Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier og prinsipper for implementering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier og prinsipper for implementering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategier og prinsipper for implementering
Oslo Torill Larsen Førsteamanuensis Betanien Diakonale Høgskole/ Hemil- senteret, Institutt for utdanning og helse, Universitetet i Bergen

2 Utvalget Torill Bogsnes Larsen, Universitetet i Bergen
Willy Tore Mørch, Universitetet i Tromsø Dan Olweus, Universitetet i Bergen Sturla Helland, Psykolog, Kvinnherad kommune Kari Lamer, Høyskolen i Vestfold Hanne Øverlier, Helse- og Sosialdirektoratet Peder Stokke, Utdanningsdirektoratet

3 Bakgrunn selv om vi etter hvert har mye kunnskaper om hva som skal til for å lykkes med en iverksettelse av nye oppgaver i skolen, er det heller sjelden at nye undervisningsopplegg eller planer blir innført gjennom anvendelsen av en systematisk og målrettet tilnærming.

4 Mandat… Utvalget skal på et forskningsmessig grunnlag vurdere og utarbeide oversikt over hvilke prinsipper for implementering som ser ut til å være nødvendige for oppnåelse av resultater tilknyttet forebygging og redusering av ulike atferdsproblemer, utvikling av sosial kompetanse og etablering av hensiktsmessige læringsmiljøer i skolen.

5 Inndeling/faser Definering av behov og vurdering av organisatoriske forutsetninger Implementeringsfasen – gjennomføringen Evaluering og vedlikehold

6 1.Definering av behov og vurdering av organisatoriske forutsetninger
Definering av skolens behov Aktiv skoleledelse Sikre tilslutning fra personalet Fordeling og prioritering av ressurser Informere/engasjere foreldre

7

8 2.Implementering-gjennomføring
Fokusere på og tilrettelegge for systematisk arbeid over tid Skoleledelsens rolle som pådriver og tilrettelegger Opplæring og kompetanseutvikling Utvikle skolens samarbeidskultur Utvikling av felles forståelse eller felles visjon Gjennomføring med fokus på program lojalitet og/eller lokale tilpasninger

9 3.Evaluering og vedlikehold
Etablere interne evalueringsrutiner Evaluere gjennomføringen – hva er gjort? Evaluere effekter – virker det? Opprettholde og videreføre læring og kompetanseutvikling blant lærerne Opplæringsstrategier for nye ansatte Etablere vedlikeholdsrutiner

10


Laste ned ppt "Strategier og prinsipper for implementering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google