Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Innføringssplan Skoleåret 2005/2006: alle skoler med 1. - 9. årstrinn Skoleåret 2006/2007: alle skoler med 1. - 10. årstrinn Høst 2007: alle videregående.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Innføringssplan Skoleåret 2005/2006: alle skoler med 1. - 9. årstrinn Skoleåret 2006/2007: alle skoler med 1. - 10. årstrinn Høst 2007: alle videregående."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Innføringssplan Skoleåret 2005/2006: alle skoler med 1. - 9. årstrinn Skoleåret 2006/2007: alle skoler med 1. - 10. årstrinn Høst 2007: alle videregående skoler

3 3 Styringsgruppe Astrid Søgnen, direktør Elin Reite, direktør for Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet Sidsel Sparre, Avdeling for elevforvaltning og planlegging Områdedirektør Rektor, Mortensrud skole Rektor, Lakkegata skole Rektor, Tokerud skole Prosjektleder Angela Kreher Prosjektmedarbeider Berit Molander Referansegruppe UFD Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen I Oslo/Akershus Byrådsavd. for barn og utdanning KFU Lærerorganisasjonene Elevorganisasjonen Driftsstyret-rep NAFO HiHm UiO 3 rektorer Wenche Larsen, PPT PROSJEKTORGANISERING Felles læreplan i norsk

4 4 Mål for prosjektet Bedre de minoritetsspråklige elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk gjennom økt motivasjon i læringsarbeidet større faglige utfordringer for elevene

5 5

6 6 Mål for prosjektet Bedre de minoritetsspråklige elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk gjennom økt motivasjon i læringsarbeidet større faglige utfordringer for elevene bedre samarbeid mellom skole, hjem og lokalsamfunnet økt kompetanse i å tilrettelegge lese-, skrive- og språkopplæring i en flerkulturell skole

7 7 Hva kan skolene forvente seg av UDE 2005-2006? Omfattende tilbud om kompetanseutvikling – UiO og HiHm Tilbakeføring av resultater - følgeforskning og evaluering Videreutvikling/ajourhold av Ressurspermen Leksehjelp Informasjon/kommunikasjon Etablering av et prosjektnettsted

8 8 Forventninger til skolene Forsterket tilpasset norskopplæring knyttes til lese-, skrive- og språkopplæringen! Bruk av ressurslærere og arbeid med ressurspermen Samarbeid med ulike etater, institusjoner, organisasjoner – se muligheter Systematisk vurdering og analyse av relevant dokumentasjon Dokumentasjon og vurdering av egne tiltak

9 9 Systematisk bruk av resultater = nøkkel til tilpasset opplæring Kartlegging av praksis Ta ansvar for resultater Tolking av data - dialog Sette realistiske mål Tiltak - dialog Ny praksis Oppfølging/lederskap i alle ledd!

10 10 Skoleleders rolle Ta initiativ til felles fokus, retning og prioriteringer Legge til rette gjennom organisering og struktur Systemer for oppfølging og evaluering Opplæring av lærere Være på søken etter de beste metodene (Trine Hauger, Vahl skole)

11 11 Noen suksessfaktorer Tydelig lederskap Alle lærere er norsklærere! Ambisjoner på elevenes vegne Godt og trygt læringsmiljøet Formalisert samarbeid mellom hjem og skole Effektiv undervisning Dokumentert forbedring i elevmotivasjon og elevresultater

12 12 Ta kontakt med din områdedirektør eller gjerne direkte med ANGELA KREHER angela.kreher@ude.oslo.kommune.no tlf.: 23 46 71 24


Laste ned ppt "1. 2 Innføringssplan Skoleåret 2005/2006: alle skoler med 1. - 9. årstrinn Skoleåret 2006/2007: alle skoler med 1. - 10. årstrinn Høst 2007: alle videregående."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google