Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygge sammen i Namdalen Overskrift Arial 28 Sett inn tekst og dato her.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygge sammen i Namdalen Overskrift Arial 28 Sett inn tekst og dato her."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygge sammen i Namdalen Overskrift Arial 28 Sett inn tekst og dato her

2 Bakgrunn for prosjektet St.meld.nr.16. (2002-2003) Resept for et sunnere Norge –Grønn Resept (frisklivssentral og resept er en videreutvikling) Brev fra Helsedirektoratet til landets kommuner av mai 2010, anbefales prioriterte satsningsområder: ”Etablering og utvikling av frisklivs/mestringstilbud overfor personer med økt risiko for å utvikle sykdom knyttet til levevaner” St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen: –Behov for styrking av forebyggende arbeid og tidlig intervensjon i helsetjeneste Nordisk og internasjonal forskning, samt utprøving og evalueringer i Norden

3 Fylkesmann prioriterte områder i IS-1 2011: –”veilede kommunene i etablering og utvikling av frisklivstilbud” (=frisklivssentraler) Fylkeskommunen – en utviklingsaktør, understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. –Tilskudd til utvikling av kommunale frisklivssentraler Bakgrunn

4 Hva er en frisklivssentral? Et tilbud, forankret i helsetjenesten for hjelp til endring av helseatferd –Endringsfokusert veiledning –Fysisk aktivitet, Ernæring, Tobakk –Utviklingsområder (overvekt barn, ungdom, familier) Bidra til egen mestring, økt funksjon og videre deltakelse i lokale tilbud Tilbud avhengig av behov og ressurser Tilbud med og uten henvisning Veiviser – oversikt over relevante tilbud og tiltak i offentlig, frivillig og privat regi

5

6 Et helsetjenestetilbud For risikogrupper Kvalitetssikret Henvisnings/ rapporteringsrutiner Fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt Mestring, endring av helseatferd Hjelpes videre til egen mestring og til tilbud i lokalmiljøene Frisklivsresept

7 Aktivitetstrappa

8 Status 2010: ca 100 frisklivssentraler i Norge –Ingen i Nord-Trøndelag Forprosjekt i Namdalen, Innherred og Værnesregionen HUNT: Vi trenger å forebygge i N-T og Namdalen!

9 Forankring Indre Namdal: Rapport: Samhandling i Indre Namdal Midtre Namdal samkommune + Flatanger + Osen: Helhetlige helsetjenester i MNS + F + O Ytre Namdal: Rapport og handlingsplan for samhandlingsreformen

10 Forprosjekt okt.2010-okt.2011 –Støtte fra fylkeskommunen: kr 213 000 Styringsgruppe: –Ivar Kvalø, ass. Rådmann i Namsskogan kommune –Eva Fiskum, prosjektleder i samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune –Marit Elise Pedersen, helse- og sosialsjef i Nærøy kommune –Karin Søraunet, ordfører Vikna kommune –Anne Margrethe Sandberg, Etterudanningsnettverket i Namdalen (EiNa): Arbeidsgruppe –Stine Strand, folkehelsekoordinator for G, N, S & H –Berta Loeng, koordinator for rehabilitering og fysiotereapeut i Grong kommune –Sissel Pettersen, folkehelsekoordinator for Midtre Namdal samkommune –Roger Nordheim Pedersen, prosjektleder Samhandlingsreformen i Ytre Namdal Frisklivssentraler i Namdalen

11 Mål for prosjektet Hvordan rekruttere de som trenger tilbudet. Kartlegge kompetansen i Namdalen. Samarbeid. –Samarbeid mellom kommunene om tilgjengelig kompetanse. –Samarbeid mellom den enkelte kommune og frivillige lag, foreninger og private aktører Økonomi. Vi vil finne ut hvordan frisklivssentralene skal drives, hvilke utgifter man bør regne med og hvordan de kan dekkes.

12 Namdalsmodellen Et fysisk aktivitetstilbud i hver kommune –Små vs. store kommuner –Lange avstander Samarbeide om kurs (kosthold, røykeslutt, KiD) Nettverk mellom frisklivssentraler i Namdalen og Nord-Trøndelag

13 Veien videre Ressursgrupper i hver region Presentere for hver kommune Oppstart 2012 – i hver kommune i Namdalen


Laste ned ppt "Forebygge sammen i Namdalen Overskrift Arial 28 Sett inn tekst og dato her."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google