Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kp 4 Målformulering Godt formulerte mål skal: – Sikre at prosjektet er i samsvar med bedriftens overordnede mål og strategiske retning. – Skape felles.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kp 4 Målformulering Godt formulerte mål skal: – Sikre at prosjektet er i samsvar med bedriftens overordnede mål og strategiske retning. – Skape felles."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kp 4 Målformulering Godt formulerte mål skal: – Sikre at prosjektet er i samsvar med bedriftens overordnede mål og strategiske retning. – Skape felles forståelse av oppgaven – Gi et bilde av hva prosjektet skal resultere i, slik at man har noe å planlegge ut fra, og noe å holde resultater opp mot. – Skape et motiverende samlingsmerke – Gi underlag for å informere omgivelsene. Alltid en fordel med målbare mål!

2 Hovedmål og delmål Resultatmålet brytes ned i delmål som deltakerne finner riktig og fornuftig. Er en del av planleggingsprosessen. Effektmål Resultat- mål Hoved mål Delmål 1 Delmål 2 Delmål 1 Utgangspunkt for prosjektet For å oppnå ønsket effekt må vi nå følgende resultater

3 Effektmål Det man ikke har mål for kan fort bli glemt. Prosjekt Prosjekt- resultat Bedriften +………. Effektmål Resultatmål Effektmål Effekter i bedriften/hos kundene ved gjennomføring av prosjektet Peker tilbake på behov/problemer som utløste prosjektideen Eksempler Bedre ressursutnyttelse Lavere kostnader Økt markedsandel Bedre service Økt kompetanse Bedre profil i markedet Kvantitative Kvalitative

4 Resultatmål Prosjekt Prosjekt- resultat Bedriften +………. Effektmål Resultatmål Fastsettes med utgangspunkt i effektmål, hva skal foreligge når prosjektet er ferdig Egenskaper/kvalitet – kravspesifikasjon, funksjonelle egenskaper/kvalitet. Kan også være eksterne krav Framdrift/tidsramme – ferdigtidspunkt sentralt/milepæler Ressurser – ressurs (personell, maskin/utstyr, materialer) og kostnadsramme Økonomi – ref. kostnadsmål (kost/nytte)

5 Målformuleringsprosessen Målene må gi eierskap – For effektmål, viktig at brukerne deltar aktivt i prosessen. – For resultatmål knyttet til framdrift og ressursbruk, viktig at de personer som skal gjennomføre prosjektet deltar. – En gruppe tenderer å sette dristigere mål en enkeltpersoner. – Hele gruppen bør akseptere definerte mål før prosessen avsluttes.

6 Målformuleringsprosessen Reviderte mål Målene blir mer presise etter hver som informasjonsgrunnlaget gir mulighet for det. Kvalitetssikring Formelle revideringer knyttes til beslutningspunkter. Det samme gjelder risikoanalysen. Behov/ ideer Idevurdering B Hovedprosjekt Prosjektresultat B Stopp vent Stopp vent Forprosjekt Prosjekt- forslag Utkast til mål Forprosjekt- rapport Forslag til mål Vurdering av prosjekt- forslag, beslutning Mål/plan Beslutning om hovedprosjekt Vedtatte mål Reviderte mål ved milepæler

7 Hva er en god målformulering? Mål skal være operasjonelle Så konkrete/spesifikke at det er mulig å etterprøve om de er nådd eller ikke. Eksempel effektmål – Redusere bedriftens rentetap på utestående fordringer med 20% ifht dagens situasjon Eksempel resultatmål – Utvikle og sette i drift et nytt fakturasystem og rutiner som Reduserer gjennomsnittstiden for fakturautsendelse med 2 dager Redusere antall fakturaer med feil til maks 3% av alle utsendte faktura – Prosjektet skal gjennomføres innenfor En kostnadsramme på NOK 1 mill En tidsramme på 12 måneder

8 Hva er en god målformulering? Eksempel kvalitative effektmål – Vårt mål er å være best på kvalitet i vår bransje – Prosjektet skal gi bedre arbeidsmiljø To problemer 1.Hva menes med kvalitet/arbeidsmiljø? 2.Hvordan skal kvaliteten/arbeidsmiljøet måles? For å løse dette bør mer konkrete indikatorer defineres – Garanatikostnader skal være mindre enn x kr – Antall servicekrav mindre enn y% – X% av brukerne skal være fornøyd – Sykefravær skal være mindre enn x%

9 Hva er en god målformulering? Operasjonelle Mulig å etterprøve om målene er nådd. Gi veiledning for løpende arbeid Gi føring til hvordan resultatene vil bli målt. Resultatbeskrivende Skal beskrive resultater – ikke aktiviteter. Noe å strekke seg etter Men ikke så ambisiøse at de mister troverdighet. Mål har tendens til å være selvoppfyllende – høye mål høye resultater. Aksepterte De som skal arbeide mot målene må akseptere dem – intellektuelt og følelsesmessig – dette klarer vi!

10 Vanlige feil i målformuleringsarbeidet Man setter i gang arbeidet før målene er tilstrekkelig kartlagt Prosjektet er for dårlig avgrenset. Formuleringene er for lite operasjonelle. Ambisjonsnivået for høyt i forhold til tids- og kostnadsrammer. Overser betydningen av aksept fra deltakerne. – Kan dels skyldes at prosjekteier/prosjektleder ikke er bevist sin oppgave om å skape aksept., dels at berørte personer og grupper ikke aktivt trekkes med i målformuleringen. For dårlig informasjon om målene.

11 Kontrollspørsmål Er målene formulert slik at de virker som rettesnor og ramme for prosjektet? Er de formulert slik at jeg kan holde resultatene av arbeidet opp mot målene og se hvordan jeg ligger an? Mangler noe i målformuleringen? Er målene balanserte og troverdige?

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Laste ned ppt "Kp 4 Målformulering Godt formulerte mål skal: – Sikre at prosjektet er i samsvar med bedriftens overordnede mål og strategiske retning. – Skape felles."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google