Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. mars 2007, Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. mars 2007, Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. mars 2007, Oslo
Er det reell vilje til å satse på solcelleindustrien i oljenasjonen Norge? Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. mars 2007, Oslo

2 Solceller er næring i vekst
Installert over 3000 MW i verden 30-35 % markedsvekst per år Etablert global industri Stort potensial - men foreløpig dyrt Stor materialetterspørsel (rent silisium) Norskutviklet teknologi: Prosess for produksjon av silisium – Elkem Billigere materialer for solceller – SINTEF Produksjon av solcelleskiver – ScanWafer (multikrystallinske - en av verdens største) Norge har på forbausende kort tid bygd opp betydelig industriell virksomhet og solid kompetanse innenfor hele solcellekjeden

3 Regjeringens syn på fornybar energi
Vi trenger å styrke kraftbalansen i Norge, også ved desentralisert energiforsyning Soria Moria-erklæringen: Økt satsing på fornybar energi, også solkraft Enova har satset på fornybar energi i flere år Opprettelsen av et Energifond på 20 mrd. kr gjør at Enova totalt kan gi 1,6 mrd kr i årlig støtte fra 2010

4 Solcelleindustriens betydning
Norge har alle forutsetninger for å lykkes; råvarer, industriell base, energiteknologisk kompetanse, og gode forskningsmiljøer Regionalpolitisk betydning ifm omstilling av typiske industristeder; jf. Glomfjord, Narvik, og Årdal Et viktig bidrag til innovativ og fremtidsrettet industrietablering i Norge med eksportpotensial

5 Regjeringens mål for næringsutvikling…
”Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn. Norge skal være et godt land å drive næringsvirksomhet i” Regjeringen har et klart og ambisiøst mål for Norge når det gjelder innovasjon og næringsutvikling: Vårt mål er at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn. Norge skal rett og slett være et godt land å drive næringsvirksomhet i! Jeg har bevisst satt inn et bilde av solceller her, ettersom dette er et godt eksempel på næringsutvikling med ny energiteknologi: Norge har på forbausende kort tid: bygd opp betydelig industriell virksomhet og solid forskningskompetanse innenfor hele kjeden for fremstilling solceller. Og dette innenfor et marked i rivende utvikling (årlig vekst i solcellemarkedet over 30 %). Til tross for at solceller ikke gir noe vesentlig bidrag i den norske energiforsyningen.

6 Solceller – ny eksportindustri
Norsk industri er verdensledende på Si råmateriale og PV wafer Norsk industri og FoU miljøer har bygget opp et høyt nivå i solcelleforskning Viktige prosjekter Rimeligere fremstilling av Solcelle Si Høyere celleeffektivitet Reduserte produksjonskostnader

7 Kompetansebehovet Stort press på kandidater med realfaglig kompetanse både innenfor petroleumssektoren og energisektoren En utfordring å rekruttere enda flere kompetente mennesker til solcelleindustrien Profil som fremtidsrettet og fornybar energi teller positivt for å rekruttere på bredt grunnlag

8 Hva er viktig for videre utvikling?
Godt samspill mellom leverandørindustri, energiselskaper, forskningsmiljøer og myndigheter God samordning på myndighetssiden; OED, Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet Støttemidler kan brukes katalytisk, men industrien har selv hovedansvaret for å få dette til å bli en økonomisk suksess Eksterne faktorer som markedsbaserte kraftpriser, generell høykonjunktur, støttenivå i EU og andre store markeder som USA Råvaresituasjonen for silisum

9 OEDs virkemidler Forskningsrådet
støtte til FoU gjennom RENERGI-programmet solceller mottatt mest støtte av fornybare teknologier senere år fokus på materialer (silisium) og produksjonsprosesser Enova støtte til teknologiintroduksjon, inkl. solenergi støtteordning til ny fornybar elektrisitet 8 øre per kWh til vindkraft 10 øre per kWh til bioel og umodne teknologier 4 øre per kWh til de tre første MW i vannkraftanlegg Både Enova, Innovasjon Norge og ENØK-fondet var med å finansiere Norsk Solkraft sitt solcellekraftverk på taket på Forskningsparken. Anlegget ble åpnet i oktober 2006 og er Norges største solcellekraftverk med en årsproduksjon på kWh, gjennomsnittet for en norsk husholdning. Kraftverket er et demonstrasjonsanlegg som vil brukes til å teste og utvikle nye produkter og teknologier. Solceller størst av de fornybare energiteknologiene i RENERGI-programmet senere år. Passert i 2007 av vindenergi (hovedsakelig offshore vind). Sentrale aktører som har prosjekter støtte av RENERGI-programmet: SINTEF Materialer og Kjemi Elkem REC Bygningsdirektivet Ikke til hinder for lokal energiproduksjon basert på solenergi Kan stimulere til bruk av for eksempel solfangere (ikke solceller i samme grad) Ikke implementert i Norge enda. OED har ambisjoner om høringsbrev om nødvendige lovendringer i mai Jobber parallelt med utvikling av forskrifter. Legger opp til en Ot.prp. til høsten.

10 OEDs rolle OED har ansvaret for nasjonal energipolitikk og styringsdialogen med Enova og Forskningsrådet innenfor petroleum og energi Energi 21: Samordnet FoU-strategi for energisektoren OED jobber med internasjonalisering av energiindustrien ”Energirådet” (Topplederforum for energisektoren) skal ha første møte 14. juni. Forslag til temaer ønskes OED ønsker tett dialog med industrien


Laste ned ppt "Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. mars 2007, Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google