Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr 3.mai 2005”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr 3.mai 2005”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr 3.mai 2005”

2 Bioteknologi temaer Marin  Akvakultur  Næringsmidler  Bioprospektering Landbruk  Husdyrproduksjon  Næringsmidler Medisin – Farmasi  Terapi  Diagnostikk  Farmaka Kjemikalier  Enzymer  Annet Miljø  Bioremediering  Overvåkning Energi  Bioenergi Forskning Rekruttering - mobilitet Innovasjon - nyskapning Næringsliv – kapital – verdiskapning Samfunnsnytte Etikk Miljø Lovverket Norges forutsetninger og profil Internasjonale perspektiver Internasjonalt samarbeid GMO Stamceller Converging technologies Knowledgebased economies Biobased ecomomy

3 Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold Hvordan bør Norge satse? Strategiske anbefalinger: ….mot 2020 En visjon:

4 Prosjektgruppe Stig Omholt Kjetil Tasken Ole Petter Ottersen Guri Eggeseth Eirik Næss Ulseth Eric Thompson Øyvind Bjørkmann Kjersti Sletholt Kristin Modalsli Tronn Hansen Erik F Øverland Steinar Bergseth Karine Herzberg Berit Johne Invitasjon til innspill: www.forskningsradet.no/biotek2020 Scenariodeltakere Gildberg, Asbjørn

5 Leveransene fra Biotek2020 Scenarieprosessen: Oppstartsdokumentet v/prosjektgruppen. Globale bilder (kfr WS 1). Miniscenarier med gode eksempler løftet frem. (fra WS1) Scenariene: 5 alternative fremtidsbilder for norsk bioteknologi beskrives i detalj. (WS2) Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi. (WS3) NIFU – Universitets, høyskole og instituttsektoren MMI – 90 norske bioteknologibedrifter Nye fakta: Effekter av prosjektet:  Fokus på bioteknologi - og på konvergens med andre teknologier  Hensiktsmessige virkemidler og tiltak for fremtiden  Nye nettverk, dialog og handling – nasjonalt og internasjonalt

6 Fra scenarier til strategiske anbefalinger

7 Prosjektgruppen tar ansvar

8 Fremtidshorisont : 2020? eller 2040? ? ? Oljen 2084?

9 Biotek Norge 2020: Scenarier 1-3 Scenario1 – Nobelstjerner I dag, i desember, 2020 har to norske bioforskere nettopp mottatt nobelprisen, og sitter i Stockholm og diskuterer den raske utviklingen siden de store kvalitetsreformene startet i norsk forskning rundt årtusenskiftet. Bioteknologi har bidratt betydelig til bedret helse, miljø og livskvalitet. Næringslivet har hatt nytte av den store satsingen på biovitenskap og bioteknologi. Norge er på verdenskartet. Scenario 2 – Virusvelstand Bioteknæringene i Norge har opplevd en fantastisk blomstring, og denne dagen i oktober 2020 er både forskere og gründere samlet på en stor virologikongress i Shanghai. De snakker om virusforskningen som la grunnlaget for norsk næringsutvikling innen medisin, landbruk, havbruk, matproduksjon og prosess-industri. Internasjonalt samarbeid og god innovasjonspolitikk var viktige suksessfaktorer for utviklingen. Scenario 3 – Patenteksport Grunnforskning av høy kvalitet ble bygget opp, men Norge klarte ikke å ta ut næringspotensialet i denne forskningen. I dag, en varm dag i oktober 2020 sitter en vennegruppe av vellykkede utvandrede norske bioteknologer og forretningsfolk i Boston. De diskuterer sine patenterte ideer og hvordan disse ble grunnlaget for internasjonale kommersielle suksesser. Biotek har rømt landet.

10 Biotek Norge 2020: Scenarier 4-5 Scenario 4 – Feilvalg Alvorlige hendelser med genmodifiserte bakterier og genterapi ble etterfulgt av skandaler ved forskningsinstitusjoner. Krisene gjorde at mange forskere og aktører måtte se etter nye muligheter innen overvåkning, risikoanalyse, krisehåndtering og internasjonale organisasjoner for regulering og kontroll. Tre norske EU rådgivere sitter i dag, i april 2020, på fortauskafé i Brussel og diskuterer hvordan det kunne gå så galt - hvordan både forskning og forvaltning sviktet og norsk bioteknologi gikk i tusen knas. Jokeren – 2084 Som et ”wild card” befinner vi oss med et stort smil i 2084. Norge har virkelig bidratt kreativt til å sette konvergerende nye teknologier inn i et helhetlig samfunnsperspektiv. Vi ser store endringer både i teknologibildet og i samfunnet. Med et tilbakeblikk på teknologibølgene stiller vi til slutt spørsmålet: Har bioteknologien bidratt til å gjøre verden bedre?

11 Gruppearbeid: WS3 – strategiske anbefalinger

12 Workshop 3: Strategiske anbefalinger Oppg. A. Hvilke muligheter og utfordringer for bioteknæringene i Norge ser vi konturene av i scenariene? Oppg. B. På tvers av scenariene: Hvor bør norsk bioteknologi befinne seg om 15 – 20 år? Hva mener gruppa kan være en ønskelig og noenlunde realistisk posisjon? Hva må vi gjøre for å komme dit?  Hvilke utfordringer må man overvinne for å komme dit?  Hvilke tiltak bør myndighetene gjennomføre?  Hva må næringene selv ta tak i?  Hva slags forskning kan muliggjøre en slik utvikling? Oppgave C. Formuler tre overordnete tiltaksrettete anbefalinger,  mot forskning, næringsutvikling, samfunn og forvaltning. Plenum med diskusjon.

13 Anbefaling 1: FORSKNING Norge trenger et stort og klart prosjekt, et ”Apollo-prosjekt”! Reell akademisk utfordring, visjoner, målbar effekt med samfunnsnytte, bidra til rekruttering, internasjonal rolle, ringvirkninger. Anbefaling 2: NÆRINGSUTVIKLING En ”trippel helix”-modell, der samspill mellom samfunn, forskning og næring er implementert, og der finansieringsgapet mellom ideer og kommersialiserbarhet er tettet. Likeverdige karriereveier akademia/næring med ”karrierestipend”. Anbefaling 3: SAMFUNN OG FORVALTNING Systematisk satsing på økt kvalitet i skole, utdanning og på styrket public understanding av muligheter og begrensninger i biotekforskningen. Råvare, uforedlet! Anbefalinger gruppe 1 Tor og Steinar

14 Strategiske anbefalinger BioEventyret  en stor satsing med bred politisk enighet og forpliktende vedtak  langsiktige forsknings- og næringspolitiske grep i hele verdikjeden  Internasjonal orientering BioSåkorn  et spesialisert og kompetent fond for Life Science og bioteknologi. BioNorway  en kommunikasjonsplattform som samlet biotek-Norge: både den røde, grønne, blå og hvite bioteknologien.  kunnskapsbasert samfunnsdialog – proaktiv biopolitikk Hvordan takler vi utfordringene på veien til 2020? Hvordan når vi målene vi satte i 2005? Scenariene hjelper oss. Bioteknologi i Norge – Samfunnsnytte og lønnsom næring, basert på etiske valg og hensyn til livskvalitet, miljø og biologisk mangfold

15 Bioteknologi i Norge – styrker og muligheter Analyse og diagnostikk Fremragende forskning Medisin, farmasi, helse Marin, akvakultur og matproduksjon Etikk Terror Oppdragsforskning Biobanker Miljø Biomangfold Risikoanalyse Primærnæringer Finansiering og såkorn Innovasjon Rammebetingelser for forskningsbasert næring Prosessindustri Kvalitet Helsetjenester

16 BioEventyret BioSåkorn-fond Fri grunnforskning*** Næringsrettet Grunnforskning ** Forskningsbasert nyskapning ** Innovasjon*** FUGE* Skattefunn *** Fri konkurransearenaer for grunnforskning og innovasjon, basert på kvalitetskriterier. Dagens virkemidler og program Nye næringspolitiske tiltak Bioeventyret: nye virkemidler Koordinerte virkemidler for forskning og innovasjon * Motoren: FUGE = Stor strategisk satsing ** Spissete strategiske program av mindre omfang. ForskningsrådetInnovasjon Norge Venture kapital Etablert industri OFU/IFU o.a.**** BioNorway Kommunikasjonsplattform **** Regionale og internasjonale virkemidler i Innovasjon Norge. Aktører

17 Gode scenarier skal være overraskende meningsfulle plausible strategisk relevante nyskapende Gode strategiske anbefalinger skal være: Overbevisende og fremsynte Fokuserte Plausible Konkrete Forankret i virkeligheten! Scenariene skal gjøre anbefalingene overbevisende.

18 Hvem vil vi nå? og hvordan? Forankring i Forskningsrådets styrende organer Departementene - Politikere Samfunns- og næringsliv Forskningsinstitusjoner og institutter Folk – organisasjoner – opinionen..... Alle?? Scenarier og anbefalinger  Fristende innpakning og godt innhold  Samfunnsøkonomiske begrunnelser og konsekvenser Ny statistikk underbygger argumenter Kommunikasjonsplan + strategi og handlingsplan Lansering, dialogmøter og nye nettverk ”Alle aktører” ”Hvordan?”

19 LEVE AV, LEVE MED, LEVE FOR? v ÅR BIOTEKNOLOGISKE FREMTID. Innhold: Forord 1 – Bioteknologi – visjon og fremtid for Norge FORTIDER – En rød tråd 2 - Bioteknologi i vår utvikling og kultur. NÅTIDER – Et varslet mord eller ny optimisme? 3 – Moderne biovitenskap og bioteknologi Ottersen, Bergseth, Omholt, Taskén, Rønningen, Olsaker, Eggset, Ellingsen, Johne 4 – Blir det ny næring av bioteknologi? Haanæs, Hansen, Næss-Ulseth, Waagø, Johannesen, Enger, Vogt, Solesvik, Johne 5 – Bioteknologien er global Neumann, Gabrielsen, Thompson, Johne, Chen, Nordmann 6 – Biopolitikk og samfunnsansvar Hviid Nielsen, Gahr Støre, Hessen, Rosendal, Borge, Rogne, Brynestad, Rietti, Johne

20 FREMTIDER - Alternativene og veivalgene 7 – Hvordan ”ser” vi inn i fremtiden? Foresight – kunst eller systematisk metode Biotek Norge 2020 – foresight i praksis 8 – Nobelstjerner 9 – Virusvelstand 10 – Patenteksport 11 – Feilvalg 12 – 2084 ANBEFALINGENE – Veien til Soria Moria slott? 13 - Strategiske anbefalinger for norsk bioteknologi av prosjektgruppen Appendix: Ordliste Deltakere i Biotek Norge 2020 Juniorforskere 2004 Forbruker 2020 2084? 2020? Vi sees – og snakkes! NB! ESF i Oslo: Funksjonell genomforskning. 6-10.sept.2005

21 Nettside www.forskningsradet.no/biotek2020 Følg med i prosjektet

22 Veivalg 21 – 3.mai Biotek – leve av, leve med, leve for? Hvem bestemmer i biopolitikken? Vil vi ha skreddersydd medisin? Blir det nye næringer for Norge? Friske innspill fra: Torben Hviid Nielsen, Kjetil Taskén, Stig Omholt, Eirik Næss Ulseth, Guri Eggset

23 Analyse og diagnostikk Fremragende forskning Medisin, farmasi, helse Marin, akvakultur og matproduksjon Kvalitet BioEventyret BioSåkorn BioNorway


Laste ned ppt "Biotek Norge 2020 - et fremtidsprosjekt Berit Johne: ”En status og prosjektsafari pr 3.mai 2005”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google