Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VITENSKAP ELLER INTERESSEKAMP? Lars Grue NOVA Dok - senteret 7. desember 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VITENSKAP ELLER INTERESSEKAMP? Lars Grue NOVA Dok - senteret 7. desember 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 VITENSKAP ELLER INTERESSEKAMP? Lars Grue NOVA Dok - senteret 7. desember 2006

2 DAGENS TEMA:  HVORDAN KAN KUNNSKAP I FUNKSJONSHEMMDES ORGANISASJONER BLI TIL DOKUMENTASJON AV SITUASJONEN FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNER?

3 Fire paradigmer – eller forståelsesrammer MaterialismeIdealisme IndividPosisjon 1 Individbaserte materialistiske modeller Funksjonshemning er resultatet av biologiske forhold (sykdom, skade) Enheten for analyse er svekkede (impaired) kropper Posisjon 2 Individbaserte idealistiske modeller Funksjonshemning er resultatet av møtet mellom voluntaristisk handlende individer (funksjonshemmede og ikke- funksjonshemmede) som skaper identiteter og roller Enheten for analyse er oppfatninger og identiteter SamfunnPosisjon 3 Sosiomaterialistiske modeller Funksjonshemning er resultatet av politiske og økonomiske forhold i et samfunn innenfor en bestemt historisk kontekst.. Enheten for analyser er funksjonshemmende barrierer og materielt baserte maktrelasjoner Posisjon 4 Sosiokulturelle modeller Funksjonshemning er resultatet av samfunnsmessig utvikling innenfor en bestemt kulturell kontekst Enheten for analyse er kulturelle verdier og måten disse fremstilles på

4 PREMISSER:  DETTE ER ET SPØRSMÅL SOM IMPLISITT BYGGER PÅ TRE PREMISSER.

5 PREMISS NUMMER ETT  FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER BESITTER OMFATTENDE OG SENTRAL KUNNSKAP OM LIVSSITUASJONEN TIL PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

6 PREMISS NUMMER TO:  SIDEN KUNNSKAPEN ER DER VIL DEN LETT KUNNE HENTES FREM. DETTE ER FORSKERES VIKTIGSTE OPPGAVE. (OLJE OG GASS METAFOREN)

7 PREMISS NUMMER 3:  NÅR KUNNSKAPEN ER HENTET FREM MÅ DEN PRESENTERES PÅ EN MÅTE (FORM OG INNHOLD) SOM SPEILER ORGANISASJONENES INTERESSER (DOKUMENTATASJON).

8 SPØRSMÅL 1:  BESITTER ORGANISASJONENE TILSTREKKELIG KUNNSKAP OM SITUASJONEN TIL PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE?

9  VIL DEN KUNNSKAPEN SOM HENTES FRA ORGANISASJONENE ALLTID VÆRE DEN MEST PÅLITELIGE KUNNSKAPEN OM SITUASJONEN TIL PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE? SPØRSMÅL 2:

10  ER DET I FORSKNINGENS OG FORSKERNES INTERESSER Å PRESENTERE KUNNSKAP OG DOKUMENTASJON SLIK ORGANISASJONENE ØNSKER? SPØRSMÅL 3:

11 RAMMEBETINGELSER  FINANSIERING AV FORSKNING  ORGANISERING AV FORSKNING  MÅLSETTING MED FORSKNING

12 FORSKNING - DOKUMENTASJON ER DET VIKTIG AT DOKUMENTASJON SKJER INNENFOR RAMMENE AV FORSKNING?


Laste ned ppt "VITENSKAP ELLER INTERESSEKAMP? Lars Grue NOVA Dok - senteret 7. desember 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google