asylmottak –noen går under jorda/lever i skjul etter avslag Virksomhetene melder om kontakt med ulike grupper av papirløse migranter; –afghanere, etiopiere, folk fra Somalia, Pakistan, India og Irak, Øst-Europa; homofile, flest menn, mennesker med HIV. Mange av disse har bodd lenge i Norge. Folk er her ulovlig på ulikt grunnlag/av ulike grunner avhengig av land.

7 Hvem er de? Et av våre rustiltak har kontakt med innvandrere som står i fare for å bli utvist pga narkotikaforbrytelser enda de har opphold i Norge. Noen av disse lever i skjul. De er i ferd med å bli ”papirløse” Vi møter kvinner i prostitusjon uten lovlig opphold, men ikke mange. De fleste har lovlig opphold i Norge/Schengen. De som ikke har det er afrikanske.

8 Problemer og dilemmaer Helse; hvor kan få helsehjelp? Hvem betaler? –Ullevål Sykehus tar imot de som er fysisk i Norge, men problem med hvem som skal betale. –Asylsøkere som allerede var i gang med behandling i forhold til HIV får fortsette behandlingen selv om avslag på asylsøknad (men de skal jo sendes ut en gang og da stoppes jo behandlingen) –Man kan teste seg for HIV gratis flere steder. –En virksomhet opplever at folk ikke får helsehjelp når de mangler lovlig opphold –Tuberkulose er et tema blant de som er her ulovlig, burde vært ofte på sykehus/kontroll, men tør ikke å oppsøke Psykisk belastning; ved å leve i skjul, ved å være redd, alt uforutsigbart –Alle virksomhetene sier at papirløse migranter er redde for å oppsøke hjelpeapparatet, redd for å bli oppdaget, svarer unnvikende osv

9 Problemer og dilemmaer Bolig er et stort problem! Hvor bo, hvem betale, leve i skjul, flytter mye osv –Noen bor på gata, noen bor hos venner, noen bor på hybelhus, noen leier via andre. Boligsituasjonen er uforutsigbar og ”flyktig”. Rus (i hovedsak menn) –De fleste papirløse som et av våre gatenære tiltak møter har rusproblemer. Noen ender opp med å selge narkotika. De fleste er ikke rusavhengige fra før, i hjemlandet. –En av våre rusbehandlingsinstitusjoner har erfaring med at mange ikke-vestlige rusmisbrukere ruser seg for å døyve smerten. Dette er antagelig også tilfelle med papirløse.

10 Problemer og dilemmaer Arbeid Ikke lov å arbeide/ ha lovlig inntekt. –Noen ender opp med å tjene penger gjennom prostitusjon, rus og kriminalitet. Noen blir utnyttet på arbeidsmarkedet. Kriminalitet –I kjølvannet av ulovlig i landet; kriminalitet og utnyttelse! –Blant annet svart arbeid, utnyttelse på arbeidsplassen, salg av narkotika, vold

11 Når vi ikke møter de ’usynlige’ i våre virksomheter: hvorfor ikke? Alle virksomhetene er opptatt av at de papirløse er der, de finnes, men gjemmer seg. –Det er ikke fordi de ikke finnes i Norge at noen virksomheter møter få. Hadde møtt flere hvis vi hadde mer å tilby. Viktig å ha noe nyttig, konkret å tilby denne gruppen. Hvis ikke bør man ikke ”fri” til dem. De fleste utenlandske kvinner i prostitusjon faktisk har lovlig opphold, også de som er utsatt for menneskehandel. Redsel; de fleste mener at de ikke møter flere fordi de usynlige er redde, redde for å oppsøke ulike tjenester, redd for å bli avslørt. Rusbehandlingssteder møter ikke de usynlige fordi –er spesialisthelsetjeneste og pasientene må ha henvisning –per definisjon kan de ikke ta imot papirløse fordi de ikke har krav på behandling, bare akutt hjelp

12 Hva skal vi gjøre? Moralsk og humant imperativ: Bistå mennesker i nød Konkret: Hvordan? Tiltak og arbeidsformer Avdekke og påvirke Nøkternhet og realisme: Ikke gi feil forhåpninger Vi har ikke spesialmandat; er ingen alternativ rettsinstans Men vi kan og vil spille en konstruktiv rolle Samarbeid


Laste ned ppt "De usynlige Hva vet vi om situasjonen i Oslo i dag? Noen inntrykk fra Kirkens Bymisjons virksomheter Sturla J. Stålsett Generalsekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google