Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologisk framgang og læring i oppdrettssnæringa i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologisk framgang og læring i oppdrettssnæringa i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologisk framgang og læring i oppdrettssnæringa i Norge
Terje Vassdal, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Foredrag på workshop ”Fiskeri- og havbruksnærinens betydning i de nordiske land” Trondheim, oktober 2006

2 Produksjonen har økt enormt – men skyldes det produktivitetsøkning?
Copyright: Terje Vassdal

3 Enhetskostnadene har falt samtidig som produksjonen har økt
1986 2003 1993 Copyright: Terje Vassdal

4 Produksjonskostnader og størrelse på anleggene, 2003
Copyright: Terje Vassdal

5 Utvikling i partiell produktivitet
Fôrfaktor Kapitalproduktivitet Konsesjonsproduktivitet Produktivitet per årsverk Copyright: Terje Vassdal

6 Utvikling i forfaktor; stabilt siste 10 år
Copyright: Terje Vassdal

7 Bundet kapital (kr per kg) i norsk produsert laks
Copyright: Terje Vassdal

8 Produksjon i forhold til konsesjonsvolum
Copyright: Terje Vassdal

9 Produksjon per årsverk i norsk matfiskproduksjon
Copyright: Terje Vassdal

10 Beregning av lærekurve for norsk oppdrett av laks (og aure)
Lærekurver kommer i to versjoner: Eller hvor Copyright: Terje Vassdal

11 Totale enhetskostnader per kg 1986-2003 (priskorrigert)
Produksjon norsk laks (1000 tonn Priskorrigert enhetskostnad NOK 1986 47 58.24 1987 49 49.86 1988 82 42.55 1989 124 39.93 1990 165 39.62 1991 156 38.37 1992 141 37.55 1993 170 29.81 1994 207 25.37 1995 249 23.28 1996 292 21.60 1997 316 20.16 1998 343 20.24 1999 412 19.73 2000 422 18.11 2001 411 17.10 2002 444 17.88 2003 508 17.16 Copyright: Terje Vassdal

12 Resultater av estimert lærekurve; direkte årlig produksjon
For hele perioden: b= -0,533 og derfor De 9 siste årene b= -0,434 og derfor Copyright: Terje Vassdal

13 Resultater av estimert lærekurve; akkumulert produksjon
For hele perioden: b= -0,294 og derfor De 9 siste årene b= -0,254 og derfor Copyright: Terje Vassdal

14 Copyright: Terje Vassdal
Tar en hensyn til brudd etter 1992, så har vi gode prognoser for fremtidig kostnadsutvikling Copyright: Terje Vassdal

15 Copyright: Terje Vassdal
Langsiktig sammenfall mellom fall i kostnader og fall i inntekter – store årlige variasjoner Copyright: Terje Vassdal

16 Formen på ”tilbudskurven” 1986-89
Copyright: Terje Vassdal

17 Tilbudskurvene rundt krisen 1990-92, samt 1993
Copyright: Terje Vassdal

18 Tilbudskurven før EU tvang oss til begrensinger
Copyright: Terje Vassdal

19 Tilbudsurven under EU avtalen og første år etter
Copyright: Terje Vassdal

20 Totalfaktor produktivitetsvekst 1986-2003
Copyright: Terje Vassdal

21 Produktivitetsvekst sammenstilt med økning i produksjonen
Copyright: Terje Vassdal

22 Copyright: Terje Vassdal
Konklusjoner Produktivitetsvekst fører til lavere produksjonskostnad Er vi i ferd mot å nå et minstenivå for produksjonspris? Produksjonsvekst fører til lavere markedspris Prisen presses ned også når Chile øker produksjon Bare i sjeldne perioder går dette sammen slik at profitten blir stabil For laks har konsumentene tjent mer på produktivitetsvekst enn produsentene Bør næringen ”beskyttes” mot sin egen suksess og et ønske om å øke produksjonen? Copyright: Terje Vassdal


Laste ned ppt "Teknologisk framgang og læring i oppdrettssnæringa i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google