Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEL-eksamen Glu 5-10 Introduksjon Hva er en relasjon? Mini-utviklingsmiljø – Utvikle seg på kort og langt sikt Sameroff i Lillejord Solveig Ryeng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEL-eksamen Glu 5-10 Introduksjon Hva er en relasjon? Mini-utviklingsmiljø – Utvikle seg på kort og langt sikt Sameroff i Lillejord Solveig Ryeng."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 PEL-eksamen Glu 5-10

3

4

5 Introduksjon Hva er en relasjon? Mini-utviklingsmiljø – Utvikle seg på kort og langt sikt Sameroff i Lillejord Solveig Ryeng – Makt, forskjeller i kompetanse og erfaring, tillit, trygghet, forutsigbarhet og åpenhet. Solveig Ryeng i Kaare Skagen Stortingsmelding nr.11 – Skal skape et forhold – Uavhengig av trinn, fag og faglig

6 Positiv relasjon Fremmer mestring og læring – Trygghet til å utforske – Klassemiljø Den følelsesmessige dialog – Må forstå eleven – Se elevens signaler Den lærende dialog – Faglig dialog – Meningsskapende og lærende – Relasjon vil få en kvalitativ læring – Konsentrasjon Den oppdragene dialog i fellesskapet – Klar struktur på arbeidet – Stille krav om tilpasning til fellesskapet – Vektlegge fellesskapet – Risikerer selvsentrerte elever – Utvikle selvkontroll, samarbeid og empati

7 Negativ relasjon Elever med atferdsproblemer Negativ tilbakemelding Snu til positiv oppmerksomhet Atferdsproblemene blir redusert Stille elev – Internaliserte vansker – Liker ikke å få oppmerksomhet – ”usynlig” – Angst/depresjoner Lillejord mfl.

8 Anerkjennelse Ikke en kommunikasjonsteknikk – En væremåte – Grunnholdning – Bruk i samhandling med elevene Vise respekt Være åpen Ta elevens perspektiv Skape tillit, likverdighet og respekt til relasjonen Westmark – Positive holdninger – Invitere eleven inn i en samtale – Eleven er hovedfokuset – Elevens opplevelser og erfaringer inn i en sammenheng

9 Å bli sett Få lærerens søkelys – Tulle – Blikkontakt – Gi et klapp på skulderen – Positiv kommentar Privat samtale – Eks. spilt konsert i helga Hvordan gikk det? Noe nytt i vente? Erfaring – Lærer kom å så på fotballkamp 6. klasse Speiselt Nærhet

10 Forventninger til eleven Skolefaglig og sosiale Utslagsgivende Sette opp mål Mestringsfølelse Motivasjon Tydelig læringsmål vil gi positiv effekt på elevens læring Black og Wiliam 1998, Hattie 2009, Sadler 1989

11 Relasjonskompetanse Kvalitet/relasjonskomp- etanse Handler om å forstå og samhandle med eleven Læreren – Positiv – Utviklingsfremmende – Aldri eleven som skaper en negativ relasjon – Du i din yrkesrolle står ansvarlig

12 Vurdering Relasjonsoppgave – Utkast 1 Syntes det var vanskelig Hva skal jeg velge av stoff? Alt virket så uendelig stort – Utkast 2 Lest mer Prøvd å forstå stoffet Mye beskrivelse Lite dybde Må lese mer Begynne å skrive leselogg Digitale mapper – WP Kollokviegruppe

13 Kilder Bergkastet, I., Dahl, L. og Hansen, K. A. (2009). Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Universitetsforlaget. Jahnsen, H. Ertesvåg, S. Westrheim, K. Idland, K. Nordahl, T. Sunnevåg, Anne-Karin (2003). Utvikling av sosial kompetanse, veileder for skolen. Utdanningsdirektoratet. Lillejord, S., Magner, T. og Nordahl, T. (2010). Livet i skolen 2. Fagbokforlaget. Slemmen, T (2010). Vurdering for læring i klasserommet. Gyldendal. Stortingsmelding nr. 11


Laste ned ppt "PEL-eksamen Glu 5-10 Introduksjon Hva er en relasjon? Mini-utviklingsmiljø – Utvikle seg på kort og langt sikt Sameroff i Lillejord Solveig Ryeng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google