Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dannelse og kunstens vesen -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dannelse og kunstens vesen -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dannelse og kunstens vesen -
VESTERÅLEN Dannelse og kunstens vesen - Hva vil vi med kunst og kultur i opplæringen? Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

2 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole
DIALOG – DANNELSE Å stemme seg inn i verden Å gi den andre sin fulle oppmerksomhet Å bli en del av et hele utenfor seg selv- er det kunstens vesen? Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

3 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole
Å intonere Å orientere seg i verden – Å la seg bevege/berøre Kunst som deltagelse i emosjonelle fortellinger Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

4 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole
Å lytte For å engasjere seg intellektuelt og emosjonelt For å tydeliggjøre ”den andre” For å ”åndeliggjøre” den andres fortelling Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

5 Kunst som dannelse og utdannelse
Hva er kunstens vesen? Det skjønne, det gode og det sanne? Kunstverket som allegori – uttrykker det noe annet enn (mer enn) seg selv ? Barn og kunst – hva kan møter med kunst gi barn? Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

6 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole
Danning Det å bli noe forutbestemt Bildung (Mimesis) Å utforske hvem du er Persepsjon (Fornemmelse/oppfatning) Resepsjon (Forståelse/mottak) Å bevisstgjøres gjennom motstand Refleksjon (Ettertanke) Resistens (Motstand) Dialektiske prosesser mellom barnet, kunsten og andre mennesker Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

7 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole
OPPGAVE Hva legger du i begrepet DANNING? Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

8 Å være skapende og medskapende
Hvordan blir møtet med kunst en dialektisk prosess? Erindring Erfaring Erkjennelse Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

9 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole
Erindringen Å gjenkjenne noe i seg selv som blir vekket i møtet med kunst Grunnleggende erkjennelses område Følelsesbasert (persepsjon) Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

10 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole
Erfaringen Å utforske hvordan det ”nye” kan settes inn i sammenhenger vi kjenner fra før Å handle Å tenke Å finne symboler og begrepet Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

11 Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole
Erkjennelsen Å oppdage noe nytt (for en selv) Et nytt begrep En ny følelse ( eller for eksempel navn på følelsen) Å kunne handle i henhold til den nye oppdagelsen (læring?) Refleksjon Handlingskompetanse Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

12 Hvilke oppgaver har Kunstneren og Pedagogen?
Møter med kunst i et opplæringsperspektiv Møter med kunst i et oppdragelsesperspektiv Møter med kunst i et danningsperspektiv Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole

13 Dannelsens forvandlinger
”En skal lære å finne seg selv via det andre, det overleverte, det fremmede, i en kritisk prøvende tilegnelse. Det er dannelsens prosjekt – uansett forvandling.” (Rune Slagstad 2003) Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole


Laste ned ppt "Dannelse og kunstens vesen -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google