Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Fornying, fleksibilitet, inkludering Øyvind Johnsen 11.10.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Fornying, fleksibilitet, inkludering Øyvind Johnsen 11.10.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Fornying, fleksibilitet, inkludering Øyvind Johnsen 11.10.06

2 Side 2 Motsetninger? F Står arbeidet med fornying og økt fleksibilitet i motsetning til arbeidet med Inkluderende arbeidsliv?

3 Side 3 Svada og/eller virkelighet F Vi jobber med modernisering, fornying, utvikling, navnet skjemmer ingen… F Og vi jobber med Inkluderende arbeidsliv F Dette er ikke bare noe vi sier! F Ordene skal gi mening for oss – ellers får vi bruke noen andre F Men innholdet gjelder!

4 Side 4 Inkluderende Arbeidsliv F Avtale eller ikke: Vi jobber med inkluderende arbeidsliv! F Sykefravær, livsfasepolitikk, funksjonshemmede – og folk med innvandrerbakgrunn F Ny utfordring: Flerkulturell Husbank – Handlingsplan, til direktørmøtet

5 Side 5 Sykefravær F IA-avtalen: Redusere sykefraværet F Jobbe konkret med det enkelte fravær F Unngå unødvendig fravær F Unngå utstøting fra arbeidslivet

6 Side 6 Øke faktisk pensjonsalder F IA-avtalen: Øke den reelle pensjoneringsalder F Jobbe bevisst med seniortiltak F Del av livsfasepolitikk

7 Side 7 Inkludere funksjonshemmede F IA-avtalen: Tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne enn i dag F Tilknytning til Universell utforming F Test på fleksibilitet og reell vilje

8 Side 8 Spissformuleringer F Fornying = Fleksibilitet F Fleksibilitet = Inkludering F Fornying = Effektivitet = Bedre måloppnåelse F Fornying ≠ Inkludering?

9 Side 9 To hovedoppgaver for organisasjoner Kilde: Tom Colbjørnsen F Markedsrespons – Oppfylle markedets forventninger og behov – bearbeiding av og respons på virksomhetens kunder – Ivaretas av markedseksponerte enheter med utstrakt mulighet til å operere i egne markeder (=Regionkontorene) F Effektiv produksjon – Utnytte skala, synergi, standardisering og koordinering for mest mulig effektiv produksjon av varer og tjenester – Ivaretas av sentrale operative enheter med myndighet til å produsere på vegne av flere forretningsenheter (=Forvaltningskontoret) F Skaper et organiseringsdilemma i alle organisasjoner

10 Side 10 Fornying i Husbanken F Nye oppgaver: Økt vekt på ”markedsrespons” F Standardisering av noen oppgaver, hovedsakelig ”gamle”, i stor grad ved hjelp av IKT-utvikling F Hovedgrep desentralisering, enkelte oppgaver sentraliseres

11 Side 11 Effektivitet og effektivitet, fru Blom F Effektivitet: Resultater i forhold til mål F Effektivitet/Produktivitet: Resultater i forhold til innsatsfaktorer F En effektiv Husbank: Oppnår målene F Eksempel: ”Effektive” møter: Få deltakere som snakker lite? Kortest tid pr. dagsorden- punkt?

12 Side 12 Fornying = effektivitet = bedre måloppnåelse F For Husbankens nye oppgaver: Økt effektivitet = bedre måloppnåelse F Kvaliteten på det vi gjør, avgjørende for effektivitet F Inkluderingsutfordring: Kompetansekrav ved nyrekruttering

13 Side 13 Fornying ≠ Inkludering? F Husbanken har i relativt liten grad høye effektivitets=produktivitetskrav F På de aktuelle områdene kan vi ta ut gevinst gjennom sentralisering og ny teknologi F Inkluderingsutfordring: Kompetansekrav til medarbeidere når gamle oppgaver faller bort

14 Side 14 Fornying = Fleksibilitet F Å påta oss nye oppgaver krever en fleksibel organisasjon F Å se nye oppgaver og nye løsningsmetoder krever en fleksibel organisasjon (≠ rutinisert) F Slipp intelligensen til i hele organisasjonen (Hvis intelligensen bare er i ledelsen, blir resten rutine)

15 Side 15 Fleksibilitet = Inkludering F ”Vi tilpasser oss for å finne en løsning” F Motto for kunderespons, motto for medarbeider-respons F Vi har oppgaver også for de som liker rutinearbeid…

16 Side 16 Flerkulturell Husbank F Utfordring for alle arbeidsgivere F Konkret utfordring fra regjeringen! F Speile samfunnet rundt oss F Møte mellom kulturer gir kreativitet F Strategi for rekruttering

17 Side 17 En inkluderende Husbank F Åpenhet, mangfold, samspill = inkludering F Det holder ikke med ord, vi må vise resultater! F Åpenhet for læring på tvers F Still krav til HR-verktøy F Vi skal bli bedre!


Laste ned ppt "Side 1 Fornying, fleksibilitet, inkludering Øyvind Johnsen 11.10.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google