Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor SEPREP/FACT I BYDEL GAMLE OSLO Sundvolden 16.04.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor SEPREP/FACT I BYDEL GAMLE OSLO Sundvolden 16.04.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor SEPREP/FACT I BYDEL GAMLE OSLO Sundvolden 16.04.15

2 Bydel Gamle Oslo  Ca 50.000 innbyggere  Stor andel beboere med rus og psykisk helseproblematikk  Sosialtjenesten ca 600 brukere med rus og rus/psykisk helseproblematikk  2013 var - 6,7 % av befolkningen sosialhjelpsklienter – høyeste andel i Oslo ( 3,5%) - 15,5% av befolkningen 16 – 66 år hadde redusert funksjonsevne ( 14,1%) i hele Oslo - 4,2 % uføre pensjon

3 Tjenester  1. linja: bydels- og kommunale tjenester – funksjonsorientert  2. linja: Sykehus og DPS – diagnose orientert Begrepsbruk:  Pasient – klient – bruker Samhandlingsarenaer:  MØTER Utgangspunkt – fragmentert oppfølgings- og behandlings ansvar

4  Samhandlingsreformen  Nyere forskning på området  Ressursbruk - resultat Ført til  Forprosjekt (Bydel – Tøyen DPS)  Fact i 2013 - målgruppen alvorlig psykiske lidelser ofte med stor rusproblematikk - helhetstenking - tverrfaglighet - samarbeid over nivå- og faggrenser - fra behandlers arena til deltakers arena - brukeres totale livssituasjon - fleksibilitet - brukerperspektiv - erfaringskonsulenter Ønske om endring

5  Et etterspurt utdanningstilbud  Spre FACT tanken og erfaring Helhet – samhandling over nivå og faggrenser Lykke til! Hvorfor SEPREP?


Laste ned ppt "Hvorfor SEPREP/FACT I BYDEL GAMLE OSLO Sundvolden 16.04.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google