Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunikasjon i veiledning (analysemodelen) Høgskolelektor Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU www.sepu.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunikasjon i veiledning (analysemodelen) Høgskolelektor Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU www.sepu.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunikasjon i veiledning (analysemodelen) Høgskolelektor Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU www.sepu.no

2 2

3 3

4 En hyppig brukt argumentasjon? (Irgens) www.sepu.no •Gode (enkelt-) lærere sørger for god læring hos elevene… •…og må derfor ha fokus på egen undervisning •……og skjermes for arbeid som ikke er direkte elevrettet

5 En alternativ argumentasjon: (Irgens) www.sepu.no •Et kollektivt orientert personale og en god skole-organisasjon •…understøtter god undervisning og et godt sosialt miljø •..som igjen understøtter god læring hos elevene

6 Hargreaves og Fullan (2012) •Det mest misbrukte forskningsresultatet for tiden er: «Kvaliteten til læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læring.» (s.15) •Læreren er vitterlig nøkkelen. Men det betyr ikke at vi skal fokusere på å utvikle og belønne individuelle lærere. (s. 21) •Høyt presterende (skole-)systemer kjennetegnes av at så å si samtlige lærere er i bevegelse. Det er et skoleanliggende, et profesjonsanliggende, et systemanliggende (s. 22) www.sepu.no

7 Hvorfor kollegagrupper? •Peter Senge, om lærende organisasjoner. (Den femte disiplin) •Dufour & Marzano (Leaders of learning)  “Creating the collaborative culture of a professional learning community” •Helen Timperley (Teacher professional learning and development) 7 www.sepu.no

8

9 •Hvilke mentale rammer lever i PPR og skolene knyttet til systemrettet arbeid? •Hvilke mentale rammer er nyttige for PP-tjenesten? www.sepu.no

10 Hvordan blir et møte til? 1. Intensjon (Delt mening) 2. Rammer 3. Atferd 10 www.sepu.no

11 Intensjon •Vet vi hvorfor vi er her? •Hva skal dette møtet lede til? •Hva skal vi ha gjennomført når vi er ferdig med møtet? •Hva ønsker jeg at denne veiledningsprosessen skal føre til? www.sepu.no

12 Rammer i et veiledningsmøte •Tidsrammer •Fysiske rammer •Aktivitetsrammer (analysemodellen) •Roller (for eksempel PPR som prosessveileder eller faglig ekspert) •Mentale rammer (kognitive skjema) •file://localhost/Users/larsarildmyhr/Dropbox/ab Prosjekter etablerte/Opplæring PPT/Hovedpunkter i PPR's lp-vejledning.pdffile://localhost/Users/larsarildmyhr/Dropbox/ab Prosjekter etablerte/Opplæring PPT/Hovedpunkter i PPR's lp-vejledning.pdf www.sepu.no

13 Tradisjonelt møtearrangement www.sepu.no

14 Samhandlingsmøter (Eirik Irgens) •I samhandlingsmøter forsøker vi å kombinere behovet for å utveksle informasjon med behovet for kunnskapsdeling og læring. •Når møtene våre blir forutsigbare er det viktig å stille noen sentrale spørsmål, for eksempel:  Hvorfor skal den formelle lederen også være møteleder?  Hvorfor skal han eller hun bestemme sakskartet?  Hvorfor skal vi sitte som gjør? www.sepu.no

15 Figur 40. Et alternativt arrangement for møter Alternativt møtearrangement www.sepu.no

16 Motivasjon, hva henger det sammen med? www.sepu.no

17 Utvikling av tiltak. www.sepu.no

18 Rammekompetanse •sette rammen •holde rammen •lese rammen •«skli» på rammen 18 www.sepu.no

19 Øvelse på rammer •Intervju med:  intervjuer  intervjuobjekt  observatør •Tema: defineres av intervjuobjekt •Intervjuer prøver å holde rammen •Intervjuobjekt prøver å skli på rammen •Observatør oppsummerer hva han/hun la merke til •tidsramme for hvert intervju er 2-3 minutter 19 www.sepu.no

20 Kommunikasjonsmønstre •Kommunikasjonssystemer kan kjennetegnes som forløp med en serie utvekslinger som etter hvert danner mønstre både for kommunikasjonen og relasjonen  Symmetriske (bekreftende) kommunikasjon  Komplementær kommunikasjon REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

21 Metakommunikasjon som redskap for å skape fremdrift •Tovholder og LP-veileder får et særlig ansvar for å være oppmerksom på utvikling av kommunikasjonsformer som hemmer fremdrift. •Det er mulig å stoppe arbeidet ved bruk av signalet ”time-out” for å benytte meta- kommunikasjon. •Det innebærer at man snakker om:  hvordan man opplever kommunikasjonsformen  om hvordan man opplever fremdrift  hvordan man kan endre utviklingen av et hemmende kommunikasjonsmønster. REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

22 Andre eksempler på tiltak for å fremme kommunikasjon •Oppmerksomhet mot ”skellettet” •Bruke runde-rundt-bordet prinsippet •Veisøker sitter med ryggen til, de andre foreslår opprettholdende faktorer www.sepu.no

23 Spørsmålstyper som fremmer refleksjon i grupper •Det å stille spørsmål åpner for refleksjoner over faktorer som belyser, opprettholder og forsterker det det skal reflekteres over. •Spørsmål er en tovholder og LP-veileders viktigste redskap. •Med spørsmål kan en undersøke, utforske, påvirke •Spørsmål inneholder også stor makt til å kunne styre andres oppmerksomhet og lede refleksjonen i en bestemt retning. •Peter Lang sier;  ”Would you like to be able to control peoples minds? Then ask them question!” REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

24 Fortidsorienterte enkle spørsmål som avklarer, definerer og undersøker hensikt •Hvem er involvert? •Hva gjorde du i situasjonen? •Hvordan utarter det seg? •Hva skjedde først – hva skjedde etterpå? REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

25 Fremtidsorienterte enkle spørsmål som er ledende, konfronterende og instruerende •Hva er det enkleste som kan gjøres med størst effekt? •Hva vil være det første skritt? •Hvem blir involvert? •Hvilke mål vil du sette opp? REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

26 Fortidsorienterte komplekse spørsmål som ser på atferd, ulike perspektiver og har en utforskende hensikt. •Hva ville andre ha fortalt? •Hva ville andre fortalt om din måte å håndtere dette på? •I hvilke situasjoner er det vanskeligst? •I hvilke situasjoner fungerer det greit? REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no

27 Framtidsorienterte komplekse spørsmål som er hypotesetestende, mulighet, scenerier, mirakler. •Hva vil du gjøre annerledes? •Hva kjennetegner den ideelle situasjonen? •Hva gjør du/andre i den ideelle situasjonen? •Hva ville være det viktigste for deg å lykkes med? REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST www.sepu.no


Laste ned ppt "1 Kommunikasjon i veiledning (analysemodelen) Høgskolelektor Lars Arild Myhr Senter for praksisrettet utdanningsforskning, SePU www.sepu.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google