Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruker- og medarbeiderundersøkelser 2012 – Tilnærming, hovedkonklusjoner og resultater KONGSVINGER KOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruker- og medarbeiderundersøkelser 2012 – Tilnærming, hovedkonklusjoner og resultater KONGSVINGER KOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruker- og medarbeiderundersøkelser 2012 – Tilnærming, hovedkonklusjoner og resultater KONGSVINGER KOMMUNE

2 Prosess 1.Første undersøkelse gjennomført i 2009 2.Før undersøkelsen i 2009: Møter med ledere, brukere og ansatte for å avklare viktige temaer for Kongsvinger (for helse og omsorg ble denne prosessen gjennomført høsten 2011) 3.Undersøkelsen gjennomført februar / mars 2012 4.Svar på skala fra 1-6 (terningkast) 5.I tillegg: løsningsfokuserte spørsmål 1.Hva fungerer bra i dag 2.Forslag til forbedringer 6.Spørremåte: Web og papir

3 Flere svar i 2012 enn i 2010 1.Medarbeiderundersøkelsen: 984 svar = 79 prosent (75 prosent i 2010) 2.Brukerundersøkelsene: 1 870 svar fra brukere av tjenester 1.Barnehage: 54 prosent (51 prosent i 2010) 2.Skole: 51 prosent (38 prosent i 2010) 3.Byggesak og regulering: 34 prosent (20 prosent i 2010) 4.Psykisk helse: 19 prosent (40 prosent i 2010) 5.Aktivitet og bistand – pårørende: 60 prosent 6.Aktivitet og bistand – brukere: 82 prosent 7.Hjemmetjenesten: 43 prosent 8.Sykehjem– brukere: 63 prosent 9.Sykehjem– pårørende: 51 prosent

4 Oppsummering av alle svar: Totalt over halvparten femmer og seksere

5 Generelt gode resultater

6 Alle undersøkelsene har mange femmere og seksere

7 Hovedkonklusjoner 1 1.Medarbeiderundersøkelsen: Mange trives godt med arbeidet og bedre lederskap 2.Barnehage: Tjeneste med nest best resultater og bedre enn landsgjennomsnittet 3.SFO: Foreldrene ønsker flere aktiviteter og bedre informasjon 4.Grunnskole: Elevene trives svært godt og foreldrene har blitt mer fornøyd med læringsforholdene

8 Hovedkonklusjoner 2 1.Behandling av byggesaker og reguleringsplaner: Flere svar og forbedring med resultater omtrent som i resten av landet 2.Psykisk helse: God kompetanse, men behov for bedre informasjon 3.Sykehjem – brukere: Svært bra pleie og omsorg, ønsker bedre tilbud om aktiviteter. Litt mer fornøyd enn pårørende. Best resultater 4.Sykehjem – pårørende: Svært bra pleie og omsorg, ønsker bedre tilbud om aktiviteter

9 Hovedkonklusjoner 3 1.Hjemmetjenesten: Svært fornøyde brukere - lavest skår for brukermedvirkning 2.Aktivitet og bistand – brukere: Svært fornøyde brukere - lavest skår for brukermedvirkning 3.Aktivitet og bistand – brukerrepresentanter: Mindre fornøyd enn brukerne. Stor spredning i svarene

10 Litt bedre resultater enn i 2010 1.Medarbeider: Uendret 2.Barnehage: Uendret 3.Grunnskole: +0,2 4.SFO: +0,1 5.Byggesak og regulering: + 0,2 6.Psykiske helse: -0,1 7.Helse/omsorg: ingen resultater å sammenligne med

11 Medarbeiderundersøkelsen - hovedresultater 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

12 Ledere har høy tillit til medarbeiderne

13 Medarbeiderne stiller opp for hverandre

14 Arbeidet oppleves som meningsfullt og mange mestrer jobben godt

15 Barnehage brukerundersøkelse 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

16 Bedre skår enn landet på mange spørsmål

17 Barna har venner og liker aktivitetene

18 Foreldrene er svært fornøyd med åpningstid og at barna blir tatt på alvor

19 SFO brukerundersøkelse 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

20 18 prosent uten tilbud ønsker tilbud dersom det legges opp annerledes

21 Halvparten bruker tilbudet hver dag

22 Fornøyd med åpningstiden, ikke like fornøyd med variasjonen i tilbudet (1)

23 Fornøyd med åpningstiden, ikke like fornøyd med variasjonen i tilbudet (2)

24 Grunnskole brukerundersøkelse 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

25 Elevene trives svært godt - og foreldrene har blitt mer fornøyd med læringsforholdene (1)

26 Elevene trives svært godt - og foreldrene har blitt mer fornøyd med læringsforholdene (2)

27 Byggesaker og reguleringsplaner - resultater 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

28 Skår som landet (1)

29 Respektfull behandling av brukerne (1)

30 Respektfull behandling av brukerne (2)

31 Psykisk helse - brukerundersøkelse 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

32 De ansatte har god kompetanse

33 Aktivitet og bistand - brukere 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

34 Godt fornøyde brukere Lavest skår for bruker- medvirkning (1)

35 Godt fornøyde brukere Lavest skår for brukermed- virkning (2)

36 Aktivitet og bistand - pårørende 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

37 Skår som varierer fra 3,3 til 4,5 Pårørende er mindre fornøyd enn brukerne

38 Store forskjeller i skåren til pårørende

39 Sykehjem, HDO og Skyrud – pårørende 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

40 Brukere: Svært bra pleie og omsorg ønsker mer tilbud om aktiviteter (1)

41 Brukere: Svært bra pleie og omsorg ønsker bedre tilbud om aktiviteter (2)

42 Sykehjem, HDO og Skyrud – pårørende 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

43 Pårørende: Svært bra pleie og omsorg ønsker mer tilbud om aktiviteter (1)

44 Pårørende: Svært bra pleie og omsorg ønsker bedre tilbud om aktiviteter (2)

45 Hjemmetjenesten - brukere 1. Medarbeidere 2. Barnehage 3. SFO 4. Grunnskole 5. Behandling av byggesaker og reguleringsplaner 6. Psykisk helse 7. Aktivitet og bistand - brukere 8. Aktivitet og bistand - pårørende 9. Sykehjem, HDO og Skyrud - brukere 10. Sykehjem, HDO Skyrud - pårørende 11. Hjemmetjenesten - brukere

46 Svært fornøyde brukere Lavest skår for bruker- medvirkning (1)

47 Svært fornøyde brukere Lavest skår for brukermedvirk- ning (2)


Laste ned ppt "Bruker- og medarbeiderundersøkelser 2012 – Tilnærming, hovedkonklusjoner og resultater KONGSVINGER KOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google