Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonssenteret i Drammen Kommune Drammen 04/01-12 v/Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester v/ Introduksjonssenteret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonssenteret i Drammen Kommune Drammen 04/01-12 v/Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester v/ Introduksjonssenteret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonssenteret i Drammen Kommune Drammen 04/01-12 v/Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester v/ Introduksjonssenteret sulgun@drmk.no

2 Drammen– 04.01.2012 ”Tverrkulturell kommunikasjon” - Presentasjon av Introduksjonssenteret - hvem er vi? Hva jobber vi med? - Kultur og kommunikasjon - Tverrkulturell kommunikasjon - Hva er kultur - Kulturelle briller - Hva er kommunikasjon? - Hvordan kommunisere? Vellykket kommunikasjon? - Kommunisere - Fasit? Finnes ikke – forståelse av den andre - Kontekst - den historiske og den samtidige - Sosialiseringsprosessen - Verdier – normer – uskrevne lover og regler - Språk og/kontra virkelighetsoppfatning - Referanserammer for kommunikasjon – prinsipper - Hva er universelt og hva er avhengig av kultur?

3 DRAMMEN KOMMUNE Introduksjonssenteret Virksomhetsleder: EKA Etablering, kvalifisering og Arbeid Avdelingsleder Språktjenester Avdelingsleder Grunnskole Spesialunder- visning Avdelingsleder Norskopplæring Avdelingsleder Undervisning: norsk, ANO, samf, diverse kurs Tolking og oversetting internt og eksternt Introduksjonsprogram Kurs, prosjekter, utviklingsarbeid Drift: Økonomi og merkantil Avdelingsleder Arbeid med mangfold og inkludering / Integrering

4 ”Tverrkulturell kommunikasjon” Hvordan danner vi våre meninger? Hvordan vet vi om uskrevne lover og regler i samfunnet? Hvordan vet vi hva som er normal/ikke normal, akseptert/ikke akseptert, moralsk/ikke moralsk osv? Hvordan oppdrar vi barn? Hva er ”stat” for oss? Hva er familie for oss? Hvordan tolker vi hverandres kroppsspråk? Hvordan bearbeider vi informasjon? Hva er grunnlaget for våre forventninger fra andre? Hva er språkets rolle i alt dette?

5 Kommunikasjonsskipet Titanic språk klær utseende gestik. mimikker jus utdanning tro oppdragelse oppfatninger sannheter tradisjoner historie tenkemåte logikk verdier moral verdensbilde uskrevne l og reg.

6

7 Tverrkulturell kommunikasjon Kultur: " Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus, og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn og som individ. Alt dette overføres og vedlikeholdes gjennom kommunikasjon.”

8 Tverrkulturell kommunikasjon Kultur: Vi er et produkt av det samfunnet vi er vokst opp i (delvis) Vi er et resultat av den barneoppdragelsen/oppveksten vi har fått Det som er rett og galt, normer og uskrevne regler er innlært Alt vi lærer gjennom oppveksten blir en del av vår identitet Landets / samfunnets historie spiller en viktig rolle i utforming av normer

9 Tverrkulturell kommunikasjon Hva er kommunikasjon? Hva kjennetegner en vellykket kommunikasjon? Kommunisere - Fasit? Hva er kontekst? Hva er tverrkulturell kommunikasjon?

10 Tverrkulturell kommunikasjon Psykologi Antropologi Pedagogikk Sosiologi Lingvistikk Tverrkulturell kommunikasjon

11 Prinsipper: 1) Virkelighetsoppfatning Gjøre budskapet forståelig og relevant ut ifra mottakerens virkelighetsbilde 2) Kommunikasjon Forståelse av hva kommunikasjon er sammenlikne diverse kontekster gjøre dem oppmerksomme overfor norske mønstre Tverrkulturell kommunikasjon

12 Prinsipper 3) Tankegang Hva bringer mottakeren med seg av oppfatninger om samfunnet og verdier? 4) Identifisering i mest mulig grad trekke paralleller til kjente situasjoner. 5) Selvfølelse Mottakeren bør trekkes inn i samtalen/diskusjonen slik at deres livserfaring og oppfatninger blir verdsatt. Læringen skjer først når mottakerens selvfølelse blir ivaretatt. Å være i forsvarsposisjon hindrer læring. Tverrkulturell kommunikasjon

13 Oppgave: Hvordan kan du bruke disse prinsippene i ditt daglige arbeid? Er det noen situasjoner hvor du ikke kan ta i bruk disse prinsippene?

14 Hva er universelt og hva er avhengig av kultur? Er det noen identifiserbare kjennetegn til forskjellige kulturer? Kan man gruppere kulturene under hovedkategorier mht kommunikasjon/forståelse/læring? Tverrkulturell kommunikasjon

15 V- Alder er visdom og de eldre er de viktigste J- Barna er fremtiden, og barna er de viktigste V- Hvert enkelt menneske har klart definerte roller J- Hvert enkelt menneske må skape sin egen rolle V- Familiens og gruppas meninger er viktigst J- Det er positivt å være kritisk og å ha egne tanker og meninger Tverrkulturell kommunikasjon

16 V- Barna skal være lydige. De voksne bestemmer J- Dialog og forhandlinger er viktig V- Foreldrene setter få grenser for de små barna J- Foreldrene setter mange grenser for de små barna V- Eldre barn har mange grenser J- Eldre barn får ta egne valg og må være selvstendige Tverrkulturell kommunikasjon

17 V- Skarpt skille mellom god og dårlig J- Mange nyanser V- Skam og ære betyr mye J- Skyld og samvittighet betyr mye V- Det er viktig hva familien og samfunnet synes om meg og det jeg gjør J- Det er viktig hva jeg selv synes om meg og det jeg gjør

18 Kommunikasjonsnøkkel The Lewis Cross Cultural Communication Model

19

20


Laste ned ppt "Introduksjonssenteret i Drammen Kommune Drammen 04/01-12 v/Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester v/ Introduksjonssenteret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google