Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring!

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen (AKS) •Sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på fem ulike målområder. •Sikrer en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet •Gir retning for innhold og organisering •Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling •Rammeplanen for Aktivitetsskolen forutsetter at det utarbeides lokale planer og ukeplaner •De lokale planene og ukeplanene blir presentert på skolenes nettsider Foresatte har mulighet til å påvirke innholdet i Aktivitetsskolen gjennom FAU og driftsstyret!

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 Målområder i Aktivitetsskolen •Fysisk aktivitet og lek •Natur, teknikk og miljø •Kunst, kultur og kreativitet •Mat og helse I tillegg skal det også legges til rette for arbeid med lekser i Aktivitetsskolen

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for Aktivitetsskolen •Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventningene til foresatte med barn i tilbudet •Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo: –Innhold og ambisjoner –Trygghet, trivsel og omsorg –Struktur og forutsigbarhet –Dialog og samarbeid

5 Oslo kommune Utdanningsetaten August 2013 – før skolestart •Første dag; sett av meget god tid til å følge barnet, være tilgjengelige de første dagene •Omvisning på skolen av baseleder •Ha med 1 matpakke og drikke hver dag + ekstra •Vi er på basen ute og inne •Aktiviteter •Barna skal bli trygge på oss og vi på dem •Rett klær for rett vær, badetøy m/håndkle, solkrem •Første skoledag mandag 19. august – anbefaler ikke AKS den morgen. Kom til skolestart med barnet.

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjon - tilbakemeldinger •Epost – baseleder og leder •Beskjeder – email før kl.1300 og telefon/SMS etterpå •Hjemmesiden •Tavle •Den daglige kontakten •Telefon Minibasen 468 13 231+ Megabaen 23 03 74 23 •Halv plass vil si 12 timer pr. uke i skolens uker og 2 hele dager i skolens friuker •Ris og ros, tas i mot med takk 

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Åpningstider, Morgenåpning, Ettermiddag •Alle virkedager, unntatt jul-og nyttårsaften, samt hele juli. •Åpner kl. 0730 på Megabasen. •Stenger kl.1645 og som vil si at du MÅ komme før den tiden. •Morgenåpning på Megabasen – ryddetid og gå opptid kl.0815. •Utetid hverdag fra kl. 0820 til skolestart og etter maten. •Sommerferie og høstferie er vi på "skolen" og har aktiviteter. •Deres barn har IKKE barnehageplass i august. •Oppstart som avtalt – hvis endring, må det gis beskjed om senest 24. mai 2013. •Henting – sett av god tid – store område – vi bruker hele skolen

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen- etter skolen - på Minibasen •Leksetid – ( skolen som har dette ) – frivillig •Mat- hver ettermiddag •Utetid – Velgetid inne •Aktiviteter – inne som ute •Aktiviteter – kommer i løpet av en 4 års periode •Eksterne aktiviteter i lokal miljøet •Eksterne instruktører på skolen – ofte i bolker på ca 6-8 uker •Primærgrupper – samhold – regler •Skiskole i januar og februar – eneste foreldrebetalte aktivitet •Resten av aktivitetene er inkludert i oppholdsbetalingen

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Meny våren 2013

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Er du med i 4. klasse også?


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google