Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vareproduksjon Tjenesteproduksjon Produkt: Fysiske ting Konsum skjer uavhengig av produksjonen Ikke direkte kontakt mellom produsent og kunde, avstand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vareproduksjon Tjenesteproduksjon Produkt: Fysiske ting Konsum skjer uavhengig av produksjonen Ikke direkte kontakt mellom produsent og kunde, avstand."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vareproduksjon Tjenesteproduksjon Produkt: Fysiske ting Konsum skjer uavhengig av produksjonen Ikke direkte kontakt mellom produsent og kunde, avstand Viktigste faktor; maskiner Immaterielle goder Konsum skjer samtidig med produksjonen Direkte og personlig kontakt mellom produsent og kunde Viktigste faktor; mennesker

3 Kan rutinisere: (1) Lite variasjon i oppgaver og (2) mål – middelsammen- hengene er klare Kan rutinisere deler: Enten (1) eller (2) oppfylt Kan ikke rutinisere: Både stor variasjon i oppgaver, og uklare mål – middelsammen- henger

4 En utvidet teknologiforståelse Innbefatter -maskiner, utstyr og redskaper, samt -kunnskaper, kompetanse og ferdigheter som man må benytte for å omforme råvarer (input) til ferdige produkter og tjenester (output)

5 Industrialisering og automatisering Ikke alle oppgaver lar seg automatisere, for eksempel … Fokus før mot automatisering av utstyr for å øke produktiviteten Fokus nå mot kunnskapsmedarbeidernes produktivitet

6 Intellektuelt arbeid økt betydning Innen vareproduksjon økt bruk av kompleks teknologi som krever spesielle kunnskaper Økning i tjenesteproduksjon hvor kompetanse og emosjonelle aspekt står i fokus

7 Noen virkninger for organisasjonen: Økt informasjonsmengde, hurtigere behandling, større lagringskapasitet, økt tilgjengelighet (søketjenester) Mindre avhengig av fysisk nærhet og direkte kommunikasjon Økt mulighet for koordinering og kontroll

8 Defineres som ”en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand” En organisasjons består av - geografisk område - kunder, klienter - leverandører - samarbeidspartnere/ konkurrenter - teknologien man skal benytte

9 Delmål Overordnet mål

10 Kortsiktige vs. langsiktige mål Uklare mål – middel sammenhenger Reelle vs. symbolske mål Org. mål vs. individuelle mål Formelle vs. uformelle mål

11 Noen særtrekk: Offentlige org. er multifunksjonelle. Må forholde seg til ulike og motstridende hensyn Mange av oppgavene komplisert tjenesteyting Målene er ofte kontinuerlige, preget av kompromisser og mer komplekse

12 Overfokusering av delmål på bekostning av overordnet mål Legge vekt på indikatorer som er lette å måle resultatet av

13 Grad av måloppnåelse i forhold til ressursbruk Høy produktivitet = høy effektivitet? Ikke nødvendigvis … Eks.:

14

15 Aktuelle problemstillinger: Flere grupper – flere interesser Målforskyvning / overmåling Tolkning av resultatet – hva skyldes organisasjonens innsats? Effektivitet på kort sikt kan true effektiviteten på lang sikt

16 4 sett indikatorer (Kaplan og Norton, 1996): 1) Finansielle - som fortjeneste, avkastning 2) Kundeperspektiv - som fornøydhet, markedsandel, lojalitet 3) Interne produksjonsprosesser - som kostnader, feilproduksjon 4) Evne til læring og vekst - som ansattes trivsel, den enkeltes produktivitet

17 Relativt stabile org. med bra ressurskontroll og klare mål – middelsammenhenger har med suksess anvendt mål som kriterie og motivator

18 Avrunding Organisasjoner varierer mye med hensyn til oppgaver, teknologi og mål. Mangfold og kompleksitet gjør det vanskeligere å vurdere effektiviteten. Overfokusering av kvantitative framfor kvalitative aspekt er et aktuelt problem spesielt innen offentlig sektor


Laste ned ppt "Vareproduksjon Tjenesteproduksjon Produkt: Fysiske ting Konsum skjer uavhengig av produksjonen Ikke direkte kontakt mellom produsent og kunde, avstand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google