Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning og rådgiving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning og rådgiving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning og rådgiving
Rakel K.R. Næss Kilder: bl.a ; Liv Gjems, 95. Forelesning av Pål Kill, Kurs og div. artikler av Lars Even Olsen og Gudmund Fossli. Erling Roland. Palma Sjøvik, Befring og Tangen (red) , eget arbeide i PP-tjeneste.

2 Veiledning/Rådgiving
To begrep som ofte forveksles Forsøk på def. rådgiving- gjennomgås Forsøk på def. veiledning- gjennomgås

3 Rådgiving En prosess Fra en nåværende situasjon som er vanskelig, til en ønsket situasjon, gjennom å igangsette tiltak Innebærer: Klargjøring av situasjonene Utløsning av ressurser Igangsetting av tiltak (Engan,1994)

4 Veiledning: Et prinsipp som er viktig for å få til veiledning er at den må bygge på frivillighet. (…) I Veiledning er det flere prosesser som er virksomme, og veileder må fylle flere funksjoner. (Liv Gjems, 95:17)

5 Likheter for veiledning og rådgiving
Begge er bygget på frivillighet Ansvar for endring ligger hos rådsøker Rådgivers snavar blir å legge prosessen til rette, å lede prosessen og å fullføre prosessen Rådgiver må være bevist sitt ansvar som modell for den som søker hjelp

6 Hva sier lovverket? Opplæringsloven: § 5-7 Rammeplan for barnehagen:
Utdrag: ” barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal alltid omfatte tilbud om foreldrerådgivning ” Rammeplan for barnehagen: Utdrag: ”Førskolelærerne har veiledningsansvar for sine nærmeste medarbeidere (…), ”Førskolelæreren har formelle kunnskaper om små barns utvikling og behov. Dette er kunnskaper som barnehagen bør la foreldrene ta del i etter behov og ønske” Forvaltningsloven: §11 UTDRAG :”Førskolelærere i offentlige bhg. ansvar for å veilede foreldrene videre i hjelpeapparatet når de har behov for det” Hva sier L-97?

7 OPPGAVE TIL GJENNOMTENKING:
Hva er viktig å tenke på når du veileder Hva må til for å få en god prosess? Hva kan hindre en god prosess?

8 KOMMUNIKASJON Elementer i samtalen
Empati- det samme som innlevelse i et annet menneskes situasjon og tankeliv 3 typer kommunikasjon Verbal Non.verbal symbolsk

9 KART ( Lars Even Olsen, Gudmund Fossli)
Kartene omfatter måten vi tolker og forstår andre. Kartene bli vår virkelighetsforståelse For at noen skal endre seg må kartene endres I alt profesjonelt arbeid spiller fagpers. Utstråling, væremåte, og gjennomslagskraft en viktig rolle

10 SAMTALETEKNIKK Når jeg mottar tilbakemeldinger-unngå å argumentere med avsender Når jeg gir tilbakemeldinger- få samtalen ned på et jeg ”nivå” Samarbeid -undre oss sammen -skape allianser

11 SAMTALETEKNIKK Enhver samtale bør avsluttes med at rådgiver oppsummerer viktige momenter og sjekker ut med rådsøker om det er samsvar mellom oppfatningene til rådgiver og rådsøker. Eks: ” har jeg forstått deg riktig når jeg …… En oppsummering kan bidra til å skape klarhet, oversikt, bevisstgjøring og kan være ansvars avklarende.

12 ULIKE SPØRSMÅL Å STILLE (ofte relatert til LØFT )
Hypotetiske spørsmål Mirakelspørsmålet Skaleringsspørsmål Relasjonsspørsmål Unntaksspørsmål

13 LEDERROLLEN OG STATUS (Kilde: Keith Johnstone: mye bruk innenfor drama) Knytt til det vi gjorde i fjor med drama.Læreren som leder (og veileder) Pedagogen iscenesetter seg selv i møte med elever, kolleger , foreldre Høy status Lav status

14 SELVINSTRUKSJON Pedagogen skal være både formidler, tilrettelegger, veileder Når forsvaret er nede kommer det ubevisste fram (stress) ”å være redd seg selv” vises tydelig gjennom kroppsspråk Viktig å vite egne + og – i en veiledningssituasjon Sett grenser, lær av andre som er flinke til å si nei Hvit hva du vil på jobben

15 Råd til den som vil hjelpe andre: Søren Kirkegaard 1859
At man når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremst må passe på at finde han der han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst (…)

16


Laste ned ppt "Veiledning og rådgiving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google