Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune. • Forankring av mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune • Hvordan måle kultur • Gjennomførte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune. • Forankring av mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune • Hvordan måle kultur • Gjennomførte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune

2 • Forankring av mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune • Hvordan måle kultur • Gjennomførte og planlagte endringer for å legge til rette for bedre styring Innhold

3 Forankring av arbeidet med virksomhetsstyring Egen arbeidsgruppe la frem rapport om rammer for virksomhetsstyring i Hedmark fylkeskommune, mars 2009 Egen faggruppe for virksomhetsstyring la frem plan for innføring av virksomhetsstyringssystem, august 2010

4 «Virksomhetsstyring er fylkeskommunens samlede prosesser som omfatter arbeidet med å: - Sette mål og planlegge hvordan mål skal nås - Velge resultatindikatorer - Måle, analysere, rapportere og kommunisere resultater - Vurdere alternative tiltak - Følge opp at tiltak får effekt» Vi skal styre virksomheten ved mål- og resultatstyring ! Virksomhetsstyring i Hedmark fylkeskommune

5 • Både kvantitative og kvalitative mål • Sammenligne med seg selv over tid • Få oversikt over virksomheten • Bruke resultatinformasjonen i utviklingsarbeidet og i kommunikasjonen intern og eksternt Viktige poeng

6 Fra budsjettproposisjonen til kulturdepartementet (2012): «Kunst, kultur, idrett og friluftsliv gjør samfunnet rikere og mer mangfoldig, og er avgjørende for folks livskvalitet og utvikling» «Kunsten utfordrer og utvikler oss som enkeltmennesker og samfunn» «Regjeringen vil videre jobbe for at alle som ønsker det, skal få tilgang til kulturopplevelser og mulighet til å delta aktivt» Kan vi måle kultur ?

7 Resultatkjeden Innsats- faktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Bruker- effekter Samfunns- effekter Mennesker, bygninger/ utstyr penger Planlegging, øving, rigging, markeds- føring mv. Utstilling, konsert, teaterstykke/ oppsetting Opplevd tilfredshet, ny innsikt/ kunnskap Jo lengre til høyre i resultatkjeden: vanskeligere å måle, men ikke mindre viktig ! Et rikere samfunn, fellesskap, mangfold

8 • Målene (og delmålene) kan være lite konkrete og vanskelige å måle direkte • Benytter derfor resultatindikatorer for å kunne vurdere om man er på vei mot målet • Resultatindikatorene bør være mest mulig stabile over tid – slik at man kan sammenligne med seg selv • Bør ha resultatindikatorer langs hele resultatkjeden Om mål og resultatindikatorer

9 Resultatkjeden Godt verktøy for å skaffe seg et helhetsbilde av virksomheten og indikere årsaks- virkningssammenhengene

10 Mål og resultatindikatorer – eksempel

11 • Resultatmåling kan gi viktige læringsimpulser • Når man har fått kunnskap om resultater, kan det bidra til at det blir enklere å formulere klare mål for virksomheten • God følelse å ha oversikt ! Avslutningsvis


Laste ned ppt "Mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune. • Forankring av mål- og resultatstyring i Hedmark fylkeskommune • Hvordan måle kultur • Gjennomførte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google