Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retorikk og tekstanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retorikk og tekstanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Retorikk og tekstanalyse

2 Definisjon av retorikk
Klassisk definisjon: ”læren om talekunst”. Kan også defineres som: -”læren om argumentasjon” -”læren om påvirkning” ”læren om kommunikasjon”. Siden retorikken er en arv fra antikken og de antikke filosofer, er mange av begrepene på gresk eller latin.

3 Etos, patos og logos Ifølge den klassiske retorikken er begrepene etos, patos og logos de tre veiene til påvirkning. De kan også defineres som appellformer, påvirkningsmåter eller overtalingsmiddel.

4 Etos Etos: Troverdighet og personlighet. Er dette til å stole på?

5 Patos Patos: Hvordan innholdet vekker følelser hos mottakeren.

6 Logos Logos: det saklige innholdet. Forteller om faktiske forhold.

7 Etos, logos og patos i argumenterende tekster
De tre appellformene kan også brukes som analyseverktøy til å analysere argumentasjonen i tekster.

8 Etos Etos: her må vi finne ut hva teksten forteller om etos, det vil si troverdigheten til senderen når det gjelder saken. -sant? -faglig autoritet? -gode kunnskaper/erfaringer? -hvor er disse kunnskapene hentet fra? -er kildene pålitelige?

9 Logos I argumenterende tekster er logos ofte den viktigste delen av argumentasjonen. Da appellerer en til fornuften gjennom et resonnement. Dette blir kalt åpen eller direkte argumentasjon. (ligger ikke mellom linjene) I den klassiske retorikken regnes faktaopplysninger om saken, gode eksempler og sammenligning med lignende saker som gode argument. En grundig argumentasjon tar også opp tenkte motargument og tilbakeviser dem.

10 En god logisk begrunnelse må være både relevant og holdbar
En god logisk begrunnelse må være både relevant og holdbar. Det betyr at den er relevant i forhold til saken og at det kan bevises at det er sant. Ofte blir mange synspunkt begrunnet med et personlig verdisyn. Da kan ikke begrunnelsen undersøkes mot faktiske virkelige forhold. Argumentet blir derfor holdbart for dem som deler verdisynet, men ikke for dem som er uenige i det.

11 Patos Kan brukes i argumentasjonen for å overbevise. Det kan være en del av det som kalles skjult argumentasjon. Det som ligger mellom linjene blir ikke uttrykt som et direkte logisk argument. Uttrykksmåter kan også skape patos. Muntlig patos kan skapes gjennom stemmebruk og kroppsspråk. Skriftlig patos kan oppnås gjennom den språklige utformingen. For eksempel treffende metaforer, overdrivelser, repetisjon eller ledende retoriske spørsmål. (analyseskjema)


Laste ned ppt "Retorikk og tekstanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google