Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling

2 Vi arbeider med prinsipp 2  Les Fem teser for funksjonell responsFem teser for funksjonell respons  Notér ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser  Del med gruppa di/partneren din

3 Vurdering for læring! Elevene skal vite: Hva som skal vurderes Hvordan det skal vurderes Hvorfor det vurderes slik Skal tilbakemeldinger bidra til å fremme læring, må de være konkrete og begrunnede. Tilbakemeldingene må være knyttet til målene for opplæringen, og de må gi elevene informasjon om hva de mestrer og hvordan de kan bli bedre i faget. (Udir) § 3-2. (…) Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen eller lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag. (Lovdata, 2009) Hvor skal jeg? Hvor er jeg? Hva er neste skritt? Hvordan skal jeg komme dit? Hvor skal jeg? Hvor er jeg? Hva er neste skritt? Hvordan skal jeg komme dit?

4 Revisjonskompetanse  Elevenes revisjonskompetanse oppøves gjennom aktiv bruk av læringsfremmende tekstrespons  Gode skrivere veksler mellom rollen som skriver og leser Skriveren står i et dialogisk forhold til egen tekst og oppnår et metaperspektiv på egen skriving Revisjonskompetanse = skrivekompetanse

5 Funksjonell respons gir bedre skrivere Fem teser for funksjonell respons (Kvithyld & Aasen, 2012)  Respons må gis underveis i skriveprosessen  Respons må være selektiv  Respons må være en dialog mellom responsgiver og skriver  Respons må motivere for revidering  Respons må være forståelig og læringsfremmende

6 1. Respons må gis underveis  Respons har liten eller ingen effekt hvis den kommer på en tekst eleven føler seg ferdig med  Elevene utvikler skrivekompetanse de kan ta med seg i neste skrivesituasjon  Alle elever har stort utbytte av at læreren er tett på under hele skriveprosessen

7 2. Respons må være selektiv  Ikke gi eleven hele diagnosen  Gi respons på områder i teksten som elevene har forutsetninger for å utvikle – finne tekstens vekstpotensiale  Balansere positive kommentarer og kommentarer som peker på vekstpunkter i teksten

8 3. Respons må være en dialog  Snakk med eleven om teksten: - Hva mener du her? - Kan du se saken fra flere sider?  Få tak i elevens prosjekt: - Hva prøver han å få til? - Hva ønsker hun å formidle?  Ikke frata eleven eierskapet til teksten  Responsen må gjerne være muntlig

9 4. Respons må motivere for revidering  Elever må ikke oppleve tekstbearbeiding som straff  Å rette språkfeil i en tekst som ikke blir revidert er ikke veiledning, men fungerer mer som grunngiving for karakter  Læreren som korrekturleser – dreper skrivelysten

10 5. Respons må være forståelig for å være læringsfremmende  Kommentarene må være forståelige og konkrete – også positiv respons må vise til noe helt konkret som kan gjenfinnes i teksten  Bedre effekt av margkommentarer enn sluttkommentarer  Bedre effekt av å indikere feil i margen enn å rette dem i teksten

11 Fokus på respons i en skriveprosess Førskriving/ tenkeskriving Utkast Parrespons Bearbeide teksten Lærerrespons Ferdigstille teksten Dele/ publisere «Dette vil jeg ha respons på» Elevrespons/ parrespons: For at elevrespons skal fungere, må elevene få tydelige og konkrete oppdrag. Det vil være enklere å gi respons på kun en del av teksten. Responsen må ta utgangspunkt i det som er formålet med oppgaven. Elevrespons/ parrespons: For at elevrespons skal fungere, må elevene få tydelige og konkrete oppdrag. Det vil være enklere å gi respons på kun en del av teksten. Responsen må ta utgangspunkt i det som er formålet med oppgaven.

12 Leseinstruks til lærer  Dette synes jeg at jeg fikk til…  Dette jobbet jeg med å få til…..  Dette synes jeg var spesielt vanskelig…  Kan du se spesielt på…  Spørsmål til læreren….. Å komme elevperspektivet i møte!

13 Ta skriveopplæringa tilbake til klasserommet

14 Linjerespons Tidseffektiv responsmetode Fellesrespons på elevtekster Særlig nyttig på deler av tekst Felles språk til samtale om tekst Relasjonsbygging med utgangspunkt i faget LÆRINGSLEDELSE

15 Videorespons Videorespons er en tidseffektiv metode for å gi respons underveis i en skriveprosess gi summativ vurdering dokumentere vurdering http://www.skrivesenteret.no/ressurser/videorespons/

16  Film: Lærer/elevresponsLærer/elevrespons (Assesment for learning)

17 Oppgave til refleksjonssamling Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i instruksjonsdokument trinn 3.


Laste ned ppt "Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google