Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEL-eksamen Glu 5-10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEL-eksamen Glu 5-10."— Utskrift av presentasjonen:

1 PEL-eksamen Glu 5-10

2

3

4 Introduksjon Hva er en relasjon? Mini-utviklingsmiljø Solveig Ryeng
Utvikle seg på kort og langt sikt Sameroff i Lillejord Solveig Ryeng Makt, forskjeller i kompetanse og erfaring, tillit, trygghet, forutsigbarhet og åpenhet. Solveig Ryeng i Kaare Skagen Stortingsmelding nr.11 Skal skape et forhold Uavhengig av trinn, fag og faglig

5 Positiv relasjon Fremmer mestring og læring Den følelsesmessige dialog
Trygghet til å utforske Klassemiljø Den følelsesmessige dialog Må forstå eleven Se elevens signaler Den lærende dialog Faglig dialog Meningsskapende og lærende Relasjon vil få en kvalitativ læring Konsentrasjon Den oppdragene dialog i fellesskapet Klar struktur på arbeidet Stille krav om tilpasning til fellesskapet Vektlegge fellesskapet Risikerer selvsentrerte elever Utvikle selvkontroll, samarbeid og empati

6 Negativ relasjon Elever med atferdsproblemer Stille elev
Negativ tilbakemelding Snu til positiv oppmerksomhet Atferdsproblemene blir redusert Stille elev Internaliserte vansker Liker ikke å få oppmerksomhet ”usynlig” Angst/depresjoner Lillejord mfl.

7 Anerkjennelse Ikke en kommunikasjonsteknikk Vise respekt Være åpen
En væremåte Grunnholdning Bruk i samhandling med elevene Vise respekt Være åpen Ta elevens perspektiv Skape tillit, likverdighet og respekt til relasjonen Westmark Positive holdninger Invitere eleven inn i en samtale Eleven er hovedfokuset Elevens opplevelser og erfaringer inn i en sammenheng

8 Å bli sett Få lærerens søkelys Privat samtale Erfaring Tulle
Blikkontakt Gi et klapp på skulderen Positiv kommentar Privat samtale Eks. spilt konsert i helga Hvordan gikk det? Noe nytt i vente? Erfaring Lærer kom å så på fotballkamp 6. klasse Speiselt Nærhet

9 Forventninger til eleven
Skolefaglig og sosiale Utslagsgivende Sette opp mål Mestringsfølelse Motivasjon Tydelig læringsmål vil gi positiv effekt på elevens læring Black og Wiliam 1998, Hattie 2009, Sadler 1989

10 Relasjonskompetanse Kvalitet/relasjonskomp-etanse
Handler om å forstå og samhandle med eleven Læreren Positiv Utviklingsfremmende Aldri eleven som skaper en negativ relasjon Du i din yrkesrolle står ansvarlig

11 Vurdering Relasjonsoppgave Begynne å skrive leselogg Digitale mapper
Utkast 1 Syntes det var vanskelig Hva skal jeg velge av stoff? Alt virket så uendelig stort Utkast 2 Lest mer Prøvd å forstå stoffet Mye beskrivelse Lite dybde Må lese mer Begynne å skrive leselogg Digitale mapper WP Kollokviegruppe

12 Kilder Bergkastet, I., Dahl, L. og Hansen, K. A. (2009). Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Universitetsforlaget. Jahnsen, H. Ertesvåg, S. Westrheim, K. Idland, K. Nordahl, T. Sunnevåg, Anne-Karin (2003). Utvikling av sosial kompetanse, veileder for skolen. Utdanningsdirektoratet. Lillejord, S., Magner, T. og Nordahl, T. (2010). Livet i skolen 2. Fagbokforlaget. Slemmen, T (2010). Vurdering for læring i klasserommet. Gyldendal. Stortingsmelding nr. 11


Laste ned ppt "PEL-eksamen Glu 5-10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google