Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPGAVER MÅL TEKNOLOGI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPGAVER MÅL TEKNOLOGI."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPGAVER MÅL TEKNOLOGI

2 Vareproduksjon Tjenesteproduksjon
Produkt: Fysiske ting Konsum skjer uavhengig av produksjonen Ikke direkte kontakt mellom produsent og kunde, avstand Viktigste faktor; maskiner Immaterielle goder Konsum skjer samtidig med produksjonen Direkte og personlig kontakt mellom produsent og kunde Viktigste faktor; mennesker

3 Kan rutiner brukes? Kan rutinisere: (1) Lite variasjon i oppgaver og (2) mål – middelsammen-hengene er klare Kan rutinisere deler: Enten (1) eller (2) oppfylt Kan ikke rutinisere: Både stor variasjon i oppgaver, og uklare mål – middelsammen-henger

4 TEKNOLOGI Output Input En utvidet teknologiforståelse Innbefatter
maskiner, utstyr og redskaper, samt kunnskaper, kompetanse og ferdigheter som man må benytte for å omforme råvarer (input) til ferdige produkter og tjenester (output) Output Input

5 Maskiner, utstyr og redskaper
Industrialisering og automatisering Ikke alle oppgaver lar seg automatisere, for eksempel … Fokus før mot automatisering av utstyr for å øke produktiviteten Fokus nå mot kunnskapsmedarbeidernes produktivitet

6 Kunnskaper, kompetanse og ferdigheter
Intellektuelt arbeid økt betydning Innen vareproduksjon økt bruk av kompleks teknologi som krever spesielle kunnskaper Økning i tjenesteproduksjon hvor kompetanse og emosjonelle aspekt står i fokus

7 IKT - ”en ny industriell revolusjon”?
Noen virkninger for organisasjonen: Økt informasjonsmengde, hurtigere behandling, større lagringskapasitet, økt tilgjengelighet (søketjenester) Mindre avhengig av fysisk nærhet og direkte kommunikasjon Økt mulighet for koordinering og kontroll

8 MÅL domene - teknologien man skal benytte
Defineres som ”en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand” En organisasjons består av - geografisk område - kunder, klienter - leverandører - samarbeidspartnere/ konkurrenter - teknologien man skal benytte domene

9 Strategi: En beskrivelse av hva
Mål - middel hierarki Overordnet mål Strategi: En beskrivelse av hva man tenker å gjøre for å realisere målene

10 MÅLBARE MÅL? Kompleksiteten i mål Kortsiktige vs. langsiktige mål
Uklare mål – middel sammenhenger Reelle vs. symbolske mål Org. mål vs. individuelle mål Formelle vs. uformelle mål

11 Mål i offentlige organisasjoner
Noen særtrekk: Offentlige org. er multifunksjonelle. Må forholde seg til ulike og motstridende hensyn Mange av oppgavene komplisert tjenesteyting Målene er ofte kontinuerlige, preget av kompromisser og mer komplekse Effektivitet vs. likebehandling?

12 Målforskyvning: Overmåling:
Overfokusering av delmål på bekostning av overordnet mål Legge vekt på indikatorer som er lette å måle resultatet av Overmåling:

13 Effektivitet Grad av måloppnåelse i forhold til ressursbruk Høy produktivitet = høy effektivitet? Ikke nødvendigvis … Eks.:

14 indikatorer på effektivitetet?
Hva kan brukes som indikatorer på effektivitetet?

15 Flere grupper – flere interesser Målforskyvning / overmåling
… men hva er viktigst? Aktuelle problemstillinger: Flere grupper – flere interesser Målforskyvning / overmåling Tolkning av resultatet – hva skyldes organisasjonens innsats? Effektivitet på kort sikt kan true effektiviteten på lang sikt

16 The balanced scorecard”
4 sett indikatorer (Kaplan og Norton, 1996): 1) Finansielle - som fortjeneste, avkastning 2) Kundeperspektiv - som fornøydhet, markedsandel, lojalitet 3) Interne produksjonsprosesser - som kostnader, feilproduksjon 4) Evne til læring og vekst - som ansattes trivsel, den enkeltes produktivitet

17 Relativt stabile org. med bra ressurskontroll og klare mål – middelsammenhenger har med suksess anvendt mål som kriterie og motivator

18 Avrunding Organisasjoner varierer mye med hensyn til oppgaver, teknologi og mål. Mangfold og kompleksitet gjør det vanskeligere å vurdere effektiviteten. Overfokusering av kvantitative framfor kvalitative aspekt er et aktuelt problem spesielt innen offentlig sektor


Laste ned ppt "OPPGAVER MÅL TEKNOLOGI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google