Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole VESTERÅLEN 09.10.2006 Dannelse og kunstens vesen - Hva vil vi med kunst og kultur i opplæringen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole VESTERÅLEN 09.10.2006 Dannelse og kunstens vesen - Hva vil vi med kunst og kultur i opplæringen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole VESTERÅLEN 09.10.2006 Dannelse og kunstens vesen - Hva vil vi med kunst og kultur i opplæringen?

2 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole DIALOG – DANNELSE Å stemme seg inn i verden Å stemme seg inn i verden Å gi den andre sin fulle oppmerksomhet Å gi den andre sin fulle oppmerksomhet Å bli en del av et hele utenfor seg selv- er det kunstens vesen? Å bli en del av et hele utenfor seg selv- er det kunstens vesen?

3 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Å intonere Å orientere seg i verden – Å orientere seg i verden – Å la seg bevege/berøre Å la seg bevege/berøre Kunst som deltagelse i emosjonelle fortellinger Kunst som deltagelse i emosjonelle fortellinger

4 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Å lytte For å engasjere seg intellektuelt og emosjonelt For å engasjere seg intellektuelt og emosjonelt For å tydeliggjøre ”den andre” For å tydeliggjøre ”den andre” For å ”åndeliggjøre” den andres fortelling For å ”åndeliggjøre” den andres fortelling

5 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Kunst som dannelse og utdannelse Hva er kunstens vesen? Hva er kunstens vesen? Det skjønne, det gode og det sanne? Det skjønne, det gode og det sanne? Kunstverket som allegori – uttrykker det noe annet enn (mer enn) seg selv ? Kunstverket som allegori – uttrykker det noe annet enn (mer enn) seg selv ? Barn og kunst – hva kan møter med kunst gi barn? Barn og kunst – hva kan møter med kunst gi barn?

6 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Danning Det å bli noe forutbestemt Det å bli noe forutbestemt Bildung (Mimesis) Bildung (Mimesis) Å utforske hvem du er Å utforske hvem du er Persepsjon (Fornemmelse/oppfatning) Persepsjon (Fornemmelse/oppfatning) Resepsjon (Forståelse/mottak) Resepsjon (Forståelse/mottak) Å bevisstgjøres gjennom motstand Å bevisstgjøres gjennom motstand Refleksjon (Ettertanke) Refleksjon (Ettertanke) Resistens (Motstand) Resistens (Motstand) Dialektiske prosesser mellom barnet, kunsten og andre mennesker Dialektiske prosesser mellom barnet, kunsten og andre mennesker

7 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole OPPGAVE Hva legger du i begrepet DANNING? Hva legger du i begrepet DANNING?

8 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Å være skapende og medskapende Hvordan blir møtet med kunst en dialektisk prosess? Hvordan blir møtet med kunst en dialektisk prosess? Erindring Erindring Erfaring Erfaring Erkjennelse Erkjennelse

9 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Erindringen Å gjenkjenne noe i seg selv som blir vekket i møtet med kunst Å gjenkjenne noe i seg selv som blir vekket i møtet med kunst Grunnleggende erkjennelses område Grunnleggende erkjennelses område Følelsesbasert (persepsjon) Følelsesbasert (persepsjon)

10 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Erfaringen Å utforske hvordan det ”nye” kan settes inn i sammenhenger vi kjenner fra før Å utforske hvordan det ”nye” kan settes inn i sammenhenger vi kjenner fra før Å handle Å handle Å tenke Å tenke Å finne symboler og begrepet Å finne symboler og begrepet

11 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Erkjennelsen Å oppdage noe nytt (for en selv) Å oppdage noe nytt (for en selv) Et nytt begrep Et nytt begrep En ny følelse ( eller for eksempel navn på følelsen) En ny følelse ( eller for eksempel navn på følelsen) Å kunne handle i henhold til den nye oppdagelsen (læring?) Å kunne handle i henhold til den nye oppdagelsen (læring?) Refleksjon Refleksjon Handlingskompetanse Handlingskompetanse

12 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Hvilke oppgaver har Kunstneren og Pedagogen? Møter med kunst i et opplæringsperspektiv Møter med kunst i et opplæringsperspektiv Møter med kunst i et oppdragelsesperspektiv Møter med kunst i et oppdragelsesperspektiv Møter med kunst i et danningsperspektiv Møter med kunst i et danningsperspektiv

13 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole Dannelsens forvandlinger ”En skal lære å finne seg selv via det andre, det overleverte, det fremmede, i en kritisk prøvende tilegnelse. Det er dannelsens prosjekt – uansett forvandling.” (Rune Slagstad 2003) ”En skal lære å finne seg selv via det andre, det overleverte, det fremmede, i en kritisk prøvende tilegnelse. Det er dannelsens prosjekt – uansett forvandling.” (Rune Slagstad 2003)


Laste ned ppt "Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole VESTERÅLEN 09.10.2006 Dannelse og kunstens vesen - Hva vil vi med kunst og kultur i opplæringen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google