Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra forvaltningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra forvaltningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra forvaltningen
KAF-møte 18.mars 2015 – Anne Kristin Jøranlid

2 Nye krav i retningslinjene: -. Opphavskontroll for stamlaks -
Nye krav i retningslinjene: - Opphavskontroll for stamlaks - Vassdragsvis kultiveringsplan

3 Opphavskontroll 2014 Nytt krav i 2014 (Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk) Opphavskontroll = skjellkontroll + gentest En viktig test for stamlaks 5 prosent rømt laks i skjellkontroll 14,5 prosent med laks i stamtavla i gentest

4 Opphavskontroll 2015 Miljødirektoratet finansierer opphavskontrollen for frivillig kultivering også i 2015 Jobber med en langsiktig økonomisk løsning Forutsetning; sendes via skjellkontrollen (Veterinærinstituttet) Øyerogn. Foto: Anne Kristin Jøranlid

5 Veileder vassdragsvis kultiveringsplan
NINA utarbeider en «håndbok» for kultivering, med blant annet: Hvordan evaluere kultivering? Hvordan evaluere effekter av kultivering? Utvalg av stamfisk …osv… Veileder utarbeides etter at håndboka er ferdig (sommer 2015)

6 Kultiveringsregisteret

7 Fremdrift (…igjen….) Ikke lenge til ferdigstilling av anleggsregister
Todelt løsning ett register for anlegg ett register for genetikk og ulike stamlakskontroller skal bygge på FAGER (Fagsystem for genressurser)

8 Arbeidsgruppe Drammen (Gyrodactylus salaris)

9 Gyrodactylus salaris i Drammensregionen
Eneste av 17 regioner uten en utarbeidet bekjempelsesplan Infisert i 1987 Flere utfordringer Handlingsplanen ; opprette arbeidsgruppe Målet er å bli kvitt parasitten der dette er mulig (St.prp.32) Drammenselva.

10 Gruppesammensetning Leder: Kjetil Hindar (NINA)
Sekretær: Kjetil Olstad (NINA) Anders Gjørwad Hagen (NIVA) Asbjørn Vøllestad (Universitetet i Oslo) Asle Moen (Veterinærinstituttet) Knut Ola Aamodt (NVE) Morten Eken (Modum kommune) Tor Atle Mo (Veterinærinstituttet)

11 Arbeidsgruppas oppgaver
Se på tilgjengelige alternativer og muligheter for å utrydde parasitten fra smitteregionen Beskrive hvilke strategier og metoder som kan benyttes Estimere kostnader Vurdere sannsynligheten for å lykkes med bekjempelse Identifisere kunnskapsbehov

12 Mandat Informasjon om vassdragene Fjordens betydning
Utfordringer med å bekjempe G. salaris i regionen Ulike alternativer og estimere kostnader Nødvendigheten av å stenge fisketrappa i Hellefoss Bevaring og reetablering

13 Arbeidsgruppas varighet
Gruppas varighet; utgangspunktet ut 2017 Anbefalingene vil være viktig for Miljødirektoratets vurdering av strategi i regionen For mer informasjon: Laks. Foto: Anne Kristin Jøranlid

14


Laste ned ppt "Nytt fra forvaltningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google