Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

2 Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert kompetanseutvikling: klasseledelse 1. samling: - læreren som leder og klassen som et sosialt system - utvikling av støttende relasjoner - skolebasert kompetanseutvikling; læring og utvikling av ferdigheter som klasseleder Nettressurser til hjelp i arbeidet Introduksjon til mellomarbeid

3 2. samling: Vi fortsetter å arbeide med læreren som leder og klassen som et sosialt system -etablering av struktur, regler og rutiner -etablering av læringskultur og læringsfellesskap Nettressurser, oppfølging av hjemmearbeid og introduksjon til nytt mellomarbeid 3. samling: Klasseledelse – læringsledelse Nettressurser, oppfølging av hjemmearbeid og introduksjon til etter/mellomarbeid

4 Elevkollektivet FAMILIER LATENT EPISODER/ HENDELSER F F F K R A B P Klassen som sosialt system

5 Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST F F F K R A B P TILSKUERNE a b c d P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995) Ledelse av klassen som sosialt system

6 Episoder av kontakt  Anledninger: spontant, planlagt, rutiner Forskjeller mellom voksne Forskjeller mellom elever Lærer - elev relasjoner En god og støttende relasjon til hver elev

7 Tre viktige kilder ein kan lære frå  Eigen praktisk erfaring  Praktisk kunnskap frå erfarne mentorar eller kollegaer  Teori og forsking frå forskingsinstitusjonar eller lærarutdanningsinstitusjonar

8 Utvikling av praksis Kunnskap frå eigen praksis Kunnskap frå forskingsinst. Kunnskap frå mentor/kollega

9 Utvikling av praksis Kunnskap frå eigen praksis Kunnskap frå forskingsinst. Kunnskap frå mentor/kollega

10 Investeringer Anerkjennelse Interesse Støtte Krav Gevinster: for den voksne for eleven for fellesskapet Lærer - elev relasjoner En god og støttende relasjon til hver elev

11 Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST F F F K R A B P TILSKUERNE a b c d P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995) Ledelse av klassen som sosialt system

12 E4 Fellesorientering L E1 E2 E3 + + + + Elev - elev relasjoner Relasjoner mellom elever

13 -Jobbe via en felles integrerende person; eks læreren -Jobbe via en felles integrerende sak; Eks samarbeidssituasjoner og presentasjoner -Jobbe med relasjonen som tema -Jobbe via eksponering av person, sosial binding Jobbe via eksponering av relasjoner X A B B---------- -B B B-------B

14 -Jobbe som modell som demonstrerer relasjoner preget av omsorg, kontroll, raushet, balanse…. PF XXXP Elev - elev relasjoner Relasjoner mellom elever

15 Case - Relasjoner  Fem uker ut i skoleåret kommer Tom som ny elev i klassen din. Klassen er i ferd med å bli bra etablert. Din lederrolle fungerer godt og undervisning og annet læringsarbeid er kommet bra i gang. Elevene har begynt å finne venner i klassen.  Hvilke strategier vil du bruke for å bli kjent med Tom sine interesser, for integrere han i klassen og hjelpe han i gang med å danne vennskap med andre elever?

16 Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST F F F K R A B P TILSKUERNE a b c d P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995) Ledelse av klassen som sosialt system

17 Hvordan oppnå lederposisjon?  Faglig/innholdsmessig ha noe å bidra med  Ha orden på undervisningen sin/aktiviteter  Gjøre seg synlig  Kontroll  Vise respekt Lederrollen

18 Samarbeid om voksenrollen  Konsistens  Forventninger  Rolleforståelse  Reaksjoner  Policy og mål Likheter og forskjeller, enighet og uenighet Lederrollen

19 Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST F F F K R A B P TILSKUERNE a b c d P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995) Ledelse av klassen som sosialt system

20 Klasseledelse Emosjonell støtte Organisering og tilsyn Læringsstøtte

21 Nettressursar observasjon - døme  observasjon struktur og regler observasjon struktur og regler  observasjon relasjoner observasjon relasjoner

22 Nettressurser  observasjon struktur og regler observasjon struktur og regler  observasjon relasjoner observasjon relasjoner  egenvurdering relasjoner egenvurdering relasjoner  utvikling av egen praksis utvikling av egen praksis  modell for utviklingsarbeid modell for utviklingsarbeid  ungdomstrinn i utvlikling ungdomstrinn i utvlikling

23 Litteratur Drugli, M.B.(2012) Relasjonen lærer og elev : avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo, Cappelen Damm høyskoleforlaget. Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademiske. Ogden, T. (2012) Klasseledelse- praksis, teori og forskning. Oslo:Gyldendal Akademiske. Pianta, R. & Hamre, B.(2009) Conceptualization, Measurement and improvement of classroom processes: standardized observation can leverage capacity. Educational Researcher.38,(2)., 109-119 Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Ph.d-avhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger. Vaaland, G.S. & Ertesvåg, S.K. (2013) Leading or loosing? – Lost in the classroom. http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/leading-losing- classroom.pdf

24 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning http://laringsmiljosenteret.uis.no/


Laste ned ppt "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google