Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLASSELEDELSE. Terje Ogdens inndeling: Planlagt og strukturert undervisning. Læreren korrigerer begynnende problematferd uten å avbryte aktivitetsflyten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLASSELEDELSE. Terje Ogdens inndeling: Planlagt og strukturert undervisning. Læreren korrigerer begynnende problematferd uten å avbryte aktivitetsflyten."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLASSELEDELSE

2 Terje Ogdens inndeling: Planlagt og strukturert undervisning. Læreren korrigerer begynnende problematferd uten å avbryte aktivitetsflyten i klassen. Læreren griper inn i forhold til forstyrrelser og uro, men slik at aktiviteten i klassen raskt kan gjenopprettes.

3 Klasseledelse Tenk deg at du var elev. Hvordan skulle du ønske at din lærer var som leder i klassen?

4 KLASSELEDELSE Emosjonell støtteOrganiseringLæringsstøtte Positivt miljø? Sensitiv lærer? Organisering for læring? Atferdsledelse? Faglig innholdsforståelse? Tilbakemeldings- kvalitet? Elevengasjement?

5 Emosjonell støtte POSITIVT MILJØ Hva er det? I klasserom med positivt miljø vil lærere og elever være entusiastiske om læring og vise respekt overfor hverandre. Læreren er varm og støttende, og er interessert i elevenes hverdag. Lærere og elever har positive relasjoner med hverandre og trives med hverandre i klasserommet. Hvorfor er det viktig? Elever er mer motivert til å lære når de er glade, avslappede og har gode relasjoner med andre. De får mer ut av undervisningen når de er glade for å delta. Ved å skape et positivt klassemiljø, vil elever og lærere glede seg over å være sammen, og få mer ut av den tiden de er sammen.

6 Emosjonell støtte Hvordan kan jeg observere om det er et positivt miljø i klassen? INDIKATORER: Vennemønster – relasjoner – gruppearbeid Varme, støtte, glede, respekt, nærhet Tonen i klassen Latter og smil, språk, oppriktig ros Lærers interesse for elevene Fritidsinteresser, familie etc.

7 Emosjonell støtte Sosialpedagogisk væremåte Stiller bekreftende spørsmål: ”Du syntes det var vanskelig?” ”Var det irriterende å ikke få det til?” Tar ikke parti i konflikter, avviser ikke, men bekrefter barnets opplevelse: ”Du synes at Anne var slem?” ”Du ble ordentlig lei deg?”

8 Klasseledelse Hvordan ønsker du at elevene skal oppleve deg som leder? Hvordan tror du elevene opplever deg som leder? Beskriv en vrien situasjon, og drøft hvordan en sosialpedagogisk væremåte kunne ha fungert?

9 Klasseledelse Snill, eller streng?

10 Snill, eller streng? Eller…? RELASJON KONTROLL ?

11 Hvor er du? RELASJON KONTROLL * kompis * autoritær * har autoritet * utydelig

12 Felles praksis, og konsistens? Felles praksis: Vi møter elevene på samme måte. Konsistens: Systemet vi utøver vår felles praksis i, bør være konsistent, ellers kan systemet oppleves som utydelig. Proaktiv aggresjon i et utydelig system? Hvordan utformes best en felles, og samtidig konsistent praksis?

13 Konkret Hvordan håndteres? Start av dagen – avslutning av dagen? Start av timen – avslutning av timen? Pause?

14 Konkret Hvordan håndteres? Uro? Glemming? Elever som ikke vil jobbe; uvirksomme? Elever som ikke adlyder? Elever som faller utenfor; gruppearbeid?

15 Konkret Hvordan håndteres? Uhøflig språkbruk, verbal trakassering Banning

16 Konkret Hvordan håndteres Arbeidsplan? Felles arbeidsplan? Fast mal, for eksempel 1. – 7. trinn? Vet elevene hva de skal lære i løpet av uka? Bør de vite hva de skal lære i løpet av uka? Skal alle elever ha samme læringsmål?

17 Klasseledelse Klare forventninger Oppfølging Omdirigere - improvisere Effektiv ros – ærlig ment Interesse for elevene Håndtering av uønsket atferd (mann/kvinne/liten/stor?) Fornuftig tidsbruk Korte beskjeder – snakk LITE

18 RESPEKT Hva menes med begrepet respekt? Har du noen gang vært ironisk, sarkastisk eller respektløs overfor en elev, eller har du noen gang sett andre i en slik situasjon? Hva skjedde? Kan enkelte situasjoner oppstå hvor det er vanskelig å møte eleven(e) med respekt? Når? Hvorfor? Hvorfor skal vi møte elevene med respekt? Kan mangel på respekt for elever undergrave skolens konsistens mht sosial kompetanse? Skal vi si ifra til hverandre når vi ser en kollega opptre uten respekt for elevene? Hvordan? Sier man ”unnskyld” til elever?


Laste ned ppt "KLASSELEDELSE. Terje Ogdens inndeling: Planlagt og strukturert undervisning. Læreren korrigerer begynnende problematferd uten å avbryte aktivitetsflyten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google