Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

2 - læreren som leder og klassen som et sosialt system
Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert kompetanseutvikling: klasseledelse 1. samling: - læreren som leder og klassen som et sosialt system - utvikling av støttende relasjoner - skolebasert kompetanseutvikling; læring og utvikling av ferdigheter som klasseleder Nettressurser til hjelp i arbeidet Introduksjon til mellomarbeid

3 2. samling: Vi fortsetter å arbeide med læreren som leder og klassen som et sosialt system -etablering av struktur, regler og rutiner -etablering av læringskultur og læringsfellesskap Nettressurser, oppfølging av hjemmearbeid og introduksjon til nytt mellomarbeid 3. samling: Klasseledelse – læringsledelse Nettressurser, oppfølging av hjemmearbeid og introduksjon til etter/mellomarbeid

4 Klassen som sosialt system
Elevkollektivet FAMILIER LATENT K R A B F EPISODER/ HENDELSER F F P

5 Ledelse av klassen som sosialt system
Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST a K R A B F b F c F d TILSKUERNE P P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995)

6 En god og støttende relasjon til hver elev
Lærer - elev relasjoner Episoder av kontakt Anledninger: spontant, planlagt, rutiner Forskjeller mellom voksne Forskjeller mellom elever

7 Tre viktige kilder ein kan lære frå
Eigen praktisk erfaring Praktisk kunnskap frå erfarne mentorar eller kollegaer Teori og forsking frå forskingsinstitusjonar eller lærarutdanningsinstitusjonar

8 Utvikling av praksis Kunnskap frå forskingsinst.
Kunnskap frå eigen praksis Kunnskap frå mentor/kollega Utvikling av praksis

9 Utvikling av praksis Kunnskap frå forskingsinst.
Kunnskap frå mentor/kollega Kunnskap frå eigen praksis Utvikling av praksis

10 En god og støttende relasjon til hver elev
Lærer - elev relasjoner Investeringer Anerkjennelse Interesse Støtte Krav Gevinster: for den voksne for eleven for fellesskapet

11 Ledelse av klassen som sosialt system
Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST a K R A B F b F c F d TILSKUERNE P P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995)

12 Relasjoner mellom elever
Elev - elev relasjoner E1 + + E2 Fellesorientering L + E3 + E4

13 Relasjoner mellom elever
-Jobbe via en felles integrerende person; eks læreren -Jobbe via en felles integrerende sak; Eks samarbeidssituasjoner og presentasjoner -Jobbe med relasjonen som tema -Jobbe via eksponering av person, sosial binding Jobbe via eksponering av relasjoner X A B B B B B B

14 Relasjoner mellom elever
Elev - elev relasjoner Jobbe som modell som demonstrerer relasjoner preget av omsorg, kontroll, raushet, balanse…. P F X X X P

15 Case - Relasjoner Fem uker ut i skoleåret kommer Tom som ny elev i klassen din. Klassen er i ferd med å bli bra etablert. Din lederrolle fungerer godt og undervisning og annet læringsarbeid er kommet bra i gang. Elevene har begynt å finne venner i klassen. Hvilke strategier vil du bruke for å bli kjent med Tom sine interesser, for integrere han i klassen og hjelpe han i gang med å danne vennskap med andre elever?

16 Ledelse av klassen som sosialt system
Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST a K R A B F b F c F d TILSKUERNE P P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995)

17 Lederrollen Lederrollen Hvordan oppnå lederposisjon?
Faglig/innholdsmessig ha noe å bidra med Ha orden på undervisningen sin/aktiviteter Gjøre seg synlig Kontroll Vise respekt

18 Lederrollen Lederrollen Samarbeid om voksenrollen Konsistens
Forventninger Rolleforståelse Reaksjoner Policy og mål Likheter og forskjeller, enighet og uenighet

19 Ledelse av klassen som sosialt system
Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST a K R A B F b F c F d TILSKUERNE P P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995)

20 Organisering og tilsyn
Klasseledelse Emosjonell støtte Organisering og tilsyn Læringsstøtte

21 Nettressursar observasjon - døme
observasjon struktur og regler observasjon relasjoner

22 Nettressurser observasjon struktur og regler observasjon relasjoner
egenvurdering relasjoner utvikling av egen praksis modell for utviklingsarbeid ungdomstrinn i utvlikling

23 Litteratur Drugli, M.B.(2012) Relasjonen lærer og elev : avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo, Cappelen Damm høyskoleforlaget. Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademiske. Ogden, T. (2012) Klasseledelse- praksis, teori og forskning. Oslo:Gyldendal Akademiske. Pianta, R. & Hamre, B.(2009) Conceptualization, Measurement and improvement of classroom processes: standardized observation can leverage capacity. Educational Researcher.38,(2)., Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Ph.d-avhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger. Vaaland, G.S. & Ertesvåg, S.K. (2013) Leading or loosing? – Lost in the classroom. classroom.pdf

24 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning


Laste ned ppt "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google