Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen og til Voksen skole! Skolestart 2015/2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen og til Voksen skole! Skolestart 2015/2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen og til Voksen skole! Skolestart 2015/2016

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel Oslostandard for skole-hjem samarbeid Skole-hjem samarbeid: –Foreldremøter –Utviklingssamtaler –Skolens nettside –Læringsplattformen It`s learning –Tverrfaglige møter –Driftsstyre –Skolemiljøutvalg –FAU –Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finnes hos Utdanningsdirektoratet: www.udir.no/Lareplaner Fagene på 1. og 2. trinn er: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). De grunnleggende ferdighetene skal arbeides med i alle fag: –Å kunne uttrykke seg muntlig –Å kunne lese –Å kunne skrive –Å kunne regne –Å kunne bruke digitale verktøy

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Organisering av skoledagen Skoledagen –undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen. Timetall –Nasjonalt og kommunalt fastsatt timetall. Leksehjelp –Elever får tilbud om gratis leksehjelp. Aktivitetsskolen (AKS) Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering og oppfølging av elevene

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Om Osloskolen 175 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring og PPT) 85 000 elever og lærlinger 14 500 ansatte 1800 lærebedrifter Satsingsområder Bedre grunnleggende ferdigheter Satsing på basisfagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og fremmedspråk Godt og trygt læringsmiljø Fullføre og bestå hele opplæringsløpet Fleksibel og tilpasset opplæring Funksjonelle og vedlikeholdte skolebygg

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens ledelse og ansatte Rektor: Bjørg Tennum Sandvei Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen Øvrige ledelse: Assisterende rektor Per Olav Lystrup, 2 inspektører: May Britt Sundsbø og Christian Ljosland Sosiallærer: Jostein Hasselgård Kontaktperson til helsevesenet, sosialkontor, barnevern osv. Kontaktlærer Leder opplæringen i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) Gjør sakkyndige vurderinger i fht. støtte utover ordinær undervisning Øvrige Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen Foreldrekontakter Foreldreråd Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. Samarbeid med Bymiljøetaten og bydelene.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan Aktivitetsskolen Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved: Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart Å ha en sterk forankring i skolens ledelse Å gi et kvalitativt leksetilbud De lokale planene og ukeplanene finnes på skolenes nettsider. Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret.

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for Aktivitetsskolen Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Standarden skal også bidra til å styrke dialogen mellom foresatte og Aktivitetsskolen. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: –Innhold og ambisjoner –Trygghet, trivsel og omsorg –Struktur og forutsigbarhet –Dialog og samarbeid

11 Oslo kommune Utdanningsetaten HØSTENS 1.KLASSER 77 elever pr. 1. juni 2015 1A: Kontaktlærer Charlotte Hornseth 1B: Kontaktlærer Mari Hauge 1C: Kontaktlærer Grethe Jørgensen Øvrige ansatte på 1.trinn: spesialpedagog Beate Koren, skoleassistent Nina Vie skoleassistent Lise Schjoldager, baseleder 1.trinn Kine Våge

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Lykke til med førskoledag den 2. juni kl. 9.00 – 11.00 Skolestart til høsten er den 17. august kl. 12.00


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen og til Voksen skole! Skolestart 2015/2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google