Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NSF Østfolds fylkesmøte 25.(-26.) mars 2015 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NSF Østfolds fylkesmøte 25.(-26.) mars 2015 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 NSF Østfolds fylkesmøte 25.(-26.) mars 2015 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

2 Grunnlagsdokumenter Omsorg 2020 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

3 40 Utviklingssentre Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

4 Overordnet strategi 2011-2015 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

5 Pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i eget fylke Hovedmål OMSORGSENTER NORD Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

6 1) Fag- og tjenesteutvikling 2) Praksistilbud og læringsarena 3) Kompetanseutvikling 4) Tilrettelegging for forskning 5) Erfaringsdeling på tvers av kommuner Delmål Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

7 Er pasientsikkerhetsarbeid prioritert i Østfold ?

8 Kilde: Fredrikstad blad Kilde: Østlandssendingen Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik Kilde: NRK, 1. februar 2015

9 Nasjonal strategi 2014-2018 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik ​Visjon: ​«Pasienter, brukere og pårørende får og opplever at Norge har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester» Mål: Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhets-kulturen i helsetjenesten I kommuner skal aktuelle innsatsområder spres til alle enheter/avdelinger innen utgangen av år 2018

10 2011: Pasientsikkerhetskampanje  2014: Pasientsikkerhetsprogram 2014: Pasientsikkerhetsprogram Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik Pasientsikkerhet: «vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser».

11 Tiltak for ledelse av pasientsikkerhet Pasientsikkerhetsvisitter Øverste leder(e) i en organisasjon eller institusjon besøker avdelingene/går pasientsikkerhetsvisitter I pasientens fotspor En representant fra sykehjemmets øverste ledelse følger en av pasientene i møte med organisasjonen i praksis Egenkontroll Leder velger aktivitet knyttet til behandling, pleie og omsorg som skal gjennomgås for å evaluere om egen praksis er god nok, i henhold til krav og ivaretar pasientsikkerheten Klinisk forbedringsprosjekt Lederen velger og gjennomfører et klinisk forbedringsarbeid innenfor pasientsikkerhet i egen virksomhet

12 Invitasjon til læringsnettverk høsten 2015 Tema: Ledelse av pasientsikkerhet i kommunene Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

13 Noen aktuelle saker Omsorgsbiblioteket Tidsskrift for omsorgsforskning Tilbud «Aktiv omsorg» Rapport lindrende behandling Forebyggende hjemmebesøk Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik

14 www.utviklingssenter.no Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik


Laste ned ppt "NSF Østfolds fylkesmøte 25.(-26.) mars 2015 Eivind Bjørnstad og Elisabeth Østensvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google