Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNNSKAPSLØFTET SØR-VARANGER KOMMUNE. Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Reform for grunnopplæringen ( grunn-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNNSKAPSLØFTET SØR-VARANGER KOMMUNE. Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Reform for grunnopplæringen ( grunn-"— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNNSKAPSLØFTET SØR-VARANGER KOMMUNE

2 Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Vedtatt av Stortinget 2004 Vedtatt av Stortinget 2004 Starter opp skoleåret 2006/2007, for elever på 1. – 9. trinn Starter opp skoleåret 2006/2007, for elever på 1. – 9. trinn … og fortsetter for 10. årstrinn fra 2007/2008 … og fortsetter for 10. årstrinn fra 2007/2008

3 Dette vil skje…… Mer vekt på læring Mer vekt på læring Nye læreplaner i alle fag med tydelige kompetansemål… eleven skal… Nye læreplaner i alle fag med tydelige kompetansemål… eleven skal… Grunnleggende ferdigheter prioriteres Grunnleggende ferdigheter prioriteres Ny fag- og timefordeling Ny fag- og timefordeling Økt vekting av tilpasset opplæring Økt vekting av tilpasset opplæring Kompetanseløft for ledere og lærere Kompetanseløft for ledere og lærere Lokal frihet mht arbeidsformer, læremateriell og organisering Lokal frihet mht arbeidsformer, læremateriell og organisering Nasjonale prøver: norsk, engelsk og regning 5. og 8. årstrinn Nasjonale prøver: norsk, engelsk og regning 5. og 8. årstrinn

4 Styringsdokument I Generell læreplan fra L97, beholdes Generell læreplan fra L97, beholdes Prinsipper for opplæringen, inkl Læringsplakaten innføres Prinsipper for opplæringen, inkl Læringsplakaten innføres Nye nasjonale læreplaner i alle fag, med tydelige mål i alle fag, hva elevene skal kunne på 2., 4., 7. og 10. trinn osv Nye nasjonale læreplaner i alle fag, med tydelige mål i alle fag, hva elevene skal kunne på 2., 4., 7. og 10. trinn osv

5 Styringsdokument II Nye lokale læreplaner i alle fag, med trinninndeling fra 1. – 10. nivå (årstrinn) Nye lokale læreplaner i alle fag, med trinninndeling fra 1. – 10. nivå (årstrinn) Tydelige læringsmål på hvert trinn/nivå Tydelige læringsmål på hvert trinn/nivå Basisfag (norsk, engelsk og matematikk) – våren 06 Basisfag (norsk, engelsk og matematikk) – våren 06 Programfag til valg, i samarbeid med Kirkenes videregående skole Programfag til valg, i samarbeid med Kirkenes videregående skole Samisk – våren 06, i samarbeid med Nesseby og Tana Samisk – våren 06, i samarbeid med Nesseby og Tana Finsk – høst 2006 Finsk – høst 2006 Andre – 2006/2007 Andre – 2006/2007

6 Styringsdokument III Læreplaner for skole og årstrinn Læreplaner for skole og årstrinn Metode/arbeidsmåter, konkretisering, og organisering Metode/arbeidsmåter, konkretisering, og organisering Arbeidsplaner med mål for eleven Arbeidsplaner med mål for eleven Ukeplaner Ukeplaner

7 Grunnleggende ferdigheter Fem grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på alle nivå: Fem grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag på alle nivå: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne lese Å kunne regne Å kunne regne Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitale verktøy Å kunne bruke digitale verktøy Hver enkelt elevs basiskompetanse viktig Hver enkelt elevs basiskompetanse viktig Sterkere vekt på tilpasset opplæring som individualisering Sterkere vekt på tilpasset opplæring som individualisering

8 Alvor fra 1. årstrinn….. Alvoret og læring starter opp fra 1. årstrinn, lek og lekbasert læring avvikles Alvoret og læring starter opp fra 1. årstrinn, lek og lekbasert læring avvikles Lese-, skrive, regne og tallforståelse på 1. årstrinn Lese-, skrive, regne og tallforståelse på 1. årstrinn Trykk på grunnleggende opplæring i norsk, matematikk Trykk på grunnleggende opplæring i norsk, matematikk Opplæring i engelsk starter opp… Opplæring i engelsk starter opp… Samfunnsfag, naturfag, kroppsøving… Samfunnsfag, naturfag, kroppsøving…

9 Om å lære….. Mange mennesker tar ingen sjanser Særlig ikke hvis det er sjanser for å lære noe Mange mennesker tar ingen sjanser Særlig ikke hvis det er sjanser for å lære noe (Henrik Holt Larsen)

10 Ny fag- og timefordeling Alle ”frie” timer forsvinner, (Frie aktiviteter, tilvalgsfag, skolens og elevens valg) Alle ”frie” timer forsvinner, (Frie aktiviteter, tilvalgsfag, skolens og elevens valg) Inndeling av grunnskolen Inndeling av grunnskolen Barnetrinn (1. – 7. trinn) Barnetrinn (1. – 7. trinn) Ungdomstrinn (8. – 10. trinn) Ungdomstrinn (8. – 10. trinn) Timerammen på barnetrinnet økes i KRL, matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving Timerammen på barnetrinnet økes i KRL, matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving 2. fremmedspråk/språklig fordyping 2. fremmedspråk/språklig fordyping Programfag til valg Programfag til valg Ny timefordeling for samisk og finsk Ny timefordeling for samisk og finsk

11 Informasjon…… Omfattende informasjonsarbeid i skolene mot foresatt og elever Omfattende informasjonsarbeid i skolene mot foresatt og elever Informasjonsbrosjyre for Sør-Varanger kommune – alle foresatte Informasjonsbrosjyre for Sør-Varanger kommune – alle foresatte Informasjonsbilag i Sør-Varanger Avis Informasjonsbilag i Sør-Varanger Avis Egen informasjonsbrosjyre om samisk i regi av Fylkesmannen Egen informasjonsbrosjyre om samisk i regi av Fylkesmannen Kunnskapsdepartementet gir ut brosjyre om Kunnskapsløftet på 15 språk Kunnskapsdepartementet gir ut brosjyre om Kunnskapsløftet på 15 språk

12 Læremidler….. Alle læremidler skal skiftes ut…. Alle læremidler skal skiftes ut…. Regjeringen satt av 450 mill, Sør-Varanger kommune kr 1. mill så langt Regjeringen satt av 450 mill, Sør-Varanger kommune kr 1. mill så langt Ikke ferdig med utviklingsarbeidet – forsinker valg og innkjøp Ikke ferdig med utviklingsarbeidet – forsinker valg og innkjøp Læremidler er ikke et substitutt for læreplanen!! Læremidler er ikke et substitutt for læreplanen!!

13 Samisk……. Samisk språk og kultur går ut, og erstattes av ny samisk som 2. språk Samisk språk og kultur går ut, og erstattes av ny samisk som 2. språk Kvalitetsheving av opplæring i samisk og økt timetall Kvalitetsheving av opplæring i samisk og økt timetall Opplæringen i samisk gir redusert norskopplæring tilsvarende 443 t eller 500 t i løpet av 1. – 10 årstrinn Opplæringen i samisk gir redusert norskopplæring tilsvarende 443 t eller 500 t i løpet av 1. – 10 årstrinn Opplæringen i samisk er lagt parallelt med norsk Opplæringen i samisk er lagt parallelt med norsk I tillegg skal elever med samisk ha ytterligere timer utover den ordinære timerammen i grunnskolen I tillegg skal elever med samisk ha ytterligere timer utover den ordinære timerammen i grunnskolen

14 Finsk…. Ny læreplan i finsk som 2. språk Ny læreplan i finsk som 2. språk Kvalitetsheving av opplæring i finsk – økt timetall Kvalitetsheving av opplæring i finsk – økt timetall Opplæringen i finsk gir redusert norskopplæring tilsvarende 590 t i løpet av 1. – 10 årstrinn Opplæringen i finsk gir redusert norskopplæring tilsvarende 590 t i løpet av 1. – 10 årstrinn Opplæringen i finsk er lagt parallelt med norsk Opplæringen i finsk er lagt parallelt med norsk I tillegg skal elever med finsk ha ytterligere timer utover den ordinære timerammen i grunnskolen. I tillegg skal elever med finsk ha ytterligere timer utover den ordinære timerammen i grunnskolen.

15 Norskopplæring, ordinær, samisk og finsk

16 Sannhetens stadier…. Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den erkjennes : Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den erkjennes : først latterliggjøres den, først latterliggjøres den, så motarbeides den, så motarbeides den, og så anses den som selvsagt. (Schopenhauer) og så anses den som selvsagt. (Schopenhauer)

17 Utsette iverksetting…. I samarbeid med Fylkesmannen og berørte kommuner i Troms og Finnmark søkes det om å få utsatt iverksetting av fag- og timefordeling mht samisk og finsk I samarbeid med Fylkesmannen og berørte kommuner i Troms og Finnmark søkes det om å få utsatt iverksetting av fag- og timefordeling mht samisk og finsk Komplisert kabal å få iverksatt der vi skal ta omsyn til: Komplisert kabal å få iverksatt der vi skal ta omsyn til: Ulikt timetall for de tre språkene Ulikt timetall for de tre språkene Mangler modeller Mangler modeller Ikke tilfresstillende informasjon til foresatte Ikke tilfresstillende informasjon til foresatte Samarbeid om modellutvikling Samarbeid om modellutvikling

18 2. fremmedspråk eller språklig fordypning Elevene skal velge enten nytt 2. fremmedspråk eller språklig fordypning Elevene skal velge enten nytt 2. fremmedspråk eller språklig fordypning Fremmedspråk: Fremmedspråk: russisk, tysk, fransk, samisk, finsk, spansk russisk, tysk, fransk, samisk, finsk, spansk skal gi elevene praktiske ferdigheter i språk, ikke kunnskaper om språk skal gi elevene praktiske ferdigheter i språk, ikke kunnskaper om språk Språklig fordypning Språklig fordypning Norsk, engelsk eller samisk Norsk, engelsk eller samisk Likestilte og like krevende Likestilte og like krevende standpunktkarakter og kan komme opp i muntlig eksamen standpunktkarakter og kan komme opp i muntlig eksamen karakteren teller ved inntak til videregående karakteren teller ved inntak til videregående

19 Programfag til valg Nytt fag på ungdomstrinnet Nytt fag på ungdomstrinnet «smaksprøver» på fag fra videregående opplæring «smaksprøver» på fag fra videregående opplæring Gi elevene bedre forutsetning for å ta riktig utdanningsvalg ut fra egne interesser og erfaringer, mindre fare for feilvalg Gi elevene bedre forutsetning for å ta riktig utdanningsvalg ut fra egne interesser og erfaringer, mindre fare for feilvalg Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike fag Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike fag Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole

20 Skoleeier…. … mer og mer ansvar for en helhetlig grunnskoleopplæringen … mer og mer ansvar for en helhetlig grunnskoleopplæringen … ansvar tydeliggjort i ”Prinsippene for opplæringen” - en opplæring i samsvar med regelverket og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov … ansvar tydeliggjort i ”Prinsippene for opplæringen” - en opplæring i samsvar med regelverket og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov … skal utvikle, vedta planer for kompetanseutvikling … skal utvikle, vedta planer for kompetanseutvikling … skal utvikle, vedta lokale læreplaner … skal utvikle, vedta lokale læreplaner …. skal utvikle, vedta lokal fag- og timefordeling …. skal utvikle, vedta lokal fag- og timefordeling skal utvikle, vedta utviklings- og kvalitetsmål for grunnskolen i Sør-Varanger kommune skal utvikle, vedta utviklings- og kvalitetsmål for grunnskolen i Sør-Varanger kommune

21 Kunnskapsløftet……


Laste ned ppt "KUNNSKAPSLØFTET SØR-VARANGER KOMMUNE. Kunnskapsløftet Reform for grunnopplæringen ( grunn- og videregående skole) Reform for grunnopplæringen ( grunn-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google