Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling

2 Vi arbeider med prinsipp 2  Les Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutviklingBruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling  Notér ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser  Del med gruppa di/partneren din

3 Sentrale prinsipp for Vurdering for læring Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:  Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.  Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.  Får råd om hvordan de kan forbedre seg.  Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. (udir.no)

4 Læringsfremmende tekstrespons?

5 Revisjonskompetanse  Elevenes revisjonskompetanse oppøves gjennom aktiv bruk av læringsfremmende tekstrespons  Gode skrivere veksler mellom rollen som skriver og leser Skriveren står i et dialogisk forhold til egen tekst og oppnår et metaperspektiv på egen skriving Revisjonskompetanse = skrivekompetanse

6 Dette er også en form for respons…

7 Ikke all respons er læringsfremmende «Feedback is one of the most powerful infuences on learning and achievment, but this impact can be either positive or negative» (Hattie & Timperley, 2007, s. 81)

8 Funksjonell respons gir bedre skrivere Fem teser for funksjonell respons (Kvithyld & Aasen, 2012)  Respons må gis underveis i skriveprosessen  Respons må være selektiv  Respons må være en dialog mellom responsgiver og skriver  Respons må motivere for revidering  Respons må være forståelig og læringsfremmende

9 1. Respons må gis underveis  Respons har liten eller ingen effekt hvis den kommer på en tekst eleven føler seg ferdig med  Elevene utvikler skrivekompetanse de kan ta med seg i neste skrivesituasjon  Alle elever har stort utbytte av at læreren er tett på under hele skriveprosessen

10 2. Respons må være selektiv  Ikke gi eleven hele diagnosen  Gi respons på områder i teksten som elevene har forutsetninger for å utvikle – finne tekstens vekstpotensiale  Balansere positive kommentarer og kommentarer som peker på vekstpunkter i teksten

11 3. Respons må være en dialog  Snakk med eleven om teksten: - Hva mener du her? - Kan du se saken fra flere sider?  Få tak i elevens prosjekt: - Hva prøver han å få til? - Hva ønsker hun å formidle?  Ikke frata eleven eierskapet til teksten  Responsen må gjerne være muntlig

12 4. Respons må motivere for revidering  Elever må ikke oppleve tekstbearbeiding som straff  Å rette språkfeil i en tekst som ikke blir revidert er ikke veiledning, men fungerer mer som grunngiving for karakter  Læreren som korrekturleser – dreper skrivelysten

13 5. Respons må være forståelig for å være læringsfremmende  Kommentarene må være forståelige og konkrete – også positiv respons må vise til noe helt konkret som kan gjenfinnes i teksten  Bedre effekt av margkommentarer enn sluttkommentarer  Bedre effekt av å indikere feil i margen enn å rette dem i teksten

14 Analyseverksted 1. Arbeide sammen i grupper på tre personer  A leser tekstdel 1 høyt og kommenterer fortløpende det han legger merke til etter hvert som han leser  B og C noterer det som blir sagt  Bytt roller og gjør det samme med tekstdel 2 og 3 2. Bruk notatene som grunnlag for å diskutere karakteristiske trekk ved lesinga av elevtekstene. Hva legger dere merke til i denne første gjennomlesninga?

15 Hvordan kan vi gi elevene læringsfremmende respons uten at vi «retter oss i hjel»?

16 Leseinstruks til lærer  Dette synes jeg at jeg fikk til…  Dette jobbet jeg med å få til…..  Dette synes jeg var spesielt vanskelig…  Kan du se spesielt på…  Spørsmål til læreren….. Å komme elevperspektivet i møte!

17 Linjerespons Tidseffektiv responsmetode Fellesrespons på elevtekster Særlig nyttig på deler av tekst Felles språk til samtale om tekst Relasjonsbygging med utgangspunkt i faget LÆRINGSLEDELSE

18 Ta skriveopplæringa tilbake til klasserommet

19 Videorespons Videorespons er en tidseffektiv metode for å gi respons underveis i en skriveprosess gi summativ vurdering dokumentere vurdering http://www.skrivesenteret.no/ressurser/videorespons/

20 Oppgave til refleksjonssamling Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i instruksjonsdokument trinn 3.


Laste ned ppt "Trinn 3 Bruke vurdering for læring for å fremme elevenes skriveutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google