Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Observasjonsverktøy” på klasseledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Observasjonsverktøy” på klasseledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Observasjonsverktøy” på klasseledelse.
1.Fysiske miljøet: veier i klasserommet,fast materiell,orden,utsmykking,plassering osv 2.Tydelig klasseromsleder: Autoritær vs. Autoritet betyr det samme som tillit, som kan gå tapt dersom det ikke viser gjensidighet.

2 Tydelig klasseromsleder
Hva signaliserer ditt budskap: øyekontakt, kroppsholdning,avstand/fysisk kontakt, fakter,ansiktsuttrykk,stemme-tonefall,betoning og styrke,flyt,tidspunkt,lytting,tanker og innhold. leksjonsplanen

3 Refleksjonsboka Reflekter over følgende egenskaper: den gode lærer: personlighet, undervisningsevne, interesse for yrket. Myten: ”Gode lærere vet svaret på alt. De kan så mye mer enn elevene. Og de er absolutt objektive når de underviser. ”

4 Tydelig klasseromsledelse
Relasjon lærer – elev: se eleven og eleven må merke det. Humør; ”sur lærer, sur klasse” Empati. Relasjonen skapes gjennom hendelser: Hvordan reagere på feil svar! Bruke eleven som ressurs, utvikle sosial kompetanse.

5 refleksjonslogg Reflekter rundt egenskapene: humor, kunnskap og personlig opptreden. Myten:” Gode lærere kan gjøre undervisningen stimulerende, spennende og fin. Likevel er det alltid rolig og stille i timene.”

6 Reflektere Når det har skåret seg, hva kan jeg gjøre?
Situasjonsbeskrivelse, rammefaktorer,uromomentene, akrtiviteten, når glapp det ? Hva og hvordan framstod jeg? Faglig kaos, hvorfor? Rutiner for beskjed ? Demokratisk !

7 refleksjonslogg Reflekter rundt egenskapene: samarbeidsevne, evne til å holde ”disiplin”, kreativitet: Myten: ”Gode lærere har et jevnt, rolig og godt humør. De mister aldri tålmodigheten eller viser sterke følelser. ” Hva legger du i arbeidsro ?

8 Logg forts. ” å se enkelt eleven”
Reflekter over myten: ”Gode lærere har ingen forutinntatte meninger eller fordommer.” De synes like godt om alle elever. De har ingen yndlingselever og ingen syndebukker. De har ingen fordommer mot” innvandrere eller stoffmisbrukere.”

9 Logg forts. Min praksisteori hvor er den ?
Reflekter over myten:” Gode lærere er alltid lojale kolleger. De står alltid last og brast med det øvrige kollegiet, uansett hva de selv føler inni seg.” Hva tenker du om det ?

10 Logg forts. Elevatferd: akseptere/ikke akseptere: Hva gjør det med meg som klasseleder? Nøkkelspørsmål: Hva gjorde jeg ? Hva skjedde? Hvilket læringsmiljø skapte jeg ? Hvor glapp det ? Hvem ble ivaretatt? Hva kunne jeg endret/ikke endret? Hva gjorde undervisningssituasjonen med meg? osv


Laste ned ppt "”Observasjonsverktøy” på klasseledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google