Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSF Østfolds fylkesmøte 25.(-26.) mars 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSF Østfolds fylkesmøte 25.(-26.) mars 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 NSF Østfolds fylkesmøte 25.(-26.) mars 2015
Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

2 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
Grunnlagsdokumenter Eivind Omsorg 2020 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

3 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
40 Utviklingssentre Elisabeth Historikk Marit Kirkevold Norsk geriatri program Teaching nursing homes Undervisningssykehjem 2008 USH 2009 UHT Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

4 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
Overordnet strategi Visjon: Utvikling gjennom kunnskap elisabeth Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

5 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
OMSORGSENTER NORD Hovedmål Pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i eget fylke eivind Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

6 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
Delmål 1) Fag- og tjenesteutvikling 2) Praksistilbud og læringsarena 3) Kompetanseutvikling 4) Tilrettelegging for forskning 5) Erfaringsdeling på tvers av kommuner Eivind Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

7 Er pasientsikkerhetsarbeid prioritert i Østfold ?
Eivind Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

8 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
Kilde: Fredrikstad blad Eivind? Kilde: Østlandssendingen Kilde: NRK, 1. februar 2015

9 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
Nasjonal strategi Visjon: «Pasienter, brukere og pårørende får og opplever at Norge har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester» Mål: Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhets-kulturen i helsetjenesten I kommuner skal aktuelle innsatsområder spres til alle enheter/avdelinger innen utgangen av år 2018 Elisabeth Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

10 2011: Pasientsikkerhetskampanje  2014: Pasientsikkerhetsprogram
«vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser». Elisabeth Pasientsikkerhet er definert som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Innsatsområdene Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

11 Tiltak for ledelse av pasientsikkerhet
Pasientsikkerhetsvisitter Øverste leder(e) i en organisasjon eller institusjon besøker avdelingene/går pasientsikkerhetsvisitter I pasientens fotspor En representant fra sykehjemmets øverste ledelse følger en av pasientene i møte med organisasjonen i praksis Egenkontroll Leder velger aktivitet knyttet til behandling, pleie og omsorg som skal gjennomgås for å evaluere om egen praksis er god nok, i henhold til krav og ivaretar pasientsikkerheten Klinisk forbedringsprosjekt Lederen velger og gjennomfører et klinisk forbedringsarbeid innenfor pasientsikkerhet i egen virksomhet Elisabeth Målgruppe: ledere på alle nivåer Praktiske ledelsestiltak til bruk for ledere på alle nivåer tilpasset kommunale tjenester. Tiltakene er basert på tidligere erfaringer blant sykehus og valgt ut de som opplevs som mest aktuelle for kommunene. Tiltakene tar utgangspunkt i ledelsesverktøy fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA og er inspirert av Dansk selskap for patientsikkerhet. Tiltakene er tilpasset norske forhold av utviklingssenter for sykehjem i Oslo sammen med Sykehjemsetaten og Pasientsikkerhetsprogrammet. Velge de tiltakene som passer best i den enkelte organisasjon.

12 Invitasjon til læringsnettverk høsten 2015
Tema: Ledelse av pasientsikkerhet i kommunene Eivind Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

13 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
Noen aktuelle saker Omsorgsbiblioteket Tidsskrift for omsorgsforskning Tilbud «Aktiv omsorg» Rapport lindrende behandling Forebyggende hjemmebesøk begge Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

14 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik
Begge Hjemmesider Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik


Laste ned ppt "NSF Østfolds fylkesmøte 25.(-26.) mars 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google