Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Berit Bratholm: Forelesning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Berit Bratholm: Forelesning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Berit Bratholm: Forelesning 2.11.07
Teknokulturell danning

2 KILDER Lars Løvlie (2000): Mot et utvidet danningsbegrep
Lars Løvlie (2003): Teknokulturell danning Guro Hansen (1995): 1990-årenes danningsdiskurs- eller humanismens vilkår i vår tid.

3 Fra: Mot et utvidet danningsbegrep
Danningsbegrepet: Klassiske definisjoner av danning:1.allmenn tradisjonsformidling 2. filosofisk kritikk Kulturrelativt og normativt begrep, bestemt av den politiske, tidsmessige og samfunnsmessige kontekst det springer ut fra. Dette vil si: Tale om en allmenn kunnskapskanon, et anerkjent sett av individuelle dyder og verdier slik som frihet, sannhet og rettferdighet.

4 Diskurs om danning Danning er også et deskriptivt og kritisk, analytisk begrep- setter ped. mål på prøve Danning et terskelbegrep- markerer grensen mellom det deskriptive og normative Danningsdiskurs- veksler mellom kulturell sentrering og kritisk dessentrering

5 Utvidet danningsbegrep
Postmoderne tilstand: 1.Det flerkulturelle 2.Det digitale 1. Innvielse og formidling av og i kulturarven 2. Resepsjon- rekonstruere innholdet i tradisjonen 3. Differens- ubestembare og tvetydig; den permanente uro

6 Fra: Teknokulturell danning
Filosofiske referanser; bl.a.Skjervheim, Kant, Hegel, Humboldt, Dewey,Barthes- danningsbegrepet Viser til utdanningsreformer på 1990-tallet Definerer begrepene danning og teknokulturell dannning. Videre; hva er danning anno 2005, hvordan legges det til rette for danning, hva et dannet menneske bør være.

7 Danningsbegrepet Hegel og Humboldt: 1. Selvets kraft og uttrykk
2. Kulturens makt og påvirkning 3. Samspill, påvirkning mellom 1 og 2. Anno 2005: 1. Individuell-selv 2. Allmenn- kultur (teknologisk) 3. Transformasjon-foredling, danning- grensesnitt mellom 1 og 2. Dvs. Uro- nye steder for kommunikasjon oppstår

8 Humboldt På tallet: Var det en oppfatning om motsetning, skille mellom natur og kultur. Humboldt delte ikke denne oppfatning Teknokulturell danning: Opphever skille mellom natur og kultur, menneske og maskin Bioteknologi og teleteknologi bringer sammen det som historisk har vært skilt

9 KYBORGEN 1. En metafor for det symbiotiske forhold mellom menneske, dyr og maskin. 2.Kyborg er en metafor for postmoderne teknokultur- menneske i den el. verden 3. Kyborg; Grensesnitt mellom menneske og maskin. 4.Kyborg; Menneske og maskin møtes, metafor for den ”rene” kommunikasjon

10 Hvordan karakteriseres kyborgeren?
Nomade- Teknokulturell vandrer Tolker tegn, forstår maktsymboler, Leser retoriske spill- engasjerer seg i debatten Av dette: dannes til et politisk dannet menneske. Kyborgeren er Janus-ansikt; vendt fra seg selv til seg selv.

11 Teknokulturell danning
Vertikal modell for oppdragelse og danning Spørsmål om sannhet og enighet kommer i grensesnittet, medfører permanent ubestemthet som gjelder det sanne, det rette og det skjønne. Humanistiske verdier står på spill, synspunkter forhandles frem.

12 Utfordringer for skolen
Kunnskap er ikke gitt; den settes på prøve utenfra, nedenfra og med autoriteten. Lærerens definisjonsmakt forvitres Læreplanen mister sin autoritet som felles kanon. Nettet former sin ”læreplan” Elevene blir kunnskapsnomader

13 Pedagogens oppgave: Klassisk danningsbegreps triade; selv, verden, forvandling Grensesnitt; for teknologi og humanitet, for subjektet som distribuert og situert. Teknokulturell danning; beholder forestillingene om humanitet, rettferdighet og frihet- som spørsmål og oppgave. Teknokulturen: er møtestedenes kultur.


Laste ned ppt "Berit Bratholm: Forelesning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google