Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugalandet 2015 – 2017 skolebasert kompetanseutvikling 28.04.15 Tysvær Lars Arild Myhr, SePU www.sepu.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugalandet 2015 – 2017 skolebasert kompetanseutvikling 28.04.15 Tysvær Lars Arild Myhr, SePU www.sepu.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugalandet 2015 – 2017 skolebasert kompetanseutvikling 28.04.15 Tysvær Lars Arild Myhr, SePU www.sepu.no

2 Det situasjonsbestemte i undervisning og skole Det finnes ingen metoder eller arbeidsmåter som er klart overlegne andre Det er i komplekse pedagogiske situasjoner at det skjer interaksjon og læring Dette innebærer at det er en rekke faktorer i læringsmiljøet og undervisningen som har innflytelse på barn og unge sin læring og utvikling www.sepu.no

3 Senter for praksisrettet utdanningsforskning

4 www.sepu.no

5 Hargreaves og Fullan (2012) Det mest misbrukte forskningsresultatet for tiden er: «Kvaliteten til læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læring.» (s.15) Læreren er vitterlig nøkkelen. Men det betyr ikke at vi skal fokusere på å utvikle og belønne individuelle lærere. (s. 21) Høyt presterende (skole-)systemer kjennetegnes av at så å si samtlige lærere er i bevegelse. Det er et skoleanliggende, et profesjonsanliggende, et systemanliggende (s. 22) SePU, Lars Arild Myhr

6 Hva handler forbedringsarbeid i skolen om? Summen av systematiske og felles anstrengelser, som er rettet mot å optimalisere pedagogisk praksis Andreas Helmke, 2011 Kollektiv kapasitet er mye mer enn summen av enkeltpersonenes kapasitet. Det er et helt annet fenomen, som de fleste reformstrategier overser. Kollektiv kapasitet = Disiplinert samarbeid Fullan 2014 www.sepu.no

7 Veiledning til lærergruppene fra PP-tjenesten Skolelederne og lærerne er selv ansvarlige for utvikling av egen praksis og for å bygge opp sin kollektive kapasitet. Det er nyttig å involvere eksterne veiledere som både skal utfordre til refleksjoner på forholdet mellom forskningsbasert kunnskap og lærernes erfaringsbaserte kunnskap, og gi støttende bidrag til at refleksjoner blir omsatt i handlinger (Timperley & Alton-Lee, 2008). PP-tjenesten skal bidra med kompetanseutvikling i skolene, og vil gjennom en slik veilederrolle også utvikle sin kompetanse og rolle lokal kapasitetsbygging. Pedagogisk analyse som veiledningsmodell www.sepu.no

8

9 Ulike samarbeidsbaserte skolekulturer Balkanisering Kunstig kollegialitet Profesjonelle læringsfellesskap --------- Grupper, nettverk og sammenslutninger www.sepu.no

10 Profesjonelle læringsfellesskap Hargreaves & Fullan 2014 Fellesskap  Langsiktige grupper og relasjoner som har felles ansvar for undervisningsformål Læringsfellesskap  Drivkraften bak forbedring er engasjementet for elevenes læringsutbytte  Utforsking av elevenes læring og effektive prinsipper for læring og undervisning  Lærer seg hvordan de kan løse problemer fremfor ferdige overflateløsninger Profesjonelle læringsfellesskap  Samarbeidsbaserte forbedringer er inspirert av, men ikke avhengig av, forskningsbaserte prinsipper.  Ledes av erfaren kollektiv dømmekraft > connected autonomi www.sepu.no

11 Læringsaktiviteter Tilgang på forskningsbasert kunnskap (litteratur, forelesninger, fagtekster) Tilgang på erfaringsbasert kunnskap (kollegagrupper) Nettressursen http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre- laringsmiljo/http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre- laringsmiljo/ Refleksjonsoppgaver i kollegagrupper Egenvurdering av klasseledelse Definere egne utviklingsområder – plan for gjennomføring Felles utprøving av ny praksis Observasjon, kollegabasert & lederbasert www.sepu.no

12 Analysemodellen Beskrive utfordring Formulering av målsetting Innhenting av informasjon Analyse av opprettholdende faktorer -------------------------------------------------------- Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte tiltak Evaluering

13 Opprettholdende faktorer og systemanalyse

14 www.sepu.no Hvorfor kartlegging? Kartlegging er en viktig del av et utviklingsarbeid Hensikten med de to kartleggingene er at skolene selv skal kunne anvende resultatene Første kartlegging (T1) ved oppstart.  For å vise et bilde av situasjonen på skolen før arbeidet med utviklingsarbeidet starter. Andre kartlegging (T2) på slutten av prosjektperioden.  For å se den endring/utvikling som har vært

15 Senter for praksisrettet utdanningsforskning

16 Informantene i kartleggingsundersøkelsen Elevvurderinger, 1-10.trinn Kontaktlæreres vurdering av sine elever Læreres vurderinger www.sepu.no

17 Resultatene i nettportalen Skolenivå Trinn Klasse

18 www.sepu.no Hva kan vi lese ut fra 500 poengskala? Elevskjema

19 - Jeg er lærernes kontaktlærer! Anne-Gry Enger, rektor Bjørkelangen www.sepu.no

20 Initiere Implementere Institusjonalisere Fasene i implementering Senter for praksisrettet utdanningsforskning

21 Rapporten fra første runde, hva trekker skolene fram som særlig nyttig? Skolebasert / Arbeide i kollegagrupper Fagtekster og forelesninger med praksisnært innhold Observasjoner Pedagogisk analyse Veiledning Moduler for lederne Hva mener SePUville være forbedringer: Nettverksmøter mellom skolene, strammere styring av prosjektet på enkelte skoler Arbeide med utvikling av standarder for pedagogisk praksis SePU, Lars Arild Myhr

22 Oppgaver i gruppene Hvor er vi nå?  Hva kjennetenger samarbeidskulturen ved vår skole? ‒ Balkanisering / kunstig kollegialitet / profesjonelle læringsfellesskap  Hvilke erfaringer og ferdigheter har vi i kollektiv skoleutvikling?  Hvordan arbeider vi med forholdet mellom pedagogiske prinsipper og pedagogiske metoder? ‒ Full metodefrihet eller pedagogiske standarder? Hvor vil vi være våren 2017?  Samarbeidskultur?  Ferdigheter i skoleutvikling?  Felles praksis i klasseledelse?  Endringer i elevenes læring? www.sepu.no


Laste ned ppt "Haugalandet 2015 – 2017 skolebasert kompetanseutvikling 28.04.15 Tysvær Lars Arild Myhr, SePU www.sepu.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google