Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra forvaltningen KAF-møte 18.mars 2015 – Anne Kristin Jøranlid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra forvaltningen KAF-møte 18.mars 2015 – Anne Kristin Jøranlid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra forvaltningen KAF-møte 18.mars 2015 – Anne Kristin Jøranlid

2 Nye krav i retningslinjene: - Opphavskontroll for stamlaks -Vassdragsvis kultiveringsplan

3 Opphavskontroll 2014  Nytt krav i 2014 (Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk)  Opphavskontroll = skjellkontroll + gentest  En viktig test for stamlaks  5 prosent rømt laks i skjellkontroll  14,5 prosent med laks i stamtavla i gentest

4 Øyerogn. Foto: Anne Kristin Jøranlid Opphavskontroll 2015  Miljødirektoratet finansierer opphavskontrollen for frivillig kultivering også i 2015  Jobber med en langsiktig økonomisk løsning  Forutsetning; sendes via skjellkontrollen (Veterinærinstituttet)

5 Veileder vassdragsvis kultiveringsplan  NINA utarbeider en «håndbok» for kultivering, med blant annet: – Hvordan evaluere kultivering? – Hvordan evaluere effekter av kultivering? – Utvalg av stamfisk – …osv…  Veileder utarbeides etter at håndboka er ferdig (sommer 2015)

6 Kultiveringsregisteret

7 Fremdrift  (…igjen….)  Ikke lenge til ferdigstilling av anleggsregister  Todelt løsning – ett register for anlegg – ett register for genetikk og ulike stamlakskontroller – skal bygge på FAGER (Fagsystem for genressurser)

8 Arbeidsgruppe Drammen (Gyrodactylus salaris)

9 Drammenselva. Gyrodactylus salaris i Drammensregionen  Eneste av 17 regioner uten en utarbeidet bekjempelsesplan  Infisert i 1987  Flere utfordringer  Handlingsplanen 2014-2016; opprette arbeidsgruppe  Målet er å bli kvitt parasitten der dette er mulig (St.prp.32)

10 Gruppesammensetning Leder: Kjetil Hindar (NINA) Sekretær: Kjetil Olstad (NINA) Anders Gjørwad Hagen (NIVA) Asbjørn Vøllestad (Universitetet i Oslo) Asle Moen (Veterinærinstituttet) Knut Ola Aamodt (NVE) Morten Eken (Modum kommune) Tor Atle Mo (Veterinærinstituttet)

11 Arbeidsgruppas oppgaver  Se på tilgjengelige alternativer og muligheter for å utrydde parasitten fra smitteregionen  Beskrive hvilke strategier og metoder som kan benyttes  Estimere kostnader  Vurdere sannsynligheten for å lykkes med bekjempelse  Identifisere kunnskapsbehov

12 Mandat  Informasjon om vassdragene  Fjordens betydning  Utfordringer med å bekjempe G. salaris i regionen  Ulike alternativer og estimere kostnader  Nødvendigheten av å stenge fisketrappa i Hellefoss  Bevaring og reetablering

13 Laks. Foto: Anne Kristin Jøranlid Arbeidsgruppas varighet  Gruppas varighet; utgangspunktet ut 2017  Anbefalingene vil være viktig for Miljødirektoratets vurdering av strategi i regionen  For mer informasjon: www.milljødirektoratet.no

14 www.miljødirektoratet.no


Laste ned ppt "Nytt fra forvaltningen KAF-møte 18.mars 2015 – Anne Kristin Jøranlid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google